DIALOGUE 3 niveau 1

 

vad

kässkö

qu’est-ce que

vad tycker du om....

kässkö ty paaaa(n)s dö

qu’est-ce que tu penses de...

om Binglolotto

dö bingolotto

de Bingolotto

om snö(n)

dö la näsch

de la neige

om mina skor

dö me schåssyr

de mes chaussures

om mitt hår

dö me schövö

de mes cheveux

om min hund

dö måååå(n) schi ääää

de mon chien

om skolan

dö leckåll

de l’école

om internet

däääää(n)tärnätt

d’internet

om Facebook

dö fassbock

de Facebook

om min bror

dö måååå(n) frär

de mon frère

om soppa

dö la sopp

de la soupe

om Töcksfors

dö Töcksfors

de Töcksfors

det är suveränt

sä sypär

c’est super

jag älskar teve

schadår la telle

j’adore la télé

jag gillar (det) mycket

schäm båko (sa)

j’aime beaucoup (ça)

jag gillar inte Årjäng

schö näm pa Årjäng

je n’aime pas Årjäng

det är förskräckligt

sä tärribl(ö)

c’est terrible

det är roligt, kul

sä drål

c’est drôle

det är tråkigt

sätt aaa(n)y jö

c’est ennuyeux

si så där

kom si kom sa

comme ci comme ça

jag avskyr skolan

schö detäst leckåll

je déteste l’école

det är bra

sä bjääää

c’est bien

det är häftigt, snyggt, kul

sä schoätt

c’est chouette

han(den) är snygg – hon är snygg

ill ä schåli – äll ä schåli

il est joli – elle est joli

det är (skit)jobbigt

sä schiaaaa(n)

c’est chiant

det är hårt, svårt, jobbigt

sä dyr

c’est dur

det är värdelöst

sä nyll

c’est nul

det är fantastiskt

sä fårmidabl(ö)

c’est formidable

det tilltalar mig, jag gillar det

sa mö plä

ça me plaît

det är löjligt

sä ridickyl

c’est ridicule

det är intressant

sätt ääää(n)terässaaaa(n)

c’est intéressant

 

Qu’est-ce que tu penses de la télévision ? C’est nul. Je n’aime pas la télé. Et toi ? Moi, j’adore la télé ! C’est super ! J’aime la télé.

Qu’est-ce que tu penses de la politique ? C’est intéressant ! J’aime beaucoup la politique. Et toi ? Moi, je déteste la politique ! C’est ennuyeux.

Qu’est-ce que tu penses de ma sœur ? Elle est jolie. Elle est drôle. J’aime beaucoup ta sœur. Et toi ? Moi, je n’aime pas ma sœur ! Elle est ridicule. Elle est moche. Elle est terrible !

Qu’est-ce que tu penses de la guerre (krig) ? C’est terrible ! Je déteste la guerre. C’est idiot !

 

 

 

 

 

 

 

DIALOGUE 4 niveau 1

 

singulier - man äger 1 sak

pluriel - man äger flera saker

masculin

féminin

ägaren/ägarna

masculin+féminin

ägare

 

 

min, mitt

 

mina

 

 

din, ditt

 

dina

 

 

hans, hennes, sin, sitt

 

sina, hans, hennes

 

 

vår, vårt

 

våra

 

 

er, ert

 

era

 

 

deras, sin

 

deras, sina

 

min bläckpenna

mååååå(n) stilå

mon stylo

din blyertspenna

tåååååå(n) kräjååååå(n)

ton crayon

hans/hennes cykel

sååååååå(n) velå

son vélo

hans/hennes skrivhäfte

såååååå(n) kajé

son cahier

vår båt

nåttr(ö) battå

notre bateau

er tavla

våtr(ö) tablå

votre tableau

deras katt

lör scha

leur chat

min mamma

ma mär

ma mère

din faster/moster

ta taaaa(n)t

ta tante

hans/hennes sudd

sa gåmm

sa gomme

hans/hennes fru

sa famm

sa femme

vår bil

nåtr(ö) våatyr

notre voiture

er skola

våtr(ö) eckåll

votre école

deras dotter

lör fijj

leur fille

mina bröder

me frär

mes frères

dina syster

te sör

tes sœurs

hans/hennes föräldrar

se paraaaa(n)

ses parents

hans/hennes lärare

se pråfässör

ses professeurs

våra böcker

nå livr(ö)

nos livres

era problem

vå pråblämm

vos problèmes

deras stolar

lör schäz

leurs chaises

 

Où est mon stylo ? Ton stylo ? Je ne sais pas mais voilà tes crayons. Ah, mes crayons ! Je te présente ma sœur, Francine. Tu connais mon père ? Non, mais je connais ta mère et tes frères. Mon frère s’appelle Patrick.

C’est votre livre ? Oui, c’est notre livre et nos journaux. Regarde leur beau chat ! Il est plus beau que ton chat ! Mais mon chat est très joli aussi.

Quel est votre nom ? Quelle est votre adresse ? Quel est ton prénom ? Mon nom est Gustafsson. Son nom est bizarre.

Où est ma gomme ? Voilà ta gomme. J’ai perdu ton stylo.

Mes hobbies sont le sport et les livres. Quels sont tes hobbies ?

Quelle est ta couleur préférée ? Ma couleur préférée est le rouge.

Quel est votre film préféré ? Notre film préféré est Titanic.

Regarde leurs chaussures !