EXPRIMER SON OPINION 1

 

vad tycker du om.................?

qu'est-ce que tu penses de.....?

gillar du sport?

tu aimes le sport?

jag avskyr politik

je déteste la politique

jag tycker/tänker/tror att......

je pense que..........

jag hoppas att............

j'espčre que................

det är mycket bra

c'est trčs bien

jag håller med (dig)

je suis d'accord (avec toi)

jag håller inte med (jag är inte överens)

je ne suis pas d'accord

jag tror att det är..............

je crois que c'est................

det är inte sant

ce n'est pas vrai

absolut inte

absolument pas

inte helt och hållet

pas tout ā fait

det är inte säkert

ce n'est pas sûr

det tror jag inte

je crois que non

du har fel

tu as tort

du har rätt

tu as raison

det är falskt

c'est faux

det är sant

c'est vrai

det är korrekt

c'est correct

jag vet inte

je ne sais pas

jag har ingen aning

je n'ai aucune idée

det är solklart

c'est évident

jag är säker

je suis sûr

jag tvekar

j'hésite

det beror (på)

įa dépend (de)

det förvånar mig

įa m'étonne

jag tar miste

je me trompe

möjligt

possible

klart, självklart, tydligt

clair

omöjlig(t)

impossible

det är troligt

c'est probable

jag minns inte

je ne me souviens pas

glömma

oublier

jag har glömt, jag glömde

j'ai oublié

det är genomförbart

c'est faisable

jag försäkrar dig

je t'assure

det fungerar

įa marche

därför att

parce que

eftersom

puisque

kanske

peut-ętre

doggles