Jag flyger 2 corrigé

fumer ; je fume

je ne fume pas

je ne fume plus

je ne fume jamais

je fume rarement

la fumée

j’aime les bonbons

je les aime

je t’aime

 

mina kära föräldrar, jag åker iväg

Mes chers parents, je pars

jag älskar er men jag åker iväg

Je vous aime, mais je pars.

ni har barn eller hur ?

vous avez des enfants, n’est-ce pas?

ni har inga barn

vous n’avez pas d’enfants

ni har inga barn längre

vous n’avez plus d’enfants

ni kommer inte att ha några barn längre

Vous n'aurez plus d'enfants

i kväll

Ce soir

jag flyr inte, jag flyger

Je n'm'enfuis pas je vole,

jag tar, jag förstår, ni tar, ni förstår

Comprenez bien: je vole

utan rök, utan alkohol

Sans fumée, sans alcool

jag flyger, jag flyger

Je vole, je vole.

hon tittar på mig

elle me regarde

hon tittade på mig

elle me regardait

hon observerar

elle observe

hon tittade på mig igår

Elle m'observait hier,

orolig, förvirrad, min mamma

Soucieuse, troublée, ma mère

jag har sagt att jag var (mådde) bra

J'ai dit que j'étais bien

och min pappa

Et mon père

log (har lett)

A souri

det finns i Gard en annan järnvägsstation

Il y a à Gard, une autre gare

och till slut Atlanten

Et enfin l'Atlantique

jag frågar mig på min väg

Je me demande sur ma route

om mina föräldrar anar

Si mes parents se doutent

att mina tårar har runnit

Que mes larmes ont coulés

varför, var och hur

Pourquoi, où et comment

varje ögonblick

Chaque instant

det är konstigt, den här buren

C'est bizzare, cette cage

jag kan inte andas längre

Je ne peux plus respirer