QUELQUES CONSTRUCTIONS DIFFICILES EN FRANÇAIS

 

just ha gjort något

 

 

ska göra något

görandes dumheter

 

 

1.      jag har just slutat skolan

2.      filmen har just börjat

3.      han har just förstått

4.      vi har just vunnit 1 miljon

5.      hon har just gift sig

6.      jag har just städat

7.      jag ska diska i morgon

8.      hon ska börja skolan på måndag

9.      jag har börjat på boken

10.  har du läst klart (sluta) tidningen?

11.  ska vi gå ut?

12.  jag är klar om 5 minuter

13.  hon gör alltid läxorna på en kvart

14.  han gjorde läxan på 5 minuter

15.  för 20 minuter sedan

16.  jag diskar under det att du städar (medan du städar)

17.  under denna tid

18.  efter

19.  innan jag kommer ska jag köpa en blomma

20.  jag har rätt

21.  du hade rätt

22.  hon har fel

23.  han hade fel