faire/je fais/tu fais/il-elle fait/on fait/nous faisons/ vous faites/ils font

voir/je vois/tu vois/il-elle voit/on voit/nous voyons/ vous voyez/ils voient/

sortir/je sors/tu sors/il-elle sort/on sort/nous sortons/ vous sortez/ils sortent/

aller/je vais/tu vas/il-elle va/on va/nous allons/ vous allez/ils vont/

croire/je crois/tu crois/ il-elle croit/on croit/ nous croyons/ vous croyez/ils croient/

connaître/je connais/

tu connais/il-elle connaît/ on connaît/

nous connaissons/vous connaissez/ils connaissent/

dire/je dis/tu dis/il-elle dit/on dit/nous disons/ vous dites/ils disent/

pouvoir/je peux/tu peux/ il-elle peut/on peut/ nous pouvons/vous pouvez/

ils peuvent/

dormir/je dors/tu dors/il-elle dort/on dort/nous dormons/vous dormez/

ils dorment/

prendre/je prends/

tu prends/il-elle prend/

on prend/nous prenons/

vous prenez/ils prennent

venir/je viens/tu viens/

il-elle vient/on vient/

nous venons/vous venez/

ils viennent/

courir/je cours/tu cours/

il-elle court/on court/

nous courons/vous courez/

ils courent/

vouloir/je veux/tu veux/

il-elle veut/on veut/

nous voulons/vous voulez

/ils veulent/

lire/je lis/tu lis/il-elle lit/ on lit/nous lisons/

vous lisez/ils lisent/

partir/je pars/tu pars/

il-elle part/on part/

nous partons/vous partez/

ils partent/

savoir/je sais/tu sais/

il-elle sait/on sait/

nous savons/vous savez/

ils savent/

boire/je bois/tu bois/

il-elle boit/on boit/

nous buvons/vous buvez/ ils boivent/

mettre/je mets/tu mets/

il-elle met/on met/

nous mettons/

vous mettez/ils mettent/

rire/je ris/tu ris/il-elle rit/ on rit/nous rions/

vous riez/ils rient/

sentir/je sens/tu sens/

il-elle sent/on sent/

nous sentons/vous sentez/ ils sentent/

devoir/je dois/tu dois/

il-elle doit/on doit/

nous devons/vous devez/ ils doivent/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

att göra/jag gör/du gör/han-hon gör/vi(man) gör/vi gör/ni gör/de gör

att gå ut/jag går ut/du går ut/han-hon går ut/vi(man) går ut/vi går ut/ni går ut/de går ut/

att sätta, ställa, lägga/jag sätter, ställer/du sätter, ställer/han-hon sätter, ställer/vi(man) sätter, ställer/vi sätter, ställer/ni sätter, ställer/de sätter, ställer/

att gå, må, åka, skall/jag går, skall, åker/du går, skall, åker/han-hon går, skall, åker/vi(man) går, skall, åker/vi går, skall, åker/ni går, skall, åker/de går, skall, åker

att dricka/jag dricker/du dricker/han-hon dricker/vi(man) dricker/vi dricker/ni dricker/de dricker/

måste, vara tvungen att/jag måste, bör/du måste, bör/han-hon måste, bör/vi(man) måste, bör/vi måste, bör/ni måste, bör/de måste, bör/

att säga/jag säger/du säger/han-hon säger/vi(man) säger/vi säger/ni säger/de säger/

att åka iväg/jag åker iväg/du åker iväg/han-hon åker iväg/vi(man) åker iväg/vi åker iväg/ni åker iväg/de åker iväg/

att skratta/jag skrattar/du skrattar/han-hon skrattar/vi(man) skrattar/

vi skrattar/ni skrattar/de skrattar/

att ta/jag tar/du tar/han-hon tar/vi(man) tar/vi tar/ni tar/de tar/

att läsa/jag läser/du läser/han-hon läser/vi(man) läser/vi läser/ni läser/

de läser/

att se/jag ser/du ser/han-hon ser/vi(man) ser/vi ser/ni ser/de ser/

att veta/jag vet/du vet/han-hon vet/vi(man) vet/vi vet/ni vet/de vet/

att kunna/jag kan/du kan/han-hon kan/vi(man) kan/vi kan/ni kan/de kan/

att vilja (ha)/jag vill (ha)/du vill (ha)/han-hon vill (ha)/vi(man) vill (ha)/

vi vill (ha)/ni vill (ha)/de vill (ha)/

att komma/jag kommer/du kommer/han-hon kommer/vi(man) kommer/vi kommer/ni kommer/de kommer/

att känna till/jag känner till/du känner till/han-hon känner till/vi(man) känner till/vi känner till/ni känner till/de känner till/

att tro/jag tror/du tror/han-hon tror/vi(man) tror/vi tror/ni tror/de tror/

att sova/jag sover/du sover/han-hon sover/vi(man) sover/vi sover/ni sover/

de sover/

att springa/jag springer/du springer/han-hon springer/vi(man) springer/vi springer/ni springer/de springer/

att känna/jag känner/du känner/han-hon känner/vi(man) känner/vi känner/ni känner/de känner/

 

 

 

 

 

*********************************************************

faire=att göra i presens

 

aller=att gå, må, åka, skall i presens

jag gör

je fais

 

jag går, skall, åker

je vais

du gör

tu fais

 

du går, skall, åker

tu vas

han-hon gör

il-elle fait

 

han-hon går, skall, åker

il-elle va

vi(man) gör

on fait

 

vi(man) går, skall, åker

on va

vi gör

nous faisons

 

vi går, skall, åker

nous allons

ni gör

vous faites

 

ni går, skall, åker

vous allez

de gör

ils font

 

de går, skall, åker

ils vont

 

dire=att säga i presens

 

prendre=att ta i presens

 

jag säger

je dis

 

jag tar

je prends

du säger

tu dis

 

du tar

tu prends

han-hon säger

il-elle dit

 

han-hon tar

il-elle prend

vi(man) säger

on dit

 

vi(man) tar

on prend

vi säger

nous disons

 

vi tar

nous prenons

ni säger

vous dites

 

ni tar

vous prenez

de säger

ils disent

 

de tar

ils prennent

 

savoir=att veta i presens

 

venir=att komma i presens

jag vet

je sais

 

jag kommer

je viens

du vet

tu sais

 

du kommer

tu viens

han-hon vet

il-elle sait

 

han-hon kommer

il-elle vient

vi(man) vet

on sait

 

vi(man) kommer

on vient

vi vet

nous savons

 

vi kommer

nous venons

ni vet

vous savez

 

ni kommer

vous venez

de vet

ils savent

 

de kommer

ils viennent

 

voir=att se i presens

 

vouloir=att vilja (ha) i presens

jag ser

je vois

 

jag vill (ha)

je veux

du ser

tu vois

 

du vill (ha)

tu veux

han-hon ser

il-elle voit

 

han-hon vill (ha)

il-elle veut

vi(man) ser

on voit

 

vi(man) vill (ha)

on veut

vi ser

nous voyons

 

vi vill (ha)

nous voulons

ni ser

vous voyez

 

ni vill (ha)

vous voulez

de ser

ils voient

 

de vill (ha)

ils veulent

croire=att tro i presens

 

pouvoir=att kunna i presens

jag tror

je crois

 

jag kan

je peux

du tror

tu crois

 

du kan

tu peux

han-hon tror

il-elle croit

 

han-hon kan

il-elle peut

vi(man) tror

on croit

 

vi(man) kan

on peut

vi tror

nous croyons

 

vi kan

nous pouvons

ni tror

vous croyez

 

ni kan

vous pouvez

de tror

ils croient

 

de kan

ils peuvent

 

connaître=att känna till i presens

 

dormir=att sova i presens

jag känner till

je connais

 

jag sover

je dors

du känner till

tu connais

 

du sover

tu dors

han-hon känner till

il-elle connaît

 

han-hon sover

il-elle dort

vi(man) känner till

on connaît

 

vi(man) sover

on dort

vi känner till

nous connaissons

 

vi sover

nous dormons

ni känner till

vous connaissez

 

ni sover

vous dormez

de känner till

ils connaissent

 

de sover

ils dorment

 

courir=att springa i presens

 

sortir=att gå ut i presens

jag springer

je cours

 

jag går ut

je sors

du springer

tu cours

 

du går ut

tu sors

han-hon springer

il-elle court

 

han-hon går ut

il-elle sort

vi(man) springer

on court

 

vi(man) går ut

on sort

vi springer

nous courons

 

vi går ut

nous sortons

ni springer

vous courez

 

ni går ut

vous sortez

de springer

ils courent

 

de går ut

ils sortent

 

boire=att dricka i presens

 

partir=att åka iväg i presens

jag dricker

je bois

 

jag åker iväg

je pars

du dricker

tu bois

 

du åker iväg

tu pars

han-hon dricker

il-elle boit

 

han-hon åker iväg

il-elle part

vi(man) dricker

on boit

 

vi(man) åker iväg

on part

vi dricker

nous buvons

 

vi åker iväg

nous partons

ni dricker

vous buvez

 

ni åker iväg

vous partez

de dricker

ils boivent

 

de åker iväg

ils partent

 

 

lire=att läsa i presens

 

mettre=att sätta, ställa, lägga i presens

jag läser

je lis

 

jag sätter, ställer

je mets

du läser

tu lis

 

du sätter, ställer

tu mets

han-hon läser

il-elle lit

 

han-hon sätter, ställer

il-elle met

vi(man) läser

on lit

 

vi(man) sätter, ställer

on met

vi läser

nous lisons

 

vi sätter, ställer

nous mettons

ni läser

vous lisez

 

ni sätter, ställer

vous mettez

de läser

ils lisent

 

de sätter, ställer

ils mettent

 

devoir=måste, vara tvungen att i presens

 

rire=att skratta i presens

jag måste, bör

je dois

 

jag skrattar

je ris

du måste, bör

tu dois

 

du skrattar

tu ris

han-hon måste, bör

il-elle doit

 

han-hon skrattar

il-elle rit

vi(man) måste, bör

on doit

 

vi(man) skrattar

on rit

vi måste, bör

nous devons

 

vi skrattar

nous rions

ni måste, bör

vous devez

 

ni skrattar

vous riez

de måste, bör

ils doivent

 

de skrattar

ils rient

 

sentir=att känna  i presens

 

craindre=att frukta  i presens

jag känner

je sens

 

jag fruktar

je crains

du känner

tu sens

 

du fruktar

tu crains

han-hon känner

il-elle sent

 

han-hon fruktar

il-elle craint

vi(man) känner

on sent

 

vi(man) fruktar

on craint

vi känner

nous sentons

 

vi fruktar

nous craignons

ni känner

vous sentez

 

ni fruktar

vous craignez

de känner

ils sentent

 

de fruktar

ils craignent

 

 

 

 

 

 

 

********************************************************

faire

att göra

 

aller

att gå, må, åka, skall

jag gör

je fais

 

jag går, skall, åker

je vais

du gör

tu fais

 

du går, skall, åker

tu vas

han-hon gör

il-elle fait

 

han-hon går, skall, åker

il-elle va

vi(man) gör

on fait

 

vi(man) går, skall, åker

on va

vi gör

nous faisons

 

vi går, skall, åker

nous allons

ni gör

vous faites

 

ni går, skall, åker

vous allez

de gör

ils font

 

de går, skall, åker

ils vont

 

dire

att säga

 

prendre

att ta

jag säger

je dis

 

jag tar

je prends

du säger

tu dis

 

du tar

tu prends

han-hon säger

il-elle dit

 

han-hon tar

il-elle prend

vi(man) säger

on dit

 

vi(man) tar

on prend

vi säger

nous disons

 

vi tar

nous prenons

ni säger

vous dites

 

ni tar

vous prenez

de säger

ils disent

 

de tar

ils prennent

 

savoir

att veta

 

venir

att komma

jag vet

je sais

 

jag kommer

je viens

du vet

tu sais

 

du kommer

tu viens

han-hon vet

il-elle sait

 

han-hon kommer

il-elle vient

vi(man) vet

on sait

 

vi(man) kommer

on vient

vi vet

nous savons

 

vi kommer

nous venons

ni vet

vous savez

 

ni kommer

vous venez

de vet

ils savent

 

de kommer

ils viennent

 

voir

att se

 

vouloir

att vilja (ha)

jag ser

je vois

 

jag vill (ha)

je veux

du ser

tu vois

 

du vill (ha)

tu veux

han-hon ser

il-elle voit

 

han-hon vill (ha)

il-elle veut

vi(man) ser

on voit

 

vi(man) vill (ha)

on veut

vi ser

nous voyons

 

vi vill (ha)

nous voulons

ni ser

vous voyez

 

ni vill (ha)

vous voulez

de ser

ils voient

 

de vill (ha)

ils veulent

croire

att tro

 

pouvoir

att kunna

jag tror

je crois

 

jag kan

je peux

du tror

tu crois

 

du kan

tu peux

han-hon tror

il-elle croit

 

han-hon kan

il-elle peut

vi(man) tror

on croit

 

vi(man) kan

on peut

vi tror

nous croyons

 

vi kan

nous pouvons

ni tror

vous croyez

 

ni kan

vous pouvez

de tror

ils croient

 

de kan

ils peuvent

 

connaître

att känna till

 

dormir

att sova

jag känner till

je connais

 

jag sover

je dors

du känner till

tu connais

 

du sover

tu dors

han-hon känner till

il-elle connaît

 

han-hon sover

il-elle dort

vi(man) känner till

on connaît

 

vi(man) sover

on dort

vi känner till

nous connaissons

 

vi sover

nous dormons

ni känner till

vous connaissez

 

ni sover

vous dormez

de känner till

ils connaissent

 

de sover

ils dorment

 

courir

att springa

 

sortir

att gå ut

jag springer

je cours

 

jag går ut

je sors

du springer

tu cours

 

du går ut

tu sors

han-hon springer

il-elle court

 

han-hon går ut

il-elle sort

vi(man) springer

on court

 

vi(man) går ut

on sort

vi springer

nous courons

 

vi går ut

nous sortons

ni springer

vous courez

 

ni går ut

vous sortez

de springer

ils courent

 

de går ut

ils sortent

 

boire

att dricka

 

partir

att åka iväg

jag dricker

je bois

 

jag åker iväg

je pars

du dricker

tu bois

 

du åker iväg

tu pars

han-hon dricker

il-elle boit

 

han-hon åker iväg

il-elle part

vi(man) dricker

on boit

 

vi(man) åker iväg

on part

vi dricker

nous buvons

 

vi åker iväg

nous partons

ni dricker

vous buvez

 

ni åker iväg

vous partez

de dricker

ils boivent

 

de åker iväg

ils partent

 

 

lire

att läsa

 

mettre

att sätta, ställa, lägga

jag läser

je lis

 

jag sätter, ställer

je mets

du läser

tu lis

 

du sätter, ställer

tu mets

han-hon läser

il-elle lit

 

han-hon sätter, ställer

il-elle met

vi(man) läser

on lit

 

vi(man) sätter, ställer

on met

vi läser

nous lisons

 

vi sätter, ställer

nous mettons

ni läser

vous lisez

 

ni sätter, ställer

vous mettez

de läser

ils lisent

 

de sätter, ställer

ils mettent

 

devoir

måste, vara tvungen att

 

rire

att skratta

jag måste, bör

je dois

 

jag skrattar

je ris

du måste, bör

tu dois

 

du skrattar

tu ris

han-hon måste, bör

il-elle doit

 

han-hon skrattar

il-elle rit

vi(man) måste, bör

on doit

 

vi(man) skrattar

on rit

vi måste, bör

nous devons

 

vi skrattar

nous rions

ni måste, bör

vous devez

 

ni skrattar

vous riez

de måste, bör

ils doivent

 

de skrattar

ils rient

 

sentir

att känna 

 

craindre

att frukta 

jag känner

je sens

 

jag fruktar

je crains

du känner

tu sens

 

du fruktar

tu crains

han-hon känner

il-elle sent

 

han-hon fruktar

il-elle craint

vi(man) känner

on sent

 

vi(man) fruktar

on craint

vi känner

nous sentons

 

vi fruktar

nous craignons

ni känner

vous sentez

 

ni fruktar

vous craignez

de känner

ils sentent

 

de fruktar

ils craignent