CONSTRUCTION DE PHRASES 3

Skriv 10 fullständiga meningar där följande ord skall användas korrekt. Minst 1 av orden i varje mening. Orden måste användas i de former de står i. Emfatiska konstruktioner som “c’est...............” räknas som ofullständiga.

 

course hippique

gagner

crise cardiaque

films comiques

maladie grave

hôpital

bourré, ivre

un fleuve

intéressant

visité

un coeur

un pyjama

chinois

se promener

avoir peur

enterrer

rire

riche

 

1         

 

2         

 

3         

 

4         

 

5         

 

6         

 

7         

 

8         

 

9         

 

10     

 

 

CONSTRUCTION DE PHRASES 4b ; ma personne_________________________________________________

 

Skriv namnet på en internationellt känd person som du skall skriva 20 svarsmeningar om. Ex) du väljer Barack Obama, några svarsmeningar kan se ut så här: a) oui, il est suédois b) il travaille à Stockholm c) oui, il est marié d) non, il n’a pas de lunettes

 

1          

 

2          

 

3          

 

4          

 

5          

 

6          

 

7          

 

8          

 

9          

 

10      

 

11      

 

12      

 

13      

 

14      

 

15      

 

16      

 

17      

 

18      

 

19      

 

20      

 

 

CONSTRUCTION DE PHRASES 4ccc

 

discuter et expliquer ; skriv några stödord om dina ord som du sedan muntligt skall förklara så noga som möjligt för din kompis ; det viktiga är att du gör en utförlig beskrivning av de olika fenomenen ; du får gärna lägga i  egna åsikter i beskrivningerna ; stödorden skall lämnas in

 

du papier-toilettes

 

un tatouage

 

malheureux

 

un pont

 

un hardin

 

s’ennuyer

 

avoir peur

 

une souris

 

un couteau

 

une pastille Vichy

 

un préservatif

 

un pyjama

 

une frontière (en gräns)