RÉVISION; niveau 1b

 

tu t’appelles comment?

vad heter du?

tu habites où?

var bor du?

qu’est-ce que c’est?

vad är det?

c’est

det är

j’aime le vert

jag tycker om grönt

rouge

rött

jaune

gult

noir

svart

bleu

blått

marron

brunt

c’est quel jour?

vilken dag är det?

c’est lundi

det är måndag

mardi

tisdag

mercredi

onsdag

jeudi

torsdag

vendredi

fredag

samedi

lördag

dimanche

söndag

c’est combien?

hur mycket kostar det?

il neige

det snöar

il pleut

det regnar

il fait beau

det är vackert väder

onze

11

douze

12

treize

13

quatorze

14

quinze

15

seize

16

dix-sept

17

dix-huit

18

dix-neuf

19

vingt

20

trente

30

quarante

40

cinquante

50

soixante

60

soixante-trois

63

soixante-dix

70

soixante-treize

73

quatre-vingts

80

quatre-vingt-trois

83

quatre-vingt-dix

90

quatre-vingt-treize

93

quatre-vingt-seize

96

il a une barbe

han har skägg

elle a une casquette

hon har keps

j’ai des cheveux longs

jag har långt hår

tu as des cheveux frisés

du har krulligt hår

tu as des yeux verts

du har gröna ögon

il a des lunettes

han har glasögon

elle a des cheveux bruns

hon har mörkt hår

j’ai des cheveux courts

jag har rakt hår

il est petit

han är kort/liten

quelle heure est-il?

hur mycket är klockan?

il est trois heures

den är 15.00

il est trois heures vingt

den är 15.20

il est trois heures dix

den är 15.10

il est trois heures vingt-neuf

den är 15.29

il est trois heures et demie

den är 15.30

il est quatre heures moins vingt-cinq

den är 15.35

il est quatre heures moins vingt

den är 15.40

il est quatre heures moins dix

den är 15.50

il est quatre heures moins cinq

den är 15.55

il est quatre heures et quart

den är 16.15

il est cinq heures moins le quart

den är 16.45

 

 

 

 

RÉVISION; niveau 1b

 

svart

noir

du har gröna ögon

tu as des yeux verts

jag har långt hår

j’ai des cheveux longs

60

soixante

96

quatre-vingt-seize

83

quatre-vingt-trois

det snöar

il neige

hon har mörkt hår

elle a des cheveux bruns

det är vackert väder

il fait beau

det är

c’est

30

trente

gult

jaune

vilken dag är det?

c’est quel jour?

onsdag

mercredi

rött

rouge

vad är det?

qu’est-ce que c’est?

brunt

marron

15

quinze

20

vingt

63

soixante-trois

fredag

vendredi

70

soixante-dix

den är 15.35

il est quatre heures moins vingt-cinq

73

soixante-treize

han har skägg

il a une barbe

den är 15.30

il est trois heures et demie

11

onze

16

seize

hur mycket kostar det?

c’est combien?

blått

bleu

han är kort/liten

il est petit

tisdag

mardi

90

quatre-vingt-dix

jag tycker om grönt

j’aime le vert

söndag

dimanche

40

quarante

13

treize

den är 15.10

il est trois heures dix

50

cinquante

14

quatorze

19

dix-neuf

du har krulligt hår

tu as des cheveux frisés

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

lördag

samedi

jag har rakt hår

j’ai des cheveux courts

var bor du?

tu habites où?

hon har keps

elle a une casquette

det regnar

il pleut

den är 15.20

il est trois heures vingt

det är måndag

c’est lundi

den är 16.15

il est quatre heures et quart

12

douze

17

dix-sept

18

dix-huit

torsdag

jeudi

den är 15.50

il est quatre heures moins dix

vad heter du?

tu t’appelles comment?

den är 16.45

il est cinq heures moins le quart

den är 15.40

il est quatre heures moins vingt

den är 15.55

il est quatre heures moins cinq

den är 15.29

il est trois heures vingt-neuf

93

quatre-vingt-treize

han har glasögon

il a des lunettes

80

quatre-vingts

den är 15.00

il est trois heures

 

 

 

 

RÉVISION; niveau 1b

 

blått

bleu

det är

c’est

vilken dag är det?

c’est quel jour?

den är 15.35

il est quatre heures moins vingt-cinq

80

quatre-vingts

13

treize

du har krulligt hår

tu as des cheveux frisés

tisdag

mardi

torsdag

jeudi

60

soixante

73

soixante-treize

17

dix-sept

rött

rouge

63

soixante-trois

den är 15.55

il est quatre heures moins cinq

90

quatre-vingt-dix

96

quatre-vingt-seize

han är kort/liten

il est petit

hon har keps

elle a une casquette

den är 16.45

il est cinq heures moins le quart

den är 15.20

il est trois heures vingt

svart

noir

jag tycker om grönt

j’aime le vert

onsdag

mercredi

vad är det?

qu’est-ce que c’est?

den är 15.50

il est quatre heures moins dix

den är 15.00

il est trois heures

det är vackert väder

il fait beau

jag har rakt hår

j’ai des cheveux courts

hon har mörkt hår

elle a des cheveux bruns

den är 16.15

il est quatre heures et quart

den är 15.10

il est trois heures dix

han har skägg

il a une barbe

du har gröna ögon

tu as des yeux verts

19

dix-neuf

11

onze

det är måndag

c’est lundi

93

quatre-vingt-treize

70

soixante-dix

20

vingt

12

douze

18

dix-huit

lördag

samedi

30

trente

det regnar

il pleut

jag har långt hår

j’ai des cheveux longs

han har glasögon

il a des lunettes

var bor du?

tu habites où?

den är 15.40

il est quatre heures moins vingt

det snöar

il neige

50

cinquante

14

quatorze

den är 15.30

il est trois heures et demie

15

quinze

40

quarante

söndag

dimanche

brunt

marron

vad heter du?

tu t’appelles comment?

gult

jaune

83

quatre-vingt-trois

hur mycket kostar det?

c’est combien?

hur mycket är klockan?

quelle heure est-il?

16

seize

den är 15.29

il est trois heures vingt-neuf

fredag

vendredi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉVISION; niveau 1b

 

vad heter du?

ty tappäll kåmaaaa(n)

tu t’appelles comment?

var bor du?

ty abbitt o

tu habites où?

vad är det?

kässkösä

qu’est-ce que c’est?

det är

c’est

jag tycker om grönt

schäm lö vär

j’aime le vert

rött

rosch

rouge

gult

schån

jaune

svart

nåar

noir

blått

blö

bleu

brunt

marråååå

marron

vilken dag är det?

sä käll schor

c’est quel jour?

det är måndag

sä lööö(n)di

c’est lundi

tisdag

marrdi

mardi

onsdag

märk rödi

mercredi

torsdag

schödi

jeudi

fredag

vaaaa(n)drödi

vendredi

lördag

samdi

samedi

söndag

dimaaaa(n)sch

dimanche

hur mycket kostar det?

sä kåååå(m)bjääää

c’est combien?

det snöar

il näsch

il neige

det regnar

il plö

il pleut

det är vackert väder

il fä bå

il fait beau

11

åååå(n)z

onze

12

doz

douze

13

träz

treize

14

kattårz

quatorze

15

kääää(n)z

quinze

16

säz

seize

17

dissätt

dix-sept

18

dizu i t

dix-huit

19

dissnöff

dix-neuf

20

väääää

vingt

30

traaaa(n)t

trente

40

karaaaa(n)t

quarante

50

sääää(n)kaaaaa(n)t

cinquante

60

såasaaaaa(n)t

soixante

63

såasaaaaa(n)t tråa

soixante-trois

70

såasaaaaa(n)t diss

soixante-dix

73

såasaaaaa(n)t träz

soixante-treize

80

katrö vääää

quatre-vingts

83

katrö vääää tråa

quatre-vingt-trois

90

katrö vääää diss

quatre-vingt-dix

93

katrö vääää träz

quatre-vingt-treize

96

katrö vääää säz

quatre-vingt-seize

han har skägg

ill a yn barb

il a une barbe

hon har keps

äll a yn kaskätt

elle a une casquette

jag har långt hår

schä de schövö låååå(n)

j’ai des cheveux longs

du har krulligt hår

ty a des schövö frizé

tu as des cheveux frisés

du har gröna ögon

ty as de zjö vär

tu as des yeux verts

han har glasögon

ill a de lynätt

il a des lunettes

hon har mörkt hår

äll a des schövö bröööö(n)

elle a des cheveux bruns

jag har rakt hår

schä de schövö kor

j’ai des cheveux courts

han är kort/liten

ill ä pöti

il est petit

hur mycket är klockan?

käll ör ättill

quelle heure est-il?

den är 15.00

ill ä trå zör

il est trois heures

den är 15.20

ill ä trå zör vääää

il est trois heures vingt

den är 15.10

ill ä trå zör diss

il est trois heures dix

den är 15.29

ill ä trå zör vääää(n)t nöff

il est trois heures vingt-neuf

den är 15.30

ill ä trå zör ä dömi

il est trois heures et demie

den är 15.35

ill ä kattrö ör må ääää(n) väää(n)tsää(n)k

il est quatre heures moins vingt-cinq

den är 15.40

ill ä kattrö ör må ääää(n) väää(n)

il est quatre heures moins vingt

den är 15.50

ill ä kattrö ör må ääää(n) diss

il est quatre heures moins dix

den är 15.55

ill ä kattrö ör må ääää(n) sää(n)k

il est quatre heures moins cinq

den är 16.15

ill ä katrö ör ä kar

il est quatre heures et quart

den är 16.45

ill ä säää(n)k ör må ääää(n) lö kar

il est cinq heures moins le quart