LE COMPLÉMENT DU NOM

 

Genitiv (=ägandeform) uttrycks i franskan genom att det ägda placeras först och kombineras med artikeln DE framför ägaren:

 

Joakims

bil

 

La voiture

de

Joakim.

 

 

 

det ägda

 

ägaren

 

 

 

”Bilen

till

Jocke”

 

Bilens

nycklar.

 

Les clés

de

la voiture.

 

 

 

det ägda

 

ägaren

 

 

 

”Nycklarna

till

bilen”

 

Cykelns

styre

 

Le guidon

du (de+le)

vélo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotellets

rum

 

Les chambres

de

l’hôtel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevernas

skola

 

L’école

des (de+les)

élèves.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min

brors

vänner

Les amis

de

mon frère

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vännerna

till

min bror”

 

 

# Min systers katt - Le chat à ma sœur. I vardligt talspråk hörs ibland genitiv med prepositionen à i stället för de. Denna form skall dock undvikas eftersom den är felaktig.