Verbets tempus

 

Hur använder man verbets olika tempus?

"Tempus" är ett namn på de olika tidsformer, som man bildar av hjälpverb och huvudverb.

Dessa tidsformer används för att beskriva handlingar och tillstånd i nutid, dåtid och framtid.

Ordet tempus betyder ursprungligen "tid".

Ibland använder man huvudverbet plus ett hjälpverb för att bilda ett tempus: Jag har vattnat blommorna.

Presens

"Presens" är ett namn på det tempus man använder för att beskriva handlingar eller visa på tillstånd, som händer eller är nu.

Verb som står i presens (på franska présent):

Ytterligare info:
Man använder även presens för att beteckna att något "brukar ske": Exempel: Vatten kokar vid 100 grader.
Man kan även använda presens och ange att något kommer att ske i framtiden: Exempel: I morgon reser jag till Spanien.

Övningsuppgift 1

Skriv ner meningar och använd olika verb som står i presens.Använd verben aimer=gilla/jouer=spela/chanter=sjunga/regarder=titta på/

Imperfekt (på franska imparfait)

Detta tempus kallades tidigare imperfekt i svenskan men kallas numera preteritum.

Dåtid:

Jag städade vinden i förra veckan och blev snabbt klar.

Olle var sur i lördags men blev snabbt glad igen.

Verb som står i preteritum:

Ytterligare info:
Man kan även använda preteritum för att ange att något brukade hända i förfluten tid: Exempel: Munkarna i klostren skrev av böcker för hand.
Ibland används preteritum i stället för presens. Särskilt för att uttrycka känslor. Exempel: Det var snällt av dig att möta mig! Det här var vackra tavlor!

Övningsuppgift 2

Skriv ner meningar och använd olika verb som står i preteritum. Använd verben écouter=lyssna på/pleurer=gråta/discuter=diskutera/gagner=vinna

Perfekt (på franska passé composé)

"Perfekt" är ett namn på det tempus man använder för att beskriva att handlingar eller tillstånd är fullbordade. Man brukar säga att detta är ”har-formen” på ett verb; något man har gjort

Ordet "perfekt" betydde ursprungligen "färdiggjord".

Du bildar perfekt med hjälp av ett huvudverb och hjälpverbet "har". Hjälpverbet "har" sätts alltid före huvudverbet.

Jag har skrivit till mamma.

Du bildar perfekt för att du vill kommunicera att något är klart och fullbordat.

Olle har jobbat i trädgården hela veckan.
Nu har jag väntat i en timme.

Per har bott i Frankrike, så han talar flytande franska.

Han har vistats utomlands i 10 år och han trivs mycket bra.

Berit har just flyttat till Stockholm.

 

Viktigt att komma ihåg: denna form används mycket i franskan medans imperfekt är ganska sällsynt. När en svensk säger: ”Igår tittade jag på teve” så säger en fransman: ”Hier j’ai regardé la télé”=igår har jag tittat på teve. När man berättar olika saker man har gjort eller gjorde t.ex. i helgen så är det nästan alltid ”har-formen” som används i franskan.

Skulle man behöva använda imperfekt (Lars skrev ett brev) så gör man det när man t.ex. berättar om upprepade handlingar i dåtid: ”Förra året spelade jag tennis varje tisdag” Men denna form håller på att försvinna i franskan och helt ersättas av passé composé (har-formen), därför skall du koncentrera dig på att lära dig passé composé ordentligt. Skillnaden mellan passé composé och imparfait skall man ha viss kännedom om i slutet på steg 2 (motsvarande slutet av årskurs 9).

Verb som står i perfekt:

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika verb som står i perfekt. Använd verben acheter=köpa/manger=äta/travailler=arbeta/rencontrer=träffa/jouer=spela, leka/expliquer=förklara

”””Skillnaden mellan preteritum och perfekt

Preteritum använder man för att beskriva att handlingar eller tillstånd hände eller var tidigare.

Olle jobbade i trädgården.
Stina var lycklig.

Perfekt använder man för att beskriva och betona att handlingar eller tillstånd är fullbordade.

Olle har jobbat i trädgården.
Stina har varit lycklig.

Exempel:

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd preteritum och perfekt.”””

Pluskvamperfekt (på franska plusqueparfait)

"Pluskvamperfekt" är ”hade-formen” och det är ett namn på det tempus man använder för att beskriva att handlingar eller tillstånd var fullbordade, innan något annat hände.

Pluskvamperfekt, av latinets plus quam perfect, "mer än fullbordat".

Jag hade ätit innan Bengt kom.

Exempel på pluskvamperfekt:

 

 

Meningar med verben i pluskvamperfekt:

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika verb som står i pluskvamperfekt. Använd verben sauter=hoppa/goûter=smaka/payer=betala/espérer=hoppas/proposer=föreslå/donner=ge

Futurum (på franska futur)

"Futurum" är ”framtidsformen”: skall, kommer att göra något och det är ett namn på det tempus man använder för att beskriva handlingar eller tillstånd som kommer att hända i framtiden.

Futurum betyder ursprungligen "det som skall bliva".

Meningar med verb i futurum:

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika verb som står i futurum. Använd verben dessiner=rita/parler=prata/demander=fråga, be/voyager=resa/hurler=vråla/laver=tvätta

Konditionalis (på franska conditionnel)

Konditionalis är ”skulle-formen”: skulle göra någonting

Jag skulle komma till dig i Spanien, om jag fick ledigt.

Konditionalis betyder ursprungligen "villkor".

Meningar med verb i konditionalis

 

Övningsuppgift

·         Skriv ner meningar och använd olika verb som står i konditionalis. Använd verben arriver=lyckas, anlända/tomber=ramla, falla/regarder=titta på/acheter=köpa/visiter=besöka/ramasser=plocka upp