mots3

ha ont i

avoir mal à

vara rädd för

avoir peur de

vara hungrig

avoir faim

vara törstig

avoir soif

ha lust att

avoir envie de

ha behov av, behöva

avoir besoin de

ha rätt att

avoir le droit de

ha fel

avoir tort

ha rätt

avoir raison

säker

sûr, certain

övertygad

persuadé

ha tid att

avoir le temps de

se ut som, likna

avoir l’air de

vara i full form

être en pleine forme

sjuk

malade

hålla på med musik

faire de la musique

sporta

faire du sport

göra sig illa

se faire mal

tycka, tänka

penser

tro

croire

säga

dire

ångra, beklaga

regretter

fråga, be, kräva, begära

demander

ta

prendre

ramla

tomber

lämna

quitter

gå iväg

s’en aller

komma, anlända, ske

arriver

göra dumheter

faire des bêtises

studera

étudier

 

 

_o_be_

tomber

ramla

_v_ir _o_f

avoir soif

vara törstig

a_oi_ _nv_e _e

avoir envie de

ha lust att

s_r, _e_t_in

sûr, certain

säker

_e_s_r

penser

tycka, tänka

_ro_r_

croire

tro

d_r_

dire

säga

_e_re_ _er

regretter

ångra, beklaga

_e_an_e_

demander

fråga, be, kräva, begära

p_e_d_e

prendre

ta

_u_t_e_

quitter

lämna

s’_n _l_e_

s’en aller

gå iväg

a_r_v_r

arriver

komma, anlända, ske

av_ _r l’_i_ de

avoir l’air de

se ut som, likna

_t_e _n _le_ne _o_me

être en pleine forme

vara i full form

_ai_e _es _ê_i_es

faire des bêtises

göra dumheter

_t_d_er

étudier

studera

_v_ir _a_ à

avoir mal à

ha ont i

av_i_ _e_r de

avoir peur de

vara rädd för

a_o_r f_ _m

avoir faim

vara hungrig

_v_ir _e_oi_ de

avoir besoin de

ha behov av, behöva

a_oi_ l_ _ro_t de

avoir le droit de

ha rätt att

av_ _r _o_t

avoir tort

ha fel

_vo_r _a_s_n

avoir raison

ha rätt

p_r_u_dé

persuadé

övertygad

avo_ _l_ _em_s de

avoir le temps de

ha tid att

_a_a_e

malade

sjuk

_a_re _e _a _us_q_e

faire de la musique

hålla på med musik

f_i_e _u _p_rt

faire du sport

sporta

_e _air_ _al

se faire mal

göra sig illa