moment som återstår i årskurs 8, steg 2 moderna språk:

repetitions-grammatik

känna till grunderna i den franska grammatiken och deltagit i samtliga moment

 

förstå och kunna använda de grundläggande grammatiska begreppen såsom form, genus, genitiv, adjektiv, tempusformer i regelbundna verb och possessiva pronomen med ett korrekt språkbruk och ha deltagit aktivt i alla moment

 

mycket väl behärska och kunna använda grammatiska begrepp såsom form, genus, genitiv, adjektiv, tempusformer i regelbundna verb och possessiva pronomen i franskan i olika vardagliga situationer såväl muntligt som skriftligt och ha genomfört alla moment med goda resultat

textläsning

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

glosor20

tema mat och recept

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på ett korrekt sätt i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på mycket god franska i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på felfri franska i olika meningskonstruktioner

kunna använda och variera sitt ordförråd genom olika glosor; kunna sätta in dessa i olika sammanhang och på ett felfritt språkbruk

skriftliga uppgifter

ha klarat godkänt på merparten av de skriftliga uppgifterna (i form av läxor, prov, skriftliga lektionsövningar)

ha klarat godkänt på större delen av de skriftliga uppgifterna (i form av läxor, prov, skriftliga lektionsövningar)

ha utfört alla skriftliga uppgifter i form av läxor, prov, anteckningsuppgifter samt övriga skriftliga produktioner på ett mycket korrekt språkbruk

ha utfört samtliga skriftliga uppgifter med mycket bra resultat (minst 14)

ha gjort alla skriftliga uppgifter och klarat dessa med minst 15,5 i resultat och kunna visa att det skrivna språket är mycket korrekt använt

hörövningar vardagliga situationer och media (t.ex. France 2)

ha klarat av de flesta hörövningarna med godkänt resultat

ha gjort alla obligatoriska nyhetsövningar och ha förstått dessa bra

ha utfört alla betygsgrundande hörövningar och visat prov på mycket stor lektionsaktivitet och utan lärarstöd

ha genomfört samtliga nyhetsövningar och övriga hörövningar (sånger, politiska tal m.m.) och utan externa hjälpmedel

klara av att höra vardagligt talad franska mycket bra och förstå merparten av nyhetssändningarna och utan externa hjälpmedel eller lärarhjälp

muntlig produktion

ha ett korrekt franskt uttal och visat detta under lektionstid i form av muntliga förhör och genomgångar; ha deltagit i samtliga betygsgrundande muntliga övningar

ha ett gott uttal samt ha deltagit i samtliga betygsgrundande muntliga övningar

vara muntligt mycket korrekt i det franska språket samt ha deltagit i samtliga betygsgrundande muntliga övningar

fritt kunna använda det franska språket i olika situationer och ha deltagit i samtliga betygsgrundande muntliga övningar med goda resultat

ha ett mycket gott franskt uttal som bevisligen kan användas i olika situationer samt ha deltagit i samtliga betygsgrundande muntliga övningar med mycket goda resultat

repetitions-fraser och ny vokabulär

t.ex. med hjälp av lingolia.com

 

repetera vardagliga fraser, ord och uttryck samt lära nya meningar självständig och med tekniska hjälpmedel

 

repetera och visa god kunskapsnivå av vardagliga fraser, ord och uttryck samt lära nya meningar självständig och med tekniska hjälpmedel

 

mycket väl behärska gamla repetitionsfraser och inhämta nya kunskaper genom fraser, ord och uttryck i nya vardagliga situationer; stor självständighet och mycket aktivt lektionsdeltagande är grundläggande för denna nivå

diagnostiskt oförberett prov

läraren lägger in dessa på lämpliga tidpunkter innan betygssättning

arbets-områden

ovannämnda teman med extra tungvikt på hörförståelseövningar samt självständiga grammatiska övningar; glosor och grammatik tränas också på https://francais.lingolia.com/fr/

prov 2 slutet av årskurs 8 på ovannämnda delar

provet bör komma i nära anslutning efter genomförda läxor och i god tid innan betygssättning sker

efter skriftligt och muntligt prov skall verbschemat gås igenom och avslutas med ett skriftligt förhör; det är av stor vikt att verbgenomgången sker efter avklarat och godkänt prov

läxor - tidsplan

alla tempusformerna på verben v15

matglosor v16

meningar med olika pronomen v17

egna matglosor v18

repetitionsfraser v19

prov v20

v21 kompledigt

v22 film

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la gare

- Bonjour Monsieur, je___________________1 un__________________2 pour Dijon s’il vous plaît.
- Oui… Quel jour, quelle heure ?
- Vendredi 7, je voudrais partir____________________3 18 heures.
- C’est________4 _____________________5 de Paris ?
- Oui Monsieur.

- Bien… Dijon… Vous avez un TGV qui_______________6 à 18h15. Arrivée à 19h04. Cela vous______________________7 ?
- Oui très bien.
- Aller-retour ?
- Oui, aller et retour.
- Le retour, ________________________________________8?
- Euh… dimanche 9, celui de 20 heures.

- Première classe, deuxième classe ?
- Euh… deuxième classe.
- Fumeurs, non fumeurs ? _________________________9 ou______________________________10 ?
- Non fumeurs s’il vous plaît. Et________________11 ________________________10.

- ____________12 ____________________13 des tarifs pour les______________________________14 ?
- Tarif_________________________14 ? Oui, mais pas sur ce train-là.
- Pas sur ce train-là ?
- Non Mademoiselle, si vous_____________________15 un tarif________________14, il faut prendre celui de 15 heures.
- 15 heures... mais c'est____________16 ___________17, je ne_______________18 pas !

- C’est comme cela, Mademoiselle, il y a des périodes rouges, des périodes bleues, des périodes blanches. Si vous voulez une________________________19, il faut prendre les périodes blanches…
- C’est combien la________________________19 Monsieur ?
- C’est............................ 20% sur le tarif__________________21.
- Bon, alors je_____________22 prendre le train de 15 heures.

- Alors je résume : un aller-retour pour Dijon, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,15 heures le vendredi 7, retour le 9, non-fumeurs, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, tarif,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. C’est,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,euros Mademoiselle. Cela inclut la réservation, obligatoire pour le TGV. Voici le,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
- Merci Monsieur.
- Bon voyage et n’________________________23pas de composter votre_______________24 avant de monter dans le train !

Rencontre

- Jean-Pierre ? Jean-Pierre Cournot ? 
- Oui… euh… vous________________1
- Tu________________________________________________2 de moi ? Béatrice… Béatrice Gaillard, _________________3 Fontanier, à Lyon…
- Béatrice ? Je ne peux pas y___________________4 !

- Pour une surprise, c’est une surprise ! _________________________________________5 là, à Paris ?
- Et toi ? Cela fait combien de temps qu’________________________________________________6 ?
- Longtemps ! Dix ans_________________________7 ? Après le bac, nous avons___________________8 contact…
- Oui après le bac… J’__________________9 18 ans, j’en ai 28 maintenant. Cela fait dix ans !

- Le temps passe vite ! Tu n’as pas changé !
- Toi non plus. Si un peu, tu as changé de_______________________10 !
- Je porte des lunettes aussi, c’est pourquoi tu ne m’as pas reconnue !
- Oui c’est cela, c’est probablement les lunettes, ______________________________________________11 !

- Qu’est-ce que tu fais maintenant ? Tu as____________________12 Lyon ? Tu habites à Paris ?
- Oui, j’ai________________12 Lyon il y a cinq ans et j’habite à Paris. Je travaille ici aussi. Et toi ?
- Toujours à Lyon, je n’ai pas changé d’adresse. J’habite toujours chez mes parents.
- ___________________________________13, on est bien chez ses parents ! Qu’est-ce que tu fais ?

- Je travaille dans une banque. La même banque depuis sept ans. J’y suis entrée après ma licence d’économie. Et toi, ___________________________14, ______________________________________15 ?
- __________16 ? Non, certainement pas. Ce n’est pas ma priorité en ce moment. Je voyage beaucoup pour mon travail, ce n’est pas une bonne chose pour un mari !

- Ecoute, nous_____________________17 nous voir. Je reste encore quelques jours à Paris.
- ________________________18, on pourrait dîner ensemble ? Tu es_________________________19demain soir ?
- Non je suis___________________20, je finis vers six heures. On peut se donner rendez-vous après ?
- D’accord ! Disons six heures et demie, _______________________21la porte d’entrée.

 

 

 

 

 

 

 

 

Au marché

- Bonjour Madame, qu’est-ce qu’il vous________________1 ?
- 1 kilo de carottes, et 2 kilos de___________________________________________2.
- Voilà Madame, des_______2, des carottes.________________________________________ 3 ?
- _____________________________4 Monsieur.
- Bien Madame. Cela____________5 4 euros 50 en tout.

- Bonjour Monsieur, 2 kilos de_____________________6 s’il vous plaît.
- Oui Madame, les petites rouges ici, les_________________7 ____________________8 là-bas ?
- Je____________9 prendre celles-ci, elles ont l’air bonnes.
- Elles sont excellentes Madame, _______________________________________________10 !

- C’est votre tour Madame, qu’est-ce qu’il vous___________11 ?
- Je voudrais un filet de_______________________12 et deux soles.
- Oui Madame, quel filet ? Le maquereau ? Il est formidable.
- D’accord pour le maquereau.
- Et voilà Madame, ____________________________________13 !

- Bonjour Madame, ___________________________________________________________________14 ?
- Oui, qu’est-ce que c’est ?
- C’est du_______________________15 ________________________16, vous_________________17voir, il est bon !
- Oui, _______________________________18, je______________9 en prendre un.
- Bien Madame, c’est 5 euros.

- Regardez mes_________________________19 Madame, elles ne sont pas belles ?
- Oui, elles__________________________________20 combien ?
- Allez, trois____________________________21 pour 2 euros, je vous fais un prix, on va____________________22 !
- D’accord, je les prends.

- Bonjour Madame, un_______________________________________________________________23?
- Oui, vous avez un petit ?
- Un petit oui… Celui-là, ça va aller ? Il fait 1 kilo 5.
- Oui, très bien. Vous_________________________24 le vider s’il vous plaît ?
- Mais bien sûr Madame !

- Regardez mes roses, mes tulipes, elles sont belles elles sont_______________________25 !
- Je___________9 prendre une douzaine de roses blanches s’il vous plaît.
- ______________________________________________26 Madame, vous ne__________________27 pas des tulipes aussi ?
- Non merci, cela suffira.

- Qu’est-ce qu’il vous_____________28 Madame ?
- Je voudrais la grosse_____________29de_________________30, là.
- Oui, le_______________31de________________________________32. Il vous faut autre chose ?
- Oui Monsieur, vous avez une brioche ?
- Ah non, Madame, je_______________________________33, il n’y en a plus.

Rendez-vous

- Alors qu’est-ce qu’elle fait ? Je lui ai__________1 6 heures. Il est______________2 six heures et quart !
- Bah, tu sais bien, elle est toujours en retard.
- Oui mais là ça va pas____________________________3 le film il commence dans dix minutes !
- Oui ____________________________4 , elle______________________________5 !

- _____________________________________________________________________________6 ?
- ______________________7, je cherche… Non____________________________________8. Tu ne l’as pas toi ?
- J’ai laissé mon portable à la maison.
- Ah ça c’est_______________________________9 !

- Tu lui as dis où ? Tu es sûr de_______________________________10 ?
- Je________________________________11 devant le cinéma et nous sommes devant le cinéma !
- C’est le bon cinéma tu es________________12 ? Tu_____________________________13 quel cinéma ?
- Je____________________11 le cinéma Cinémax et nous sommes devant le cinéma Cinémax !

- Il y a peut-être des___________________________________________14… Tu sais, elle habite loin.
- ___________________15 on habite loin on part plus______________16 !
- Ça________________________17 oui. 
- C’est extraordinaire les________________________18 qui ne__________________________19 pas être à l’heure !

- Elle est peut-être______________________20 ? Elle a peut-être décidé de ne pas venir ?
- Oui, c’est_____________________________21. Et nous on___________________________22 !
- Ou peut-être qu’___________________________________________________________23 de jour ?
- Oui. Il y a une autre possibilité aussi : elle nous a____________________________24 !

- J’ai une suggestion : on rentre au cinéma et elle nous rejoindra à l’intérieur.
- Impossible.
- Pourquoi impossible ?
- C’est elle qui a les billets !

- Salut vous deux, comment ça va ? Me voilà !
- Bonjour Catherine, cela fait_______________________25 de te voir ! Tu vas bien ?
- Mais oui très bien ! ___________________________26 que je ne suis pas en retard ?
- Mais non pas du tout, ne___________________________________27 pas !

 

 

 

 

 

 

Eleverna skriver av detta verbschema på följande sida; de läser sedan den grammatiska förklaringen på följande sidor och skriver sedan meningar. Eftersom att detta är en repetitionsövning av diagnostisk karaktär så skall ingen lärarhjälp ges. Hjälpmedel får användas. Använd mallarna för kunskapsmål för att se vad som krävs för olika betygssteg. Men alla tempusformer på regelbundna verb skall ingå i steg 1 och årskurs 8.

 

 

infinitif

participe présent

participe passé

présent

 

aimer =

aimant

aimé

j’aime

 

futur

imparfait

passé composé

présent

je

aimerai

aimais

j'ai aimé

aime

tu

aimeras

aimais

as aimé

aimes

il

aimera

aimait

a aimé

aime

nous

aimerons

aimions

avons aimé

aimons

vous

aimerez

aimiez

avez aimé

aimez

ils

aimeront

aimaient

ont aimé

aiment

 

conditionnel

subjonctif

plusqueparfait

impératif

je

aimerais

aime

j'avais aimé

 

tu

aimerais

aimes

avais aimé

aime

il

aimerait

aime

avait aimé

 

nous

aimerions

aimions

avions aimé

aimons

vous

aimeriez

aimiez

aviez aimé

aimez

ils

aimeraient

aiment

avaient aimé

 

 

 

 

infinitif

participe présent

participe passé

présent

 

 

 

 

 

 

futur

imparfait

passé composé

présent

je

 

 

 

 

tu

 

 

 

 

il

 

 

 

 

nous

 

 

 

 

vous

 

 

 

 

ils

 

 

 

 

 

conditionnel

subjonctif

plusqueparfait

impératif

je

 

 

 

 

tu

 

 

 

 

il

 

 

 

 

nous

 

 

 

 

vous

 

 

 

 

ils

 

 

 

 

Verbets tempus; Hur använder man verbets olika tempus?

"Tempus" är ett namn på de olika tidsformer, som man bildar av hjälpverb och huvudverb.

Dessa tidsformer används för att beskriva handlingar och tillstånd i nutid, dåtid och framtid.

Ordet tempus betyder ursprungligen "tid".

Ibland använder man huvudverbet plus ett hjälpverb för att bilda ett tempus: Jag har vattnat blommorna.

Presens

"Presens" är ett namn på det tempus man använder för att beskriva handlingar eller visa på tillstånd, som händer eller är nu.

Verb som står i presens (på franska présent):

Man använder även presens för att beteckna att något "brukar ske": Exempel: Vatten kokar vid 100 grader.
Man kan även använda presens och ange att något kommer att ske i framtiden: Exempel: I morgon reser jag till Spanien.

Övningsuppgift 1

Skriv ner meningar och använd olika verb som står i presens.Använd verben aimer=gilla/jouer=spela/chanter=sjunga/regarder=titta på/

Imperfekt (på franska imparfait)

Detta tempus kallades tidigare imperfekt i svenskan men kallas numera preteritum.

Dåtid:

Jag städade vinden i förra veckan och blev snabbt klar.

Olle var sur i lördags men blev snabbt glad igen.

Verb som står i preteritum:

Ytterligare info:
Man kan även använda preteritum för att ange att något brukade hända i förfluten tid: Exempel: Munkarna i klostren skrev av böcker för hand.
Ibland används preteritum i stället för presens. Särskilt för att uttrycka känslor. Exempel: Det var snällt av dig att möta mig! Det här var vackra tavlor!

 

Övningsuppgift 2

Skriv ner meningar och använd olika verb som står i preteritum. Använd verben écouter=lyssna på/pleurer=gråta/discuter=diskutera/gagner=vinna

Perfekt (på franska passé composé)

"Perfekt" är ett namn på det tempus man använder för att beskriva att handlingar eller tillstånd är fullbordade. Man brukar säga att detta är ”har-formen” på ett verb; något man har gjort

Ordet "perfekt" betydde ursprungligen "färdiggjord".

Du bildar perfekt med hjälp av ett huvudverb och hjälpverbet "har". Hjälpverbet "har" sätts alltid före huvudverbet.

Jag har skrivit till mamma.

Du bildar perfekt för att du vill kommunicera att något är klart och fullbordat.

Olle har jobbat i trädgården hela veckan.
Nu har jag väntat i en timme.

Per har bott i Frankrike, så han talar flytande franska.

Han har vistats utomlands i 10 år och han trivs mycket bra.

Berit har just flyttat till Stockholm.

 

Viktigt att komma ihåg: denna form används mycket i franskan medans imperfekt är ganska sällsynt. När en svensk säger: ”Igår tittade jag på teve” så säger en fransman: ”Hier j’ai regardé la télé”=igår har jag tittat på teve. När man berättar olika saker man har gjort eller gjorde t.ex. i helgen så är det nästan alltid ”har-formen” som används i franskan.

Skulle man behöva använda imperfekt (Lars skrev ett brev) så gör man det när man t.ex. berättar om upprepade handlingar i dåtid: ”Förra året spelade jag tennis varje tisdag” Men denna form håller på att försvinna i franskan och helt ersättas av passé composé (har-formen), därför skall du koncentrera dig på att lära dig passé composé ordentligt. Skillnaden mellan passé composé och imparfait skall man ha viss kännedom om i slutet på steg 2 (motsvarande slutet av årskurs 9).

Verb som står i perfekt:

 

 

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika verb som står i perfekt. Använd verben acheter=köpa/manger=äta/travailler=arbeta/rencontrer=träffa/jouer=spela, leka/expliquer=förklara

 

överkurs:

”””Skillnaden mellan preteritum och perfekt

Preteritum använder man för att beskriva att handlingar eller tillstånd hände eller var tidigare.

Olle jobbade i trädgården.
Stina var lycklig.

Perfekt använder man för att beskriva och betona att handlingar eller tillstånd är fullbordade.

Olle har jobbat i trädgården.
Stina har varit lycklig.

Exempel:

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd preteritum och perfekt.”””

Pluskvamperfekt (på franska plusqueparfait)

"Pluskvamperfekt" är ”hade-formen” och det är ett namn på det tempus man använder för att beskriva att handlingar eller tillstånd var fullbordade, innan något annat hände.

Pluskvamperfekt, av latinets plus quam perfect, "mer än fullbordat".

Jag hade ätit innan Bengt kom.

Exempel på pluskvamperfekt:

Meningar med verben i pluskvamperfekt:

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika verb som står i pluskvamperfekt. Använd verben sauter=hoppa/goûter=smaka/payer=betala/espérer=hoppas/proposer=föreslå/donner=ge

Futurum (på franska futur)

"Futurum" är ”framtidsformen”: skall, kommer att göra något och det är ett namn på det tempus man använder för att beskriva handlingar eller tillstånd som kommer att hända i framtiden.

Futurum betyder ursprungligen "det som skall bliva".

Meningar med verb i futurum:

Övningsuppgift

Skriv ner meningar och använd olika verb som står i futurum. Använd verben dessiner=rita/parler=prata/demander=fråga, be/voyager=resa/hurler=vråla/laver=tvätta

Konditionalis (på franska conditionnel)

Konditionalis är ”skulle-formen”: skulle göra någonting

Jag skulle komma till dig i Spanien, om jag fick ledigt.

Konditionalis betyder ursprungligen "villkor".

Meningar med verb i konditionalis

 

Övningsuppgift

 

Skriv nu 5 fullständiga meningar i alla tempusformer:

présent

 

 

 

 

 

passé composé

 

 

 

 

 

imparfait

 

 

 

 

 

futur

 

 

 

 

 

conditionnel

 

 

 

 

 

plusqueparfait

 

 

 

 

 

 

Träna matglosor; arbeta nu med hjälp av datorn och skriv upp vilka ingredienserna är i följande franska maträtter: gör en lista på cirka 40 glosor svenska-franska/ denna lista lägger du sedan in på glosor.eu, glosboken.se eller något annat glosträningsprogram på datorn; om du inte har eller vill använda datorn skriver du upp matglosorna även på sidan 20

quiche lorraine

quiche_lorraine_gd

1 pâte feuilletée
6 oeufs
6 grosses cuillères de crème fraîche
400 g de lardons fumés
100 g de gruyère rapé
noix de muscade en poudre

la ratatouille

ratatoui

3 oignons
2 gousses d'ail
500g de courgettes
500g de poivrons
500g d'aubergines
sel et poivre
2 cuillères d'huile
500g de tomates

la truffade

truffade

- 2 kg de pommes de terre
- 800 g de tome de Cantal fraîche
- 100 g de petits lardons
- 1 oignon émincé
- 2 cuillères à soupe d'huile
- 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse
- du sel
- du poivre

le cassoulet

cassouletfour

- 1 kg de haricots blancs dits lingots
- 1 palette de porc frais
- 1 kg de saucisse de Toulouse
- 500 g de conflit d'oie avec sa graisse
- 1 crosse de jambon
- 1 saucisson d'ail
- 1 kg d'épaule de mouton désossée et piquée d'ail
- 400 g de couennes
- 200 g d'oignons
- 100 g de beurre
- 4 tomates pelées
- 3 carottes
- 1 oignon piqué de 4 clous de girofle
- 1 gros bouquet garni
- 1 très bonne cuillère à soupe de farine bien bombée
- 1 cuillère à soupe de concentré de tomates
- thym
- laurier
- chapelure
- sel

 

här kan man skriva upp glosorna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLIQUER LES PLATS; lär dig cirka 40 av dessa matglsor

vad äter du ?

qu’est-ce que tu manges ?

det är en varm smörgås

c’est un croque-monsieur

vad är det ?

qu’est-ce que c’est ?

vad är det i den ?

qu’est-ce qu’i l y a dedans ?

vad är den gjord av ?

de quoi est-il fait ?

vilket är receptet ?

quelle est la recette ?

vad är det gjord av ?

il est fait de quoi ?

vad innehåller den ?

il contient quoi ?

den är gjord av...

il est fait de....

den innehåller

il contient

innehålla

contenir

skinka

du jambon

ost

du fromage

smör

du beurre

béchamelsås

de la sauce béchamel

det är en slags smörgås

c’est une une sorte de sandwich

det är en grillad macka

c’est un sandwich grillé

en soppa

une soupe

en gryta

un ragoût

en blandning av

un mélange de

ung. basen är gjord på grönsaker

c’est à base de légumes

huvudingrediensen

l’ingrédient principal

det behövs, man behöver

il faut

olja

de l’huile

margarin

de la margarine

salt

du sel

peppar

du poivre

en paj

une tarte

en kaka, en tårta

un gâteau

det är en förrätt

c’est une entrée

en rätt

un plat

en efterrätt

un dessert

den är gräddad i ugnen

il est cuit au four

i stekpannan

à la poêle

låta koka

faire bouillir

låta smälta

faire fondre

smälta

fondre

smält

fondu

steka, grädda

cuire

skala

éplucher

skära, hugga, klippa

couper

skiva, skära i smala skivor

émincer

en bit

un morceau

tillsätta

ajouter

tillsätta (mer, igen)

rajouter

man tillsätter

on ajoute

smeten, degen

la pâte

kyla av, kallna

refroidir

låta, lämna

laisser

knäcka ägg

casser les œufs

skilja vitorna och gulorna

séparer les blancs et les jaunes

vispa äggen

battre les œufs

blanda

mélanger

beströ med

saupoudrer de

sätta, ställa, lägga

mettre

stekning, gräddning

la cuisson

gratäng

gratin (m)

gratinerad

gratiné

kött

de la viande

fisk

du poisson

grönsaker

des légumes

potatis

pomme de terre (f)

lök

oignon (m)

gurka

concombre (m)

en paté

une terrine

en sallad

une salade

råkost, råa grönsaker

des crudités

skaldjur

des crustacés

hacka

hacher

hackat kött, köttfärs

de la viande hachée

cru

smula

miette (f)

tärna

couper en dé

en skiva

une tranche

potatisgratäng

gratin dauphinois

värma

chauffer

låta värma

faire chauffer

ugnen

le four

en mikrovågsugn

un four à micro-ondes

grillen

le grill

rostad, grillad

rôti

bryna

revenir

låt bryna

faites revenir

småkoka, puttra

mijouter

på svag värme

à feu doux

en grytkastrull

une marmite

kalvkött

du veau

nötkött

du bœuf

mäktig, väl tilltagen

copieux -euse

lätt

léger

smaklig, aptitlig

appétissant

utsökt

délicieux

en form

un moule

förvärma

pré-chauffer

under lock

sous couvercle

bryna, göra gyllenbrunt

dorer

smöra

beurrer

mjöl

farine (f)

socker

du sucre

senap

de la moutarde

dressing

sauce vinaigrette (f)

smaksättning, kryddning

assaissonnement (m)

kryddor

des épices

knåda

pétrir

breda ut

étaler

en liten bulle

une boulette

mos

purée (f)

timjan

du thym

lagerblad

du laurier

dill

aneth (m)

persilja

persil (m)

fastna, klistra

coller

en sil

un passoire

kniv

couteau (m)

gaffel

fourchette (f)

sked

cuiller (f) cuillère (f)

sked med något i (en sked mjöl)

cuillerée (f)

mald peppar

du poivre moulu

mala - mald

moudre  - moulu

på stark värme

à feu vif

på medelstark värme

à feu moyen

en matsked med innehåll

une cuillerée à soupe

en tesked med innehåll

une cuillerée à café

en visp

un fouet

vispgrädde

la crème Chantilly, la crème à fouetter

vaniljsås

la crème anglaise

röra om

remuer

gryn (i t.ex. mjöl, sås), klump

grumeau (m)

florsocker

sucre glace (m)

strösocker

sucre semoule (m)

bitsocker

sucre en morceaux

ströbröd

chapelure (f)

klyfta (av vitlök)

gousse (f)

riven

râpé

tjock - tjocklek

épais - épaisseur (f)

hälla

verser

ett lager

une couche

skal, skorpa, kant

croûte (f)

dra ut, sträcka ut

étirer

kvarter, klyfta (om äpple)

quartier (m)

ingrediens

ingrédient (m)

mjuk

moelleux

syrlig

acidulé

uppochnervänd, utspilld

renversé

mild, elegant

suave

en kastrull

une casserole

en burk, en liten mugg

un pot

en mugg, en kopp

une tasse

ett glas

un verre

en flaska

une bouteille

en större mugg (frukostmugg)

un bol

liten skål

un ramequin

ung. allt-i-allo-kastrull

un fait-tout

behållare, skål

récipient (m)

en nypa

une pincée

köksredskap, kökstillbehör

ustensile de cuisine (m)

(vid)bränd

cramé

brinna, bränna

brûler

ett kylskåp

un réfrigérateur

en frys

un congélateur

matvara

aliment (m)

vaniljsocker

sucre vanillé

mjölk

lait (m)

smörgås (med sött på)

tartine (f)

bre på en smörgås

tartiner

sylt, marmelad

confiture (f)

fördela

répartir

krossa, mosa

écraser

pajdeg

la pâte brisée

klä, garnera

garnir

bitter, besk, mörk (om choklad)

amer, amère

strimla

lanière (f)

liten kastrull

poêlon (m)

 

 

 

 

 

le clafoutis

clafou

500 g de cerises noires
125 g de sucre en poudre
80 g de farine
80 g de beurre
4 oeufs
1/4 de litre de lait
1 pincée de sel
1 sachet de sucre vanillé

l'omelette norvégienne

omelette_norvegienne_gd

une génoise (ou une douzaine de biscuits à la cuillère)
3 cuillères à soupe de kirsch

Pour la glace

3/4 de litre de crème anglaise à la vanille (3/4 de litre de lait, 5 jaunes d'oeufs, 85 g de sucre, gousse de vanille)
200 g de crème fraîche
200 g de fruits confits
3 cuillères à soupe de kirsch

Pour la meringue

4 blancs d'oeufs
250 g de sucre en poudre

la fondue savoyarde

fondue_fromage

- 200 g de comté
- 200 g de gruyère
- 200 g d'emmenthal
- 4 verres de vin blanc sec
- ½ cuillère à café de paprika
- 1 gousse d'ail
- de la noix de muscade
- 1 cuillère à soupe de fécule de pomme de terre
- 1 verre à liqueur de kirsch
- poivre
- 1 pincée de Cayenne
- une baguette de pain coupée en gros dès.

le coq au vin

ga_coq-au-vin1w

coq : 1.5 kg
lard : 100 gr
champignons de Paris : 150 gr
carottes : 2
ail : 1 gousse
petits oignons : 8
persil plat : 15 branches
laurier : 1 feuille
thym : 1 brin
beurre : 50 gr
farine : 1 c. à café
vin rouge : 75 cl
cognac : 2 c. à soupe
sel fin
poivre blanc

 

Week-end

- Alors Julie, qu’est-ce qu’on fait ce week-end, tu as_________________1  ?
- Oui, on________________2 la voiture et on va à la_____________________________3.
- A la campagne ? Encore ? Nous y sommes déjà allés la semaine____________________________4 !
- Justement, j’ai _______________________5 __________________6 et j’_________________________7 recommencer.

- Ecoute Julie, on____________________8 peut-être faire autre chose pour___________9 ____________10 ?
- __________________________________11 ? Quoi par exemple ?
- Rester à Paris, _______________________________________12, _________________________________________________________________13
- Non, je_______________14 respirer, je__________________________15 la campagne.

- Il y a une_______________________________16 sur la Chine au musée Guimet, tu adores la Chine…
- Oui, je sais. L’exposition dure deux mois, ______________________________________17 d’y aller !
- Et ta mère ? Tu as___________________18 à ta mère que nous______________________________19 la voir !
- Elle n’est pas chez elle ce week-end. Elle__________________20 avec des amies.

- Tu sais Julie, la météo annonce du_______________________21 temps, il va_________________________22 ce week-end.
- La météo ? ______________________________________23, ils se trompent tout le temps !
- Il y aura aussi beaucoup d’______________________________________24 sur la route, c’est un long week-end…
- Les_____________________________25 ? Ça ne me dérange pas, je peux lire ou écouter la radio.

- Tu sais Julie, je crois que la voiture a un petit problème.
- Un problème ? ______________________________________26 chez le garagiste hier ?
- Si, si, __________________________________________27. Il a dit que ce n’était pas grave.
- Alors tu vois, il n’y a pas de problème !

- La campagne… La_________________28, les_____________________29, les___________________30de blé, les _____________________31 dans les champs…
- ______________________________________32 la campagne ?
- Si, si, j’adore la campagne… Mais pas________________________33 week-end !
- La semaine_____________________________34, nous resterons à la maison, je te le promets !

 

 

 

 

 

Correspondance

__________1 Philippe,

______________2 un moment que je ne t’ai pas_______________3. Excuse-moi ! Je suis si__________________4. Les cours________________________5 beaucoup de mon temps, je travaille tous les soirs pour mes révisions, pour ________6 ____________________7, et il y en a beaucoup !

Cela fait maintenant trois____________8 que je suis à Paris, j’ai beaucoup progressé en français, mais je suis toujours un__________9 ___________________10, et souvent je n’______________11 pas parler.

Le plus difficile, c’est les cours en français ! Le professeur parle si___________12, je ne comprends pas tout. Alors je lis les______________13 du cours, c’est plus________________14 pour l’économie et les mathématiques, mais pour l’histoire, c’est dur !

_______________________________15, j’ai quelques amis avec qui je peux travailler. J’ai_________________________16 un étudiant qui vient du Hunan, il est un peu dans la même situation que moi. J’ai aussi deux bons amis brésiliens, nous communiquons en français.

Hong Kong me____________________17 beaucoup, _____________________18 mes parents et la________________________19 ! Mais j’aime beaucoup Paris, il y a beaucoup de choses à faire ici, et la ville est si belle ! ___________________20-moi quand tu as le temps !

Isabelle

_______________21 Isabelle,

J’ai bien_______________22 ta lettre, moi non plus je n’ai pas beaucoup écrit ! Je_______________________23 beaucoup ici, j’adore Hong Kong ! Tu me parles de la______________________24 ici, je comprends, c’est extraordinaire, il y a tant de choses différentes à manger !

J’ai beaucoup d’amis ici, ils_______________________25 toujours___________________26 ce que je pense de Hong Kong, ils me___________________________27 aussi des détails sur la France : combien coûte ceci, combien coûte cela, quel est le prix d’un téléphone portable…

Pour communiquer, j’ai________________28 de difficultés que toi ! _____________________________29 parle anglais ici, et moi aussi je fais beaucoup de progrès dans cette langue. J’essaie d’apprendre le chinois aussi, mais ça, c’est plus_______________________30 !

Ne te décourage pas ! Ce sont les premiers mois qui sont les plus durs ! Je suis sûr que______________31 tu rentreras à Hong Kong, tu____________________________32 français comme moi !

Philippe

À l'hôtel

- Bonjour Monsieur, je suis René Marchand, j’ai réservé une___________________1 pour ce soir.
- Bonsoir Monsieur, un instant s’il vous plaît, je_____________2 vérifier.

- Monsieur Marchand… Oui en effet, vous avez la______________1 ......................... 3. La vue est sur le_________________________4.
- Mais_________________5 demandé la vue sur la mer !

- Oui en effet,_____________________ 6 noté, mais pas confirmé. Toutes_______________________________7 sur la mer sont occupées. ________________________________________8.
- Bien… et pour__________________________9, vous avez une__________________________________10 avec vue sur la mer ?

- Je_________2 vérifier Monsieur. Vous avez réservé pour demain ?
- Non, je n’ai pas réservé mais je voudrais rester un jour______________________________________11.

- Oui, pour demain soir c’est possible Monsieur, nous avons une chambre libre. Avec vue sur la mer.
- Ah, __________________________12, faites la réservation s’il vous plaît.

- ________________________13 Monsieur, c’est fait. ______________________________14-je avoir votre carte de crédit ?
- Voici Monsieur. ______________________________________________________15 ?

- Oui Monsieur, à partir de 7h30 au restaurant de l’hôtel. Voulez-vous qu’on vous______________________16 ?
- Non merci, ce n’est pas________________________________________17.

- Voici la___________18. _______________________________________________19, au fond du couloir. Quatrième étage. Vous avez des bagages ?
- Cela va aller Monsieur. Merci.

- Passez une_________________________________20 Monsieur.
- Merci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au restaurant

- Bonjour Madame, bonjour Monsieur, ____________________________________________________________1 ?
- Non Monsieur, nous n’avons pas réservé.
- Ce n’est pas grave, il reste des tables libres, _________________________________2 s’il vous plaît.
- Merci.

- ____________________________________________3 ? Qu’est-ce que ce sera pour Madame ?
- ______________________________________________________________________________________4
- Et pour Monsieur ?
- Pour moi ce sera une________________________________________________________5.

- _______________________6 ? Qu’est-ce que_________________________________7 Madame ?
- __________________________________________________________________________________________8.
- Parfait. Et pour vour Monsieur ?
- Moi je prendrai la côtelette d’agneau.

- ________________________________________9 ? Du vin, de_____________________________________10 ?
- De_______________________________________10 pour moi. Vous avez de______________________________11 ?
- Oui Madame. Et pour Monsieur ?
- Du vin rouge. Une__________________________________________________12 de bordeaux.

- Madame, Monsieur, ____________________________13 ? Vous prendrez du fromage, un dessert ?
- Oui, je prendrai une____________________________________14.
- Et pour Monsieur ?
- Pour moi une_____________________________________________15.

- Madame, Monsieur, vous prendrez un café ?
- Non merci, pas de café pour moi.
- Et pour Monsieur ?
- Oui, je prendrai un expresso.

- _______________________________________________16, Monsieur, en vous remerciant.
- Chérie, tu as 50 euros ? ________________________________17 ma carte de crédit.
- _________________________________________18… Je peux faire un chèque ?
- Mais oui Madame, nous acceptons aussi les chèques.

 

 

 

 

Interview

- Bonjour Madame, c’est pour le recensement, _______________________________________1.
- Bonjour Monsieur, je vous attendais. Entrez,__________________________________
2.
- Merci. Je___________________________________________________________________
3.
- Oui, je vous en prie.

- __________________________________________________________________4exactement ?
- Pardon ?
- Euh… ________
4… _____________________________________________5 ?
- Oui, je comprends. Je m’appelle Mary Perkins.

- __________________________________________________________________________6 ?
- J’ai 34 ans.
- Excusez-moi… __________________________________
7 ? Quel jour, quel mois, quelle année ?
- Oh… le 2 février 1970. ___________________________________
8 le 2 février 1970. C’est______________________________________________9, oui.

- Bien. Et votre nationalité ? _______________________________________________________10 ?
- Non, ________________________________________________
11, je suis australienne.
- Vous habitez ici ? C’est votre domicile ?
- Oui, c’est mon appartement. 36 rue de Seine, à Paris.

- Vous______________________________________12 Madame ?
- Oui, je suis professeur. ____________________________
13 à l’Université de la Sorbonne, à Paris. Depuis 3 ans. Je vis en France depuis trois ans.
- Vous avez une autre activité professionnelle ?
- Non,__________________________
14.

- Quelle est votre situation familiale ?
- _______________________________________________________
15 ?
- Euh… Vous êtes____________________
16, vous êtes__________________________________17 _________________________18 ? ________________________________________19?
- Ah… Je ne suis pas_______________
20, pas encore. Je suis toujours__________________________21.
- _______________________________________________________________
22 ?
- Non, je n’en ai pas.

- Vous avez de la famille en France ?
- Euh… non, je suis_____________________
23. Ma mère habite en Australie. Mon père aussi. Mon frère voyage beaucoup, je crois qu’il est___________________________________24 en ce moment.
- ____________________________________________________
25 ?
- Oh… ils sont décédés,_________________________________________________
26.

- Voici ma_________________________________27 question Madame : Avez-vous l’intention de rester longtemps en France ?
- Oh oui !__________________________________________________________
28, et mon travail est intéressant. Je resterai en France aussi longtemps que je peux.
- Je vous_______________________________________
29 Madame.
- ______________________________________________
30.

Bouillabaisse

p_bouilla

Pour la bouillabaisse
poissons variés (rascasse, vive, saint-pierre, congre, daurade, merlan, lotte, grondin) : 2.5 kg
langouste : 1
oignons : 2
ail : 4 gousses
pains : 8 tranches
tomates pelées : 4
bouquet garni (persil, thym, laurier) : 1
huile d'olive : 15 cl
safran : 1 dose
sel, poivre

Pour la rouille
huile d'olive : 40 cl
jaune d'oeuf : 1
ail : 5 gousses
cayenne : 1 pincée
safran : 1 pincée

Taboulé

taboule

couscous moyen : 100 gr
laitues : 10 feuilles
tomates : 4
oignons : 2
huile d'olive : 6 c. à soupe
jus de citron : 2
persil plat : 4 c. à soupe
menthe fraîche hachée : 2 c. à soupe
menthe : 10
sel fin

 

 

 

 

 

 

 

Öva på verben ; fyll i verbschemat :

 

infinitif

participe présent

participe passé

présent

 

discuter =diskutera

 

 

 

 

futur

imparfait

passé composé

présent

je

 

 

 

 

tu

 

 

 

 

il

 

 

 

 

nous

 

 

 

 

vous

 

 

 

 

ils

 

 

 

 

 

conditionnel

subjonctif

plusqueparfait

impératif

je

 

 

 

 

tu

 

 

 

 

il

 

 

 

 

nous

 

 

 

 

vous

 

 

 

 

ils

 

 

 

 

 

 

 

infinitif

participe présent

participe passé

présent

 

montrer = visa

 

 

 

 

 

futur

imparfait

passé composé

présent

je

 

 

 

 

tu

 

 

 

 

il

 

 

 

 

nous

 

 

 

 

vous

 

 

 

 

ils

 

 

 

 

 

 

conditionnel

subjonctif

plusqueparfait

impératif

je

 

 

 

 

tu

 

 

 

 

il

 

 

 

 

nous

 

 

 

 

vous

 

 

 

 

ils

 

 

 

 

 

 

Träna, repetera, lär dig ord/meningar 1:

hur mår du?

 

tack, jag mår bra

 

var bor du?

 

jag bor i Sverige

 

hur gammal är du?

 

jag är 15 år

 

vad heter du?

 

jag heter.............

 

är du fransk?

 

nej, jag är svensk

 

vad är det?

 

det är min mobil

 

vad är det för väder?

 

det är vackert väder

 

det är varmt

 

det regnar

 

vilken färg är det?

 

det är grönt

 

det är brunt

 

det är gult

 

vilken dag är det idag?

 

det är måndag

 

det är onsdag

 

det är fredag

 

vilket datum är det?

 

det är den 23:e augusti

 

det är den 26:e september

 

det är den 13:e februari

 

har du ett djur?

 

ja, jag har en katt

 

nej, jag har inget djur

 

har du syskon?

 

ja, jag har en bror och en syster

 

hur mycket kostar det?

 

det kostar 20 euro

 

vem är det?

 

det är min mamma

 

vad önskas?

 

jag skulle vilja ha en pannkaka med socker, tack

 

vad gör du?

 

jag shoppar

 

vad

 

vad gillar du?

 

jag gillar sport

 

vad gillar du för sport?

 

jag tycker mycket om fotboll

 

hur lång är du?

 

jag är 1,76 meter lång

 

vilken är din favoritfrukt?

 

min favoritfrukt är äpple

 

 

 fiche213fichephrasesderevision2

kan jag hjälpa er?

 

jag letar efter järnvägsstationen

 

var är posten?

 

var ligger banken?

 

jag vet inte

 

jag förstår inte

 

vilket är ert namn?

 

mitt namn är Gustafsson

 

varifrån kommer ni?

 

jag kommer från Sverige

 

vilken storlek?

 

vilken är er storlek?

 

vilken färg föredrar ni?

 

jag föredrar rosa

 

jag gillar inte choklad

 

jag skulle vilja ha en glass tack

 

ja, självklart, vilken smak?

 

vad finns det (för smaker)?

 

det finns jordgubb, päron, plommon, hallon, svarta vinbär och vanilj

 

jag tar en glass med choklad tack

 

notan tack

 

vad kostar det?

 

hur mycket kostar en melon?

 

hur mycket kostarkörsbären?

 

det är dyrt

 

det är inte dyrt

 

är du trött?

 

nej, jag är inte trött

 

är ni förbannad?

 

nej, jag är inte förbannad

 

är ni hungriga?

 

är ni törstiga?

 

jag är mycket törstig

 

jag är inte hungrig

 

vad gör du?

 

vad gör ni?

 

jag gör ingenting

 

jag tittar på teve

 

vi spelar på datorn

 

jag städar

 

vill du ha en godis?

 

vill ni smaka?

 

hur mycket är klockan?

 

den är 10.20

 

den är 17.10

 

den är 14.55

 

vad är det för väder?

 

det är soligt

 

det är kallt

 

det snöar

 

 

fiche213fichephrasesderevision3

vad gjorde du igår?

 

vad åt du i lördags?

 

vad gjorde ni under semestern?

 

igår lagade jag mat

 

jag har ätit sniglar/jag åt sniglar

 

jag har inte gjort någonting/jag gjorde ingenting

 

vi tittade på teve/vi har tittat på teve

 

vi spelade basket/vi har spelat basket

 

jag har shoppat/jag shoppade

 

jag har sovit/jag sov

 

jag arbetade hela dagen

 

vad skall vi göra i kväll? (vad gör vi i kväll?)

 

ska vi gå på bio?

 

skall vi gå ut?/vi går ut?

 

skall vi äta en pizza hos mig?

 

jag förstår

 

jag har förstått

 

jag har inte förstått/jag förstod inte

 

vad söker ni?

 

har ni hittat er nyckel?

 

nej, jag har inte hittat min nyckel

 

tittade du på teve igår kväll?

 

ja, jag tittade på Fångarna på Fortet

 

jag tar en entrecôte tack

 

vilken stekning?

 

medium, tack

 

kan jag få vatten, tack?

 

med pommes-frites eller med potatis?

 

en sallad utan sås (dressing) tack

 

har ni växel?

 

nej, jag har inte växel

 

är ni dansk?

 

nej, jag är svensk

 

var bor ni?

 

känner ni till Sverige?

 

nej, jag känner inte alls till (det)

 

vad heter denna kaka?

 

vilket är namnet på denna gata?

 

gillar ni chokladbröd?

 

vilket är ert yrke?

 

vad pysslar ni med i livet

 

vilket är erttelefonnummer?

 

hur dags går bussen?

 

när börjar filmen?

 

när slutar du?

 

i vilken klass är du?

 

talar ni franska?

 

hur mår ni?

 

hur mår er bror?

 

har ni kepsar här?

 

 

 fiche214fichephrasesderevision4

förlåt

 

ursäkta mig

 

det är till höger

 

det är till vänster

 

det är rakt fram

 

varför?

 

och med detta? /var det bra så?

 

har ni peppar?

 

det finns – finns det?

 

det är – det är inte

 

jag gillar grönsaker

 

jag gillar inte grönsaker

 

det är enkelt

 

det är komplicerat

 

det är suveränt

 

det är inte sant

 

har ni en påse, tack?

 

var är min mobil?

 

kanske

 

det är möjligt

 

han är konstig/det är konstigt

 

har du sovit bra?

 

har du tillbringat en bra helg?

 

där borta

 

långt härifrån

 

jag är inte härifrån

 

är ni inte härifrån?

 

eller hur?

 

ingen orsak

 

det är inte allvarligt (det gör ingenting)

 

har du kort hår?

 

han har glasögon

 

jag har lockigt hår

 

har du ont i huvudet?

 

nej, jag har ont i magen

 

du lyssnar på musik

 

jag har inte tid

 

var arbetar du?

 

jag avskyr fisk

 

var har du ont?

 

var har ni ont?

 

jag är sjuk

 

jag är inte sjuk

 

jag vill bara titta lite

 

jag letar efter en tröja till mig

 

det är för sent

 

tröjan är för stor

 

finns det andra modeller?

 

finns det rabatter?

 

vilken är er skostorlek?

 

 

 corrigéTräna, repetera, lär dig ord/meningar:

hur mår du?

ça va?

tack, jag mår bra

merci ça va bien

var bor du?

tu habites où?

jag bor i Sverige

j’habite en Suède

hur gammal är du?

tu as quel âge?

jag är 15 år

j’ai 15 ans

vad heter du?

tu t’appelles comment?

jag heter.............

je m’appelle...............

är du fransk?

tu es Français?

nej, jag är svensk

non, je suis Suédois

vad är det?

qu’est-ce que c’est?

det är min mobil

c’est mon portable

vad är det för väder?

quel temps fait-il?

det är vackert väder

il fait beau

det är varmt

il fait chaud

det regnar

il pleut

vilken färg är det?

c’est quelle couleur?

det är grönt

c’est vert

det är brunt

c’est marron

det är gult

c’est jaune

vilken dag är det idag?

c’est quel jour aujourd’hui?

det är måndag

c’est lundi

det är onsdag

c’est mercredi

det är fredag

c’est vendredi

vilket datum är det?

c’est quelle date?

det är den 23:e augusti

c’est le 23 août

det är den 26:e september

c’est le 26 septembre

det är den 13:e februari

c’est le 13 février

har du ett djur?

tu as un animal?

ja, jag har en katt

oui, j’ai un chat

nej, jag har inget djur

non, je n’ai pas d’animal

har du syskon?

tu as des frères et sœurs?

ja, jag har en bror och en syster

oui, j’ai un frère et une sœur

hur mycket kostar det?

c’est combien?

det kostar 20 euro

c’est 20 euros

vem är det?

qui est-ce?

det är min mamma

c’est ma mère

vad önskas?

vous désirez?

jag skulle vilja ha en pannkaka med socker, tack

je voudrais une crêpe au sucre, s’il vous plaît

vad gör du?

qu’est-ce que tu fais?

jag shoppar

je fais du shopping

vad

qu’est-ce que

vad gillar du?

qu’est-ce que tu aimes?

jag gillar sport

j’aime le sport

vad gillar du för sport?

qu’est-ce que tu aimes comme sport?

jag tycker mycket om fotboll

j’aime beaucoup le foot

hur lång är du?

tu mesures combien?

jag är 1,76 meter lång

je mesure 1,76 mètres