gå och ta ett glas

9aller boire un verre

tjenare Christian! vad gör du?

salut Christian! qu’est-ce que tu fais?

tjenare Sophie! jag gör ingenting särskilt och du?

salut Sophie! je ne fais rien de spécial et toi?

inte jag heller, skall vi gå och dricka något?

moi non plus, on va aller boire un coup?

ja, ok, vi går till baren framför kyrkan

oui, d’accord, on va au bar devant l’église

då går vi, jag bjuder

c’est parti, je t’invite

tack! skall vi slå oss ner på terrassen?

merci! on s’installe en terrasse?

ja, absolut

oui, absolument

vad dricker du?

qu’est-ce que tu bois?

jag tror att jag skall ta en diabolo och du?

je crois que je vais prendre un diabolo et toi?

jag tittar på drickalistan, kanske en citron-Perrier

je regarde la carte des boissons, peut-être un Perrier-citron

mina damer och herrar, önskar ni dricka något?

messieurs-dames, vous désirez boire quelque chose?

ja, jag, jag tar en diabolo tack

oui, moi, je prends un diabolo s’il vous plaît

en diabolo med vad då?

un diabolo à quoi?

en diabolo med granatäpple tack

un diabolo-grenadine s’il vous plaît

mycket bra, och ni herrn, vad tar ni?

très bien, et vous monsieur, qu’est-ce que vous prenez?

jag skall ta en mintsaft tack

je vais prendre un sirop à la menthe, s’il vous plaît

genast

tout de suite

åh vi har det bra på terrassen eller hur?

ah on est bien en terrasse hein?

ja, suveränt!

oui, super

och här är era drickor

et voilà vos boissons

tack så mycket

merci beaucoup

är din diabolo god?

il est bon ton diabolo?

ja, jag älskar granatäpplesaft, vill du smaka?

oui, j’adore le sirop de grenadine tu veux goûter?

nej tack det är ok, vill du smaka min saft?

non merci ça va, tu veux goûter mon sirop?

åh nej, jag avskyr mint jag

ah non, je déteste la menthe moi

ok, så synd för dig

d’accord, tant pis pour toi

nej, desto bättre för mig

non, tant mieux pour moi