välja en film

3choisir un film

skall vi hyra en film i eftermiddag?

on loue un film cet après-midi?

åh ja, vilken bra idé!

ah oui, quelle bonne idée!

vad skall vi hyra för film?

qu’est-ce qu’on loue comme film?

jag vet inte, vad gillar du för filmer , du?

je ne sais pas, qu’est-ce que tu aimes comme film toi?

jag gillar lite allt förutom blodiga filmer och du?

j’aime un peu tout sauf les films gore et toi?

jag tycker bra om sf-filmer och skräckfilmer

j’aime bien les films de sciences fiction et des films d’horreur

se här, det är en rolig film

tiens, voilà un film drôle

vad heter den?

comment s’appelle-t-il?

den heter ”En lugn stund”

il s’appelle ”Une heure de tranquillité”

ah, jag har redan sett den, den är bra den filmen

ah je l’ai déjà vu, il est bien ce film

annars, den där filmen: “Choklad”

sinon, ce film-là: ”Chocolat”

vad är det för slags film?

qu’est-ce que c’est comme film?

det är en film med Omar Sy, den mörka skådespelaren som spelar i “En oväntad vänskap”

c’est un film avec Omar Sy, l’acteur noir qui joue dans “Intouchables”

åh ja, han är suverän den skådespelaren, och filmen, vad handlar den om?

ah oui, il est super cet acteur, et le film, il parle de quoi?

i “Choklad” spelar han rollen som den första svarta skådespelaren, det är en suverän film baserad på en verklig historia

dans “Chocolat” il joue le rôle du premier acteur noir, c’est un film super, basé sur une histoire vraie

ja, annars tittar vi på den här filmen: “Barnungen”

oui, sinon on regarde ce film-ci: “La môme”

det är gammalt det där!

c’est vieux ça!

ja, men det är en bra film som berättar Édith Piafs liv

oui, mais c’est un bon film qui raconte la vie d’Édith Piaf

känner jag inte till

je ne connais pas

jo jo, det är en av de mest kända franska sångerskorna

si si, c’est l’une des chanteuses françaises les plus connues

ok, låt gå för den här filmen då

d’accord, allons pour ce film-là

perfekt, jag bjuder

parfait, je t’invite

tack!

merci!

ingen orsak

de rien