hålla på med musik

17faire de la musique

spelar du något instrument?

tu joues d’un instrument?

ja, jag spelar piano och trumpet och du?

oui, je joue du piano et de la trompette et toi?

jag spelar fiol och ibland spelar jag trummor

je joue du violon et parfois je joue de la batterie

spelar du inte gitarr?

tu ne joues pas de la guitare?

jo det händer, jag tycker om att skrapa på min gamla gitarr

si ça arrive, j’aime bien gratter ma vieille guitare

spelar du i en grupp?

tu joues dans un groupe?

ja, vi har en liten grupp med Laure och Sylvain

oui, on a un petit groupe avec Laure et Sylvain

vad spelar ni?

qu’est-ce que vous jouez?

jag, jag spelar kontrabas, Sylvain spelar saxofon och Laure spelar piano

moi, je joue de la contrebasse, Sylvain joue du saxophone et Laure joue du piano

sjunger ni inte?

vous ne chantez pas?

nej, vi håller på med musik men vi sjunger inte

non, on fait de la musique mais on ne chante pas

vilken typ av musik är det?

c’est quel genre de musique?

vi spelar lite allt men vi gillar att spela rock

on joue un peu tout mais on aime faire du rock

jag tycker mycket om att spela fiol

moi, j’aime beaucoup jouer du violon

det är vackert det

c’est joli ça

ja, men min syster spelar inget instrument

oui, mais ma soeur ne joue pas d’un instrument

gillar hon inte musik?

elle n’aime pas la musique?

jo, hon har provat att spela flöjt men hon gillade det inte

si, elle a essayé de jouer de la flûte mais elle n’a pas aimé

spelar hon dåligt?

elle joue mal?

ja, det var hemskt

oui, c’était pas terrible

jag har också spelat flöjt, tvärflöjt mer exakt, det är lite monotont

j’ai aussi joué de la flûte, de la flûte traversière exactement, c’est un peu monotone

åh tycker du? jag tycker bra om det

ah tu trouves? moi j’aime bien

bra, nu går vi och lyssnar på min bror som spelar trombon på rådhuset!

bon, maintenant on va aller écouter mon frère qui joue du trombone à la mairie!