sporta

15faire du sport

sportar du mycket Céline?

tu fais beaucoup de sport Céline?

nej inte så mycket och du?

non pas trop, et toi?

ja, jag sportar varje dag

oui, je fais du sport tous les jours

vad håller du på med för slags sport?

qu’est-ce que tu fais comme sport?

på måndagar spelar jag tennis med Maria

le lundi je fais du tennis avec Maria

och på tisdagar spelar du golf med min bror?

et le mardi tu joues au golf avec mon frère?

ja, just det, och på tisdagkvällar styrketränar jag

oui, c’est ça, et mardi soir je fais de la musculation

jag simmar lite på tisdagkvällar

je fais un peu de natation le mardi soir

åh, jag går till badhuset på onsdagmorgonar

ah moi je vais à la piscine le mercredi matin

jag gillar att simma

j’aime bien nager

ja, det är trevligt, det är en bra sport

oui, c’est sympa, c’est un bon sport

och vad gör du på onsdag eftermiddag?

et qu’est-ce que tu fais mercredi après-midi?

jag klättrar med Laurence

je fais de l’escalade avec Laurence

det är en mästarinna det!

c’est une championne ça!

ja, hon har vunnit många medaljer

oui, elle a gagné beaucoup de médailles

och på torsdagarna vilar du dig?

et le jeudi tu te reposes?

åh nej, på torsdagar spelar jag ishockey

ah non, le jeudi je joue au hockey sur glace

går du till skridskobanan?

tu vas à la patinoire?

ja, och ibland på vintern åker vi skridskor på sjön

oui, et parfois en hiver on fait du patin sur le lac

spelar du inomhushockey också?

tu joues aussi au hockey en salle?

nej inte ofta, men på fredagar spelar jag curling

non, pas souvent, mais le vendredi je joue au curling

vad håller du på med för sport på lördagar?

et qu’est-ce que tu fais comme sport le samedi?

på lördagar gympar jag

le samedi je fais de la gymnastique

och på söndagar? sportar du då också?

et le dimanche? tu fais du sport aussi?

absolut, jag joggar och jag spelar volleyboll

absolument, je fais du footing et je joue au volleyball

hör du, du är en riktig sportkvinna du!

dis-donc, tu es une grande sportive toi!

tja, jag tycker bra om sport och om fysiska aktiviteter

bof, j’aime bien le sport et les activités physiques

bra, nu skall vi gå och spela bowling!

bon, maintenant on va aller jouer au bowling!

ok, det är kul!

d’accord, c’est marrant!