läxorna

7les devoirs

har vi läxor till i morgon?

on a des devoirs pour demain?

jag vet inte, fråga Olivier

je ne sais pas, demande à Olivier

Olivier, vad har vi till i morgon?

Olivier, qu’est-ce qu’on a pour demain?

i morgon har vi en stor matteläxa att göra och sedan ett läxförhör i historia-geografi

demain, on a un gros devoir de maths à faire et puis une interro en histoire-géo

och har vi ytterligare läxor denna vecka?

et on a encore des devoirs cette semaine?

åh ja, vi har fysik-kemi till torsdag och vi har ett stort litteraturprov på fredag

ah oui, on a physique-chimie pour jeudi et on a un grand contrôle de littérature vendredi

oj oj oj, vi har för mycket läxor!

oh là là, on a trop de devoirs!

ja, vi har många läxor, men det kommer att gå

oui, on a beaucoup de devoirs, mais ça va aller

gör du alltid dina läxor du?

tu fais toujours tes devoirs toi?

ja, jag försöker, det är skitjobbigt men det är viktigt

oui, j’essaie, c’est chiant mais c’est important

ja, du har rätt, jag måste göra en ansträngning

oui, tu as raison, je dois faire un effort

om du vill ha bra betyg måste du plugga

si tu veux de bonnes notes, il faut bosser

ja, mina betyg är inte så värst bra...

oui, mes notes ne sont pas terribles

men du är duktig i matte du

mais tu es fort en maths toi

det är sant, jag har 15 i matte, men jag är värdelös i historia-geografi

c’est vrai, j’ai 15 en maths, mais je suis nul en histoire-géo

dessutom har vi 30 sidor att läsa till i morgon

en plus, on a 30 pages à lire pour demain

oj oj oj, jag kommer att plugga hela natten då

oh là là! je vais bosser toute la nuit alors

seså stå på dig! vi ses i morgon!

allez bon courage! à demain!

tack detsamma, vi ses i morgon

merci, pareillement, à demain!