1.          läxorna

2.          har vi läxor till i morgon?

3.          jag vet inte, fråga Olivier

4.          Olivier, vad har vi till i morgon?

5.          i morgon har vi en stor matteläxa att göra och sedan ett läxförhör i historia-geografi

6.          och har vi ytterligare läxor denna vecka?

7.          åh ja, vi har fysik-kemi till torsdag och vi har ett stort litteraturprov på fredag

8.          oj oj oj, vi har för mycket läxor!

9.          ja, vi har många läxor, men det kommer att gå

10.     gör du alltid dina läxor du?

11.     ja, jag försöker, det är skitjobbigt men det är viktigt

12.     ja, du har rätt, jag måste göra en ansträngning

13.     om du vill ha bra betyg måste du plugga

14.     ja, mina betyg är inte så värst bra...

15.     men du är duktig i matte du

16.     det är sant, jag har 15 i matte, men jag är värdelös i historia-geografi

17.     dessutom har vi 30 sidor att läsa till i morgon

18.     oj oj oj, jag kommer att plugga hela natten då

19.     seså stå på dig! vi ses i morgon!

20.     tack detsamma, vi ses i morgon

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                      7les devoirs

2.                      on a des devoirs pour demain?

3.                      je ne sais pas, demande à Olivier

4.                      Olivier, qu’est-ce qu’on a pour demain?

5.                      demain, on a un gros devoir de maths à faire et puis une interro en histoire-géo

6.                      et on a encore des devoirs cette semaine?

7.                      ah oui, on a physique-chimie pour jeudi et on a un grand contrôle de littérature vendredi

8.                      oh là là, on a trop de devoirs!

9.                      oui, on a beaucoup de devoirs, mais ça va aller

10.                 tu fais toujours tes devoirs toi?

11.                 oui, j’essaie, c’est chiant mais c’est important

12.                 oui, tu as raison, je dois faire un effort

13.                 si tu veux de bonnes notes, il faut bosser

14.                 oui, mes notes ne sont pas terribles

15.                 mais tu es fort en maths toi

16.                 c’est vrai, j’ai 15 en maths, mais je suis nul en histoire-géo

17.                 en plus, on a 30 pages à lire pour demain

18.                 oh là là! je vais bosser toute la nuit alors

19.                 allez bon courage! à demain!

20.                 merci, pareillement, à demain!