äta godis

13manger des bonbons

vill du ha en godis?

tu veux un bonbon?

åh nej tack, jag är inte så mycket för godis

ah non, merci, je ne suis pas très bonbon

jaså? jag, jag älskar godis!

ah bon? moi, j’adore les bonbons!

äter du mycket godis?

tu manges beaucoup de bonbons?

ja, jag äter till och med för mycket godis

oui, je mange même trop de bonbons

det syns inte

ça ne se voit pas

förlåt?

pardon?

jag sade att man ser inte att du äter mycket sötsaker, du är inte så tjock

j’ai dit qu’on ne voit pas que tu manges beaucoup de sucreries, tu n’es pas très gros

tack, men jag har lagt på mig

merci, mais j’ai pris du poids

jaha, sluta ät godis då!

ah oui, arrête de manger des bonbons alors!

jag försöker, jag skall banta nästa år

j’essaie, je vais faire un régime l’année prochaine

en bantning? du överdriver vad?

un régime? tu exagères non?

ja, jag skojar, men jag skall inte äta godis varje dag

oui, je rigole, mais je ne vais pas manger des bonbons tous les jours

åh det är är bra, om du inte äter godis under veckan

ah ça c’est bien, si tu ne manges pas de bonbons en semaine

ja, jag skall försöka, men idag är det lördag, så jag kan äta enormt!

oui, je vais essayer, mais aujourd’hui c’est samedi, alors je peux en manger énormément!

ah, du ändrar dig inte du!

ah tu ne changes pas toi!

nej, aldrig

non, jamais