LES PRONOMS PERSONNELS 4

 

1      

Tu connais Caroline?

 

2      

 

känner du henne ?

3      

il vole la voiture

 

4      

 

han stjäl den

5      

elle aime les bonbons

 

6      

 

hon tycker om dem

7      

je prends mon vélo

 

8      

 

jag tar den

9      

tu achčtes des pommes

 

10   

 

du köper det

11   

elle veut des poires

 

12   

 

hon vill ha det

13   

il demande ā son professeur

 

14   

 

han frågar honom

15   

elle demande ā ses frčres

 

16   

 

hon frågar dem

17   

je demande au roi

 

18   

 

jag frågar honom

19   

elle pose des questions aux élčves

 

20   

 

hon ställer frågor till dem

21   

elle pose des questions aux élčves

 

22   

 

hon ställer det till eleverna

23   

il va au cinéma

 

24   

 

han går dit

25   

Martina travaille ā la banque

 

26   

 

Martina jobbar där

27   

Anna ręve des bananes

 

28   

 

Anna drömmer om det

29   

Hasnija corrige vos tests

 

30   

 

Hasnija rättar dem

regler: