gå ut

16sortir

jag har lust att göra något i kväll

j’ai envie de faire quelque chose ce soir

vi kan festa hemma hos mig

on peut faire la fête chez moi!

nej, jag har lust att gå ut

non, j’ai envie de sortir

ok, skall vi gå på nattklubb?

d’accord, on va en boîte?

varför inte

pourquoi pas

först skall vi äta en liten sallad på Café de Paris

d’abord, on va manger une petite salade au Café de Paris

ja, och sedan vart skall vi gå då?

oui, et ensuite, on va où?

vi kan gå till Seven

on peut aller au Seven

vad är det?

qu’est-ce que c’est?

det är en ny jazzklubb

c’est une nouvelle boîte de jazz

ja, ok, kan man dansa där?

oui, d’accord, on peut danser là-bas?

åh nej, det är mycket litet

ah non, c’est très petit

jaha, då går vi till New Morning, jag tror att det är en jazzgrupp som spelar där i kväll

alors on va au New Morning, je crois qu’il y a un  groupe de jazz qui y joue ce soir

ja, strålande idé, vad kostar inträdet?

oui, excellente idée, c’est combien l’entrée?

det är inte dyrt, jag tror att det kostar 15 euro

ce n’est pas cher, je crois que c’est 15 euros

det går bra, vi kan lyssna på musik och vi kan dansa hela natten

ça va, là-bas on peut écouter de la musique et on peut danser toute la nuit

hur dags stänger det?

ça ferme à quelle heure?

det stänger klockan fyra på morgonen

ça ferme à quatre heures du matin

suveränt! sedan skall vi äta musslor och pommes-frites hemma hos mig

génial! ensuite on va manger des moules-frites chez moi

vi skall tillbringa en suverän kväll!!

on va passer une super soirée!