LES ADJECTIFS

 

1.       

en rolig film (amusant=rolig)

2.       

en svensk klocka (montre)

3.       

ett stort hus (une maison=ett hus)

4.       

ett litet problem (un problème)

5.       

två dåliga böcker (un livre=en bok)

6.       

tre konstiga hundar (un chien=en hund)

7.       

en hemsk dag

8.       

ett roligt kort (une photo)

9.       

två dumma systrar (idiot=dum)

10.   

fyra franska pennor (un stylo=en penna)

11.   

två gamla kjolar (une jupe)

12.   

en liten mun (une bouche)

13.   

två röda ögon (des yeux=ögon)

14.   

två små blåa ögon

15.   

jag har grönt hår

16.   

två vackra skjortor

17.   

en intelligent syster

18.   

tre goda grodor (une grenouille=en groda)

19.   

en gul skolväska (un cartable=en skolväska)

20.   

ett gammalt pennskrin (une trousse=ett pennskrin)

21.   

en svart blyertspenna (un crayon=en blyertspenna)

22.   

två unga pojkar

23.   

en stor elak hund (méchant=elak)

24.   

två snygga svenska bilar