DIALOGUE 1 niveau 1 DÉCRIRE DES OBJETS

 

hur ser den ut ? hur är den?

sä kåmaaaa

c’est comment ?

gissa

dövinn

devine

är det en liten sak ?

sätt öööö(n) pötti tåbschä

c’est un petit objet ?

är det stort ?

sä graaaaa(n)

c’est grand ?

liten, litet

pötti

petit

stor(t)

graaaaaa(n)

grand

lång(t)

lååååå(n)

long

kort

kor

court

den är av trä (är den av trä ?)

ill ä aaaaaa(n) båa

il est en bois ( ?)

av plast

aaaaaaa(n) plastick

en plastique

av metall

aaaaaaa(n) metall

en métal

av tyg

aaaaaaa(n) tissy

en tissu

i glas

aaaaaaa(n) vär

en verre

av sten

aaaaaaa(n) pjär

en pierre

i papper

aaaaaaa(n) pappje

en papier

fyrkantig

karré

carré

rund

rååååå(n)

rond

spetsig

påänty

pointu

oval

åvall

ovale

rektangulär

räcktaaaa(n)gylär

rectangulaire

lätt

lesche

léger

tung

lor

lourd

dyr

kär

cher

vilken färg har den ?

ill ä dö käll kolör

il est de quelle couleur ?

den är grön

ill ä vär

il est vert

hård

dyr

dur

mjuk

mo

mou

det är för/till

sä por

c’est pour

det är för håret

sä por le schövö

c’est pour les cheveux

för tjejer

por le fijj

pour les filles

för bilar

por le våatyr

pour les voitures

för huset, hemmet

por la mäzååååå(n)

pour la maison

för skolan

por leckåll

pour l’école

den kostar ungefär 1 euro

ill kott aa(n)virååå(n) ööö(n) örå

il coûte environ 1 euro

 

Qu’est-ce que c’est ? Devine !

C’est comment ? C’est un petit objet ?

Non, il est grand.

Il est en bois ? Non.

Il est en papier ? Oui, il est en papier.

Il est carré ? Oui, presque.

Il est cher ? Il coûte 10 couronnes.

Il est de quelle couleur ? Il est rose ? Non, il est bleu.

Il est lourd ? Non, il est léger.

C’est pour l’école ? Oui, c’est pour l’école.

C’est un cahier ? Oui ! Gagné ! C’est un cahier.

 

DIALOGUE 1 niveau 1 DÉCRIRE DES OBJETS

 

hur ser den ut ? hur är den?

 

c’est comment ?

gissa

 

devine

är det en liten sak ?

 

c’est un petit objet ?

är det stort ?

 

c’est grand ?

liten, litet

 

petit

stor(t)

 

grand

lång(t)

 

long

kort

 

court

den är av trä (är den av trä ?)

 

il est en bois ( ?)

av plast

 

en plastique

av metall

 

en métal

av tyg

 

en tissu

i glas

 

en verre

av sten

 

en pierre

i papper

 

en papier

fyrkantig

 

carré

rund

 

rond

spetsig

 

pointu

oval

 

ovale

rektangulär

 

rectangulaire

lätt

 

léger

tung

 

lourd

dyr

 

cher

vilken färg har den ?

 

il est de quelle couleur ?

den är grön

 

il est vert

hård

 

dur

mjuk

 

mou

det är för/till

 

c’est pour

det är för håret

 

c’est pour les cheveux

för tjejer

 

pour les filles

för bilar

 

pour les voitures

för huset, hemmet

 

pour la maison

för skolan

 

pour l’école

den kostar ungefär 1 euro

 

il coûte environ 1 euro

 

DIALOGUE 1 niveau 1 DÉCRIRE DES OBJETS ; prénom.............................résultat..............sur

 

dyr

 

 

hård

 

 

vilken färg har den ?

 

 

oval

 

 

mjuk

 

 

rektangulär

 

 

det är för håret

 

 

för huset, hemmet

 

 

det är för/till

 

 

för bilar

 

 

av sten

 

 

spetsig

 

 

för tjejer

 

 

lätt

 

 

den är av trä (är den av trä ?)

 

 

är det en liten sak ?

 

 

av plast

 

 

kort

 

 

är det stort ?

 

 

av tyg

 

 

liten, litet

 

 

stor(t)

 

 

lång(t)

 

 

av metall

 

 

i glas

 

 

den är grön

 

 

i papper

 

 

fyrkantig

 

 

tung

 

 

rund

 

 

för skolan

 

 

den kostar ungefär 1 euro

 

 

hur ser den ut ? hur är den?

 

 

gissa