PLANNING; FRANĮAIS; gustafsson@gmx.fr CLASSE niveau 3

 

exercices; *auditif

devoir AIRVIE; voc rév

34

allmän repetition av tidigare moment, presentationsuppgifter, redogöra/berätta om semester/sommarlov, kunna ställa frågor och besvara dessa, repetition av grundläggande grammatik, muntliga + skriftliga övningar; textläsning ur tidningsartiklar; fiches de révision niveau 1-2; ställa/besvara frågor; révision de grammaire; révision 1 2 3 4 5 6 7 8 9; fiche au café;

repetitionsglosor, présentation

35

chapitre 1; enkel repetition

36

chapitre 2; cherche clé; achat cd; dialogues 1 2

37

chapitre 3; situation1; sit2

38

aud3; *Ariol; Ariol1   voc;

révision de grammaire

39

fransk litteraturkunskap, uttals- och läsövningar, läsa och kommentera filmer, skriva filmrecension, situation : hos doktorn, kroppsdelar, vardagssituationer : på resebyrån, klagomål ; fransk litteratur och historia, praktiskt kunna använda olika verbformer muntligt och skriftligt, göra sig förstådd i vardagliga situationer, frågeställningar, beskriva bilder och händelser

aud1; aud2; la girafe Sophie

40

contrôle continu 1; phrases

41

chez le médecin

42

Dreyfus; le verbe faire

43

Le Petit Chaperon Rouge

44

les vacances d’automne

45

sagoläsning, uttals- och läsövningar, oregelbundna verb i olika tidsformer genom muntliga och skriftliga presentationer, jämförelser, enklare litterära texter, jul- och nyårstraditioner i olika fransktalande kulturer samt jämföra med den svenska, fransk musik, läsa och översätta sånger, gemensamt eller enskilt arbete om fransk musikkultur, skriva egna berättelser och notiser; pour le contrôle; exercices;

faire les courses1 2

46

situations 1 poste/banque

47

contrôle continu 2; fle-tests

48

chapitre 6; Malabar; perso

49

chapitre 7; béret basque

50

chapitre 8; au théâtre/cinéma

51

exercices divers

2

utföra förklaringar av olika saker/tillstånd och skeenden, fördjupad ordkunskap och ordbildning, meningskonstruktion, egna specialtexter/glosor, läsning av ett skönlitterärt verk, skriva egna texter och skriva till bilder, göra egna skyltar, muntligt öva viktiga situationer

chapitre 9; le croissant

3

chapitre 10; les recettes 1

4

chapitre 11

5

texte ā choisir 1

6

situations 2; concert + biblioth

7

fortsatt läsning av skönlitterärt verk, muntlig och skriftlig redogörelse av detta verk, fransk litteraturhistoria, vardagliga situationer, skriva dagbok eller annan skriftlig produktion, textanalys, hörförståelse och läsförtåelse, fördjupad studie av de franska verben och praktiska, muntliga övningar för att använda verben rätt

exercices de conversation 

8

contrôle continu 3

9

les vacances de février

10

situations 3; cirque+zoo

11

Cendrillon

12

texte ā choisir 2; textes

13

ev. egen skriftlig produktion med handledning och hjälp av bla. informationsteknik, vardagliga situationer : argumentera och debattera, uttrycka känslor och värderingar, adjektiv och adverb, läsa debatter, göra egna muntliga övningar på enklare debatter utifrån olika ämnen

 

les vacances de Pâques

14

fransk realia

15

texte ā choisir 3; textes

16

texte ā choisir 3; textes

17

révision de grammaire

18

révision de vocabulaire +

19

muntlig redogörelse för egen produktion, muntliga och skriftliga resuméer av skönlitterärt verk, sammanfattande grammatik-genomgång

contrôle continu 4

20

exercices divers

21

exercices divers

22

exercices divers

23

exercices divers

24

 

45. verbe 1 html

46. verbe 2 html

47. verbe 3 html

48. verbe 4 html

49. verbe 5 html

50. verbe 6 html

51. verbe 7 html

52. verbe 8 html

53. verbe 9 html

54. verbe 10 html

55. verbe 11 html

56. verbe 12 html

57. verbe 13 html

58. verbe 14 html