RÉVISION DE GRAMMAIRE

 

 

être=vara

 

 

avoir=ha

 

 

faire=göra

 

 

aller=gå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

je

 

 

je

 

 

je

 

 

je

 

tu

 

 

tu

 

 

tu

 

 

tu

 

il

 

 

il

 

 

il

 

 

il

 

nous

 

 

nous

 

 

nous

 

 

nous

 

vous

 

 

vous

 

 

vous

 

 

vous

 

ils

 

 

ils

 

 

ils

 

 

ils

 

 

LES PRONOMS POSSESSIFS

 

singulier - ental

 

pluriel - flertal

 

masculin

féminin

 

 

masculin+féminin

min, mitt

 

 

 

mina

 

din, ditt

 

 

 

dina

 

hans, hennes, sin, sitt

 

 

 

hans, hennes, sina

 

vår, vårt

 

 

 

våra

 

er, ert

 

 

 

era

 

deras

 

 

 

deras

 

 

FORM

 

page (f)

sida

en sida

sidan

sidor

sidorna

 

 

 

 

 

 

 

bras (m)

arm

en arm

armen

armar

armarna

 

 

 

 

 

 

 

oie (f)

gås

en gås

gåsen

gäss

gässen

 

 

 

 

 

 

 

homme (m)

man

en man

mannen

män

männen

 

 

 

 

 

 

 

 

LES NÉGATIONS – Sätt meningarna i INTE-form

 

1

je travaille

jag arbetar

 

 

 

 

2

elle regarde la télé

hon tittar på teve

 

 

 

 

3

vous venez ce soir

ni kommer i kväll

 

 

 

 

4

c’est difficile

det är svårt

 

 

 

 

5

j’ai 50 ans

jag är 50 år gammal

 

 

 

 

6

il lit un livre

han läser en bok