ancpage1; l’année dernière; page de liens Hexagone; ancpage; année20 ; 21 ;

schema för bokläsning

v 23: prov på boken måndag 07/06 tillfälle 2; ogjorda prov, omprov etc onsdag 09/06

1.             y’a que la vérité

2.             7 différences

3.             mort du loup - vid

v 19: bokläsning, förbereda muntliga np

4.         devoirv19 bokläsning 103-125; questions; skriftlig läxa lektion 2

5.         vardagsdialoger;

6.         korta muntliga övningar; pourquoi; finns på klassrummet

7.         Voilàtrou2

Frankrikekunskap, quizz och test:

8.         questionsgéo1

9.         quizzdivers1

10.   topquizz

11.   quizzvidéo1

12.   quizzculture9

13.   quizzMisslu20

14.   quizzvidéo17

15.   quizzFrance3min

16.   quizz16.40

17.   quizzvilles

v 20:

18.   egen bokläsning, muntliga np; onsdag 19/05 ingen lektion pga np matte

v 21: prov på boken onsdag 26/05 tillfälle 1

1.    ha läst klart boken; skriftlig redovisning av hela boken;

2.    devoir v21 bokläsning 126-145; questions

3.    gör man inte provet denna vecka förbereder man np eller läser boken

v 22: förbereda muntliga np

4.    regarder Joséphine Ange gardien

5.    förklara situationer med bilder