codeniveau 2

period 1

 

E

D

C

B

A

repetition moment steg 1

presentation

enkel presentation av sig själv

 

kunna berätta fylligt om sig själv

 

utförlig och varierande presentation av sig själv

siffror

kunna några siffror

 

behärska och använda olika siffror

 

ha bra förståelse för de franska talen

klockan

kunna lite av klockan

 

ha bra förståelse för klockan

 

kunna klockan mycket bra på franska

färger

några färger

 

kunna färgerna på franska

 

kunna många färger

beskriva saker

göra enkla beskrivningar

 

kunna göra ganska varierande beskrivningar av saker

 

kunna göra utförliga beskrivningar av saker och ting

regelbundna verb

ha visst begrepp om -erverben

 

kunna böja verben i presens

 

kunna böja

-erverben i presens och har-formen

textförståelse

kunna översätta enklare texter med olika hjälpmedel

 

kunna översätta olika texter med hjälp av text och ordlista

 

ha god förståelse av en fransk text och kunna hitta översättningar

hörförståelse

kunna uppfatta enklare ord ur vardagligt talad franska från olika media

 

kunna uppfatta vissa ord och uttryck ur fransk media

 

kunna uppfatta och förstå ord och meningar ur franska medier

uttal

ha någorlunda begripligt uttal

 

ha relativt gott uttal

 

ha bra uttal och bra språkligt flyt

min, mitt, din

ha visst begrepp om possessiva pronomen

 

kunna använda possessiva pronomen

 

kunna använda och förstå olika possessiva pronomen

inte-form

kunna säga meningar i ”inte-form”

 

kunna använda inte-form i franskan

 

behärska fransk inte-form

beskriva vägen

göra kortare vägbeskrivningar

 

kunna beskriva vägen

 

kunna göra varierande vägbeskrivningar

berätta om sitt rum

kunna säga något om sitt rum

 

kunna beskriva sitt rum ganska noga

 

kunna göra en fyllig beskrivning av sitt rum

berätta om sina intressen

säga något om sina intressen

 

kunna berätta om olika intressen

 

kunna berätta utförligt om sina intressen

berätta om en annan person

kunna säga något om en annan person

 

kunna berätta ganska fylligt om en annan person

 

kunna göra en utförlig beskrivning av en annan person

dagar, månader, datum

kunna veckan dagar, några månader och datum

 

kunna dagar, månader och datum

 

kunna dagar, månader och datum

vädret

kunna säga något om vädret

 

kunna väderuttrycken

 

behärska de flesta väderuttrycken bra

ställa frågor

kunna ställa enklare frågor

 

kunna ställa flera olika typer av frågor

 

kunna ställa många olika typer av frågor

besvara frågor

kunna besvara enklare frågor

 

kunna besvara olika typer av frågor

 

kunna besvara många olika frågor på franska

egen produktion

kunna göra ett kortare arbete på ett franskt tema

 

kunna göra ett kortare arbete på ett franskt tema

 

kunna göra ett kortare arbete på ett franskt tema

glosor

kunna franskans vanligaste ord #1

#2

kunna franskans vanligaste ord #3

#4

kunna franskans vanligaste ord #5

verben ”vara” + ”ha”

kunna uttrycka jag har – jag är

 

kunna böja verben ha och vara i presens

 

mycket väl behärska verben ha och vara

realia

ha någon kännedom om franska företeelser

 

känna till vad som är typiskt franskt, franska teveserier, något om kultur- och samhällsliv, idrott, skola

 

känna till typiska franska företeelser såsom mat, sport, teveserier, politik, kultur, litteratur, skola, samhälle

texter och textövningar

arbeta med de utvalda texterna, skriva av glosor, hitta översättningar i texten, läsa texterna, lära sig glosorna

 

 

 

E

D

C

B

A

frågor och svar

kunna formulera enkla frågor och svar någorlunda begripligt också delvis kunna förstå frågor och svar

 

kunna formulera frågor och svar på ett mycket korrekt sätt; kunna förstå frågor och svar mycket bra

 

behärska konstruktion av frågor och svar med ett mycket korrekt språkbruk; också kunna förstå frågor och svar i olika situationer                             

vardagsspråk och media

ha viss kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

 

ha god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc och ha god förståelse samt framförallt aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

 

ha mycket god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

och ha mycket god förståelse samt framförallt mycket aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

berätta

någorlunda begripligt och sammanhängande kunna säga vad man gör och vad man har gjort t.ex. i helgen

 

kunna berätta på korrekt franska vad man gör och vad man har gjort genom att använda bl.a. verb i presens och dåtid

 

mycket utförligt kunna berätta vad man gör och vad man har gjort (i helgen, under sommaren etc) med hjälp av verb i presens och dåtid

adjektiv och adverb

kunna några enklare adjektiv och adverb, till viss del kunna böja dem

 

kunna många adjektiv och adverb och kunna använda dessa korrekt i skriftliga och muntliga situationer; förstå och kunna böja adjektiven

 

behärska adjektiv och adverb i franskan, kunna använda dessa varierat i muntliga och skriftliga sammanhang, behärska adjektivens böjning

jämförelser

kunna göra enklare jämförelser på franska på ett någorlunda korrekt språk

 

kunna göra olika typer av jämförelser på franska på ett korrekt språk

 

kunna göra varierande och utförliga jämförelser i muntliga och skriftliga situationer och med ett mycket korrekt språkbruk

basordförråd

öva, repetera, befästa och lära sig nytt basvokabulär

 

öva, repetera, befästa och lära sig nytt basvokabulär

 

öva, repetera, befästa och lära sig nytt basvokabulär

  restaurangen

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara denna situation såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska denna situation muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

på järnvägs-stationen

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara denna situation såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska denna situation muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

fråga efter vägen

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara denna situation såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska denna situation muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

vardagliga situationer

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara dessa situationer såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

vardagliga fraser

kunna göra sig någorlunda förstådd med vardagliga fraser i olika sammanhang

 

kunna göra sig förstådd med vardagliga fraser och med ett korrekt språkbruk i olika sammanhang

 

behärska vardagliga fraser såväl muntligt som skriftligt med ett mycket korrekt språkbruk i olika sammanhang, kunna använda ett varierat språkbruk

textläsning

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

hörövningar

ha klarat av de flesta hörövningarna med godkänt resultat

ha gjort alla obligatoriska nyhetsövningar och ha förstått dessa bra

ha utfört alla betygsgrundande hörövningar och visat prov på mycket stor lektionsaktivitet

ha genomfört samtliga nyhetsövningar och övriga hörövningar (sånger, politiska tal m.m.) med minst 14 i betyg

klara av att höra vardagligt talad franska mycket bra och förstå merparten av nyhetssändningarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

period 2

 

E

D

C

B

A

vardagsspråk och media

ha viss kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

 

ha god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc och ha god förståelse samt framförallt aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

 

ha mycket god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

och ha mycket god förståelse samt framförallt mycket aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

beskriva bilder och berätta

på ett enkelt sätt kunna beskriva bilder och berätta vad man ser på dessa genom att använda ett någorlunda begripligt språk

 

kunna beskriva och berätta till bilder såväl muntligt som skriftligt och genom att använda ett mycket korrekt språkbruk

 

med ett mycket korrekt och varierat språkbruk kunna beskriva och berätta till bilder såväl muntligt som skriftligt

på marknaden

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara denna situation såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska denna situation muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

vardagliga situationer (floristen, banken, teatern, flygplatsen, klädbutiken m.m.)

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara dessa situationer såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

form och partitiv artikel

ha viss förståelse  för form och partitiv artikeln i franskan

 

förstå och kunna använda den franska grammatiken

 

mycket väl behärska och kunna använda franskans väsentligaste grammatikmoment

repetitions-grammatik

känna till grunderna i den franska grammatiken

 

förstå och kunna använda form och partitiv artikel med ett korrekt språkbruk

 

mycket väl behärska och kunna använda form och partitiv artikel i franskan i olika vardagliga situationer såväl muntligt som skriftligt

textläsning

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

glosor

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på ett korrekt sätt i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på mycket god franska i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på felfri franska i olika meningskonstruktioner

kunna använda och variera sitt ordförråd genom olika glosor; kunna sätta in dessa i olika sammanhang och på ett felfritt språkbruk

skriftliga uppgifter

ha klarat godkänt på merparten av de skriftliga uppgifterna (i form av läxor, prov, skriftliga lektionsövningar)

ha klarat godkänt på större delen av de skriftliga uppgifterna (i form av läxor, prov, skriftliga lektionsövningar)

ha utfört alla skriftliga uppgifter i form av läxor, prov, anteckningsuppgifter samt övriga skriftliga produktioner på ett mycket korrekt språkbruk

ha utfört samtliga skriftliga uppgifter med mycket bra resultat (minst 14)

ha gjort alla skriftliga uppgifter och klarat dessa med minst 15,5 i resultat och kunna visa att det skrivna språket är mycket korrekt använt

hörövningar

ha klarat av de flesta hörövningarna med godkänt resultat

ha gjort alla obligatoriska nyhetsövningar och ha förstått dessa bra

ha utfört alla betygsgrundande hörövningar och visat prov på mycket stor lektionsaktivitet

ha genomfört samtliga nyhetsövningar och övriga hörövningar (sånger, politiska tal m.m.) med minst 14 i betyg

klara av att höra vardagligt talad franska mycket bra och förstå merparten av nyhetssändningarna

muntlig produktion

ha ett korrekt franskt uttal och visat detta under lektionstid i form av muntliga förhör och genomgångar

ha ett gott uttal

vara muntligt mycket korrekt i det franska språket

fritt kunna använda det franska språket i olika situationer

ha ett mycket gott franskt uttal som bevisligen kan användas i olika situationer

oregelbundna verb

känna till de vanligaste oregelbundna verben och kunna använda dessa någorlunda begripligt i tal och skrift

 

känna till de oregelbundna verben och kunna använda dessa begripligt i tal och skrift

 

behärska användningen av de oregelbundna verben i franskan, kunna använda och förstå  dessa i olika situationer på ett mycket korrekt språk

 

 

 

 

 

period 3

 

E

D

C

B

A

vardagsspråk och media

ha viss kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

 

ha god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc och ha god förståelse samt framförallt aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

 

ha mycket god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

och ha mycket god förståelse samt framförallt mycket aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

vardagliga situationer (gå och handla, på hotellet, intervjua någon, på flygplatsen, på museum, ringa samtal m.m.)

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara dessa situationer såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

läsa bilddialoger i olika vardagliga situationer

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer på ett enkelt men ganska begripligt språk

 

kunna klara dessa situationer såväl muntligt som skriftligt med hjälp av ett korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer muntligt och skriftligt med ett mycket korrekt och varierat språkbruk; kunna konstruera egna formuleringar och svar

texter om Paris, Parisrealia

läsa enklare texter om Paris, förstå dessa till viss del och på ett enkelt språk kunna berätta om Paris

 

kunna läsa enklare texter om Paris, förstå dessa och på ett enkelt men korrekt språk kunna berätta om Paris

 

kunna läsa enklare och mer avancerade texter om Paris, behärska dess innehåll och kunna redogöra för olika företeelser i Paris med ett mycket korrekt språkbruk

textläsning

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

glosor

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på ett korrekt sätt i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på mycket god franska i olika meningskonstruktioner

kunna inhämta, använda, förstå och framför allt kunna använda glosor på felfri franska i olika meningskonstruktioner

kunna använda och variera sitt ordförråd genom olika glosor; kunna sätta in dessa i olika sammanhang och på ett felfritt språkbruk

skriftliga uppgifter

ha klarat godkänt på merparten av de skriftliga uppgifterna (i form av läxor, prov, skriftliga lektionsövningar)

ha klarat godkänt på större delen av de skriftliga uppgifterna (i form av läxor, prov, skriftliga lektionsövningar)

ha utfört alla skriftliga uppgifter i form av läxor, prov, anteckningsuppgifter samt övriga skriftliga produktioner på ett mycket korrekt språkbruk

ha utfört samtliga skriftliga uppgifter med mycket bra resultat (minst 14)

ha gjort alla skriftliga uppgifter och klarat dessa med minst 15,5 i resultat och kunna visa att det skrivna språket är mycket korrekt använt

hörövningar

ha klarat av de flesta hörövningarna med godkänt resultat

ha gjort alla obligatoriska nyhetsövningar och ha förstått dessa bra

ha utfört alla betygsgrundande hörövningar och visat prov på mycket stor lektionsaktivitet

ha genomfört samtliga nyhetsövningar och övriga hörövningar (sånger, politiska tal m.m.) med minst 14 i betyg

klara av att höra vardagligt talad franska mycket bra och förstå merparten av nyhetssändningarna

muntlig produktion

ha ett korrekt franskt uttal och visat detta under lektionstid i form av muntliga förhör och genomgångar

ha ett gott uttal

vara muntligt mycket korrekt i det franska språket

fritt kunna använda det franska språket i olika situationer

ha ett mycket gott franskt uttal som bevisligen kan användas i olika situationer

shopping

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

på bageriet

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

på tåget, på järnvägsstationen

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

på skolresa, frågor och svar

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

på tunnelbanan

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

på restaurangen

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

negationer

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

rätt och fel, missta sig

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

sjukdom, värk, apotek, läkare

kunna göra sig någorlunda förstådd i denna situation

 

kunna klara denna situation på ett korrekt sätt

 

behärska denna situation mycket bra

repetitions-grammatik

känna till grunderna i den franska grammatiken

 

förstå och kunna använda den franska grammatiken

 

mycket väl behärska och kunna använda franskans väsentligaste grammatikmoment

ordförståelse, härleda ord

förstå ords betydelse och ursprung

 

kunna härleda okända franska ord och förstå dess betydelse

 

ha mycket stor kunskap i ords ursprung och betydelse

 

period 4

 

E

D

C

B

A

vardagsspråk och media

ha viss kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

 

ha god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc och ha god förståelse samt framförallt aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

 

ha mycket god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

och ha mycket god förståelse samt framförallt mycket aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

personbeskrivningar

kunna göra enklare personbeskrivningar med ett någorlunda korrekt språkbruk

 

kunna göra utförligare personbeskrivningar med ett mycket korrekt språkbruk

 

kunna göra nyanserade, välformulerade och språkligt mycket korrekta personbeskrivningar

bildbeskrivningar

kunna göra enklare bildbeskrivningar med ett någorlunda korrekt språkbruk

 

kunna göra utförligare bildbeskrivningar med ett mycket korrekt språkbruk

 

kunna göra nyanserade, välformulerade och språkligt mycket korrekta bildbeskrivningar

enklare dialoger

kunna läsa, förstå och använda enklare dialoger på ett ganska begripligt sätt

 

kunna använda, förstå och läsa enklare dialoger på ett mycket begripligt sätt

 

behärska enklare dialoger såväl muntligt som skriftligt med ett mycket korrekt språkbruk

repetera verb

ha viss kunskap om de franska verben och kunna använda dessa på ett ganska begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha god kunskap och kännedom om de franska verben, kunna använda dessa med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska de franska verben, kunna använda dessa mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer

oregelbundna verb

ha viss kunskap om de oregelbundna franska verben och kunna använda dessa på ett ganska begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha god kunskap och kännedom om de oregelbundna franska verben, kunna använda dessa med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska de oregelbundna franska verben, kunna använda dessa mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer

smånotiser

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

textläsning (Idealpalatset, Cannes, deckare, Berthillon, métro, Bibendum, Molière m.m.)

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

vardagssituationer (restaurang, post, bank, olika affärer)

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer med hjälp av enkla men ganska begripliga ord

 

kunna göra sig förstådd såväl muntligt som skriftligt i dessa situationer med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer mycket bra, använda ett varierat och korrekt språkbruk, kunna formulera och konstruera egna frågor, svar och meningar utifrån dessa situationer

vardagssituationer (snabbköp, storkmarknad, bokhandel, slakteri, bageri, musikaffär, IT, tvättstugan etc)

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer med hjälp av enkla men ganska begripliga ord

 

kunna göra sig förstådd såväl muntligt som skriftligt i dessa situationer med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer mycket bra, använda ett varierat och korrekt språkbruk, kunna formulera och konstruera egna frågor, svar och meningar utifrån dessa situationer

frågor och svar

kunna ställa enklare frågor och besvara olika enklare frågor med ett ganska begripligt språkbruk

 

kunna ställa många olika typer av frågor och kunna besvara olika frågor med ett mycket begripligt språkbruk

 

mycket väl behärska frågeställningar, frågekonstruktioner och svarsformuleringar på franska, kunna använda språket i dessa situationer på ett mycket korrekt sätt

textläsning (ohyra, gula tröjan, Eiffel, Tatin, Wallace, Guilbert)

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

vardagssituationer (apoteket, hos doktorn, tandläkarbesök, äta ute, på polisstation-en, taxi, resebyrå etc)

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer med hjälp av enkla men ganska begripliga ord

 

kunna göra sig förstådd såväl muntligt som skriftligt i dessa situationer med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer mycket bra, använda ett varierat och korrekt språkbruk, kunna formulera och konstruera egna frågor, svar och meningar utifrån dessa situationer

bokläsning

ha läst ett skönlitterärt verk med lärarstöd

 

ha läst ett skönlitterärt verk ganska självständigt med med viss lärarhjälp

 

ha läst ett skönlitterärt verk med stor självständighet

vardagsfraser

ha viss kunskap om olika vardagsfraser i olika situationer och kunna använda dessa på ett ganska begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha god kunskap och kännedom om olika vardagsfraser i olika situationer och kunna använda dessa med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska olika vardagsfraser i olika situationer och kunna använda dessa mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer

genitiv, olika pronomen, konjunktioner och prepositioner

ha viss kunskap om genitiv, olika pronomen, konjunktioner och prepositioner och kunna använda dessa på ett ganska begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha god kunskap och kännedom om genitiv, olika pronomen, konjunktioner och prepositioner och kunna använda dessa med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska genitiv, olika pronomen, konjunktioner och prepositioner och kunna använda dessa mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer

konjunktiv

ha viss kunskap om konjunktiv och kunna använda denna på ett ganska begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha god kunskap och kännedom om konjunktiv och kunna använda denna med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska konjunktiv i det franska språket och kunna använda denna mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer

olika tidsformer

ha viss kunskap om olika tidsformer och kunna använda dessa på ett ganska begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha god kunskap och kännedom om olika tidsformer och kunna använda dessa med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska olika tidsformer och kunna använda dessa mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer

repetitions-grammatik

känna till grunderna i den franska grammatiken

 

förstå och kunna använda den franska grammatiken

 

mycket väl behärska och kunna använda franskans väsentligaste grammatikmoment

ordförståelse, härleda ord

förstå ords betydelse och ursprung

 

kunna härleda okända franska ord och förstå dess betydelse

 

ha mycket stor kunskap i ords ursprung och betydelse

uttrycka åsikter

eleven kan säga något om vad han/hon tycker

eleven kan uttrycka flera olika åsikter på enkel franska

eleven kan ganska utförligt berätta vad han/hon tycker om olika saker

eleven uttrycker utförligt sina åsikter om olika saker och teman

eleven kan mycket varierande uttrycka sina åsikter och föra en enklare diskussion om olika saker