CODE; FRANÇAIS; gustafsson@gmx.fr CLASSE niveau 3

 

E

D

C

B

A

allmän repetition av steg 1-2

 

 

 

 

 

presentation

kunna presentera sig själv och andra personer på ett enkelt men ganska korrekt språk

 

kunna göra språkligt korrekta presentationer av olika personer och saker

 

obehindrat kunna presentera sig själv och andra med språkligt flyt och med ett mycket korrekt språkbruk

matglosor

man skall kunna några viktigare matord

 

kunna flera nödvändiga matord och kunna använda dessa korrekt

 

kunna förstå och använda många franska matord

förklara maträtter

förstå några enskilda ord och meningar

 

kunna förklara muntligt och skriftligt olika franska och svenska maträtter

 

kunna förklara muntligt och skriftligt olika franska och svenska maträtter på ett mycket korrekt sätt

översätta recept

förstå några olika ingredienser

 

kunna översätta och förstå ganska bra franska recept

 

utan större problem kunna översätta, läsa och förstå franska recept samt kunna översätta från svenska till franska

muntliga situationer: vad säger du..?

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer

 

kunna klara dessa situationer på ett korrekt sätt

 

behärska dessa situationer mycket bra

regelbundna verb i olika tidsformer

enkelt kunna böja regelbundna verb i olika tidsformer

 

ha goda kunskaper i verbböjningar i olika tidsformer

 

ha fullständig kontroll på de olika verbböjningarna i olika tidsformer

oregelbundna verb i olika tidsformer

enkelt kunna böja oregelbundna verb i olika tidsformer

 

ha goda kunskaper i oregelbundna verbböjningar i olika tidsformer

 

ha fullständig kontroll på de olika oregelbundna verbböjningarna i olika tidsformer

på restaurang

kunna beställa något på restaurang

 

kunna klara sig på en fransk restaurang

 

vara mycket van vid denna situation och kunna beställa, ställa frågor och prata med kyparen

possessiva pronomen

ha förståelse för hur dessa fungerar

 

behärska och kunna använda possessiva pronomen utan problem

 

ha full förståelse för användningen av possessiva pronomen

översättningar av aktuella texter

kunna göra mycket enkla översättningar

 

klara dessa översättningar på ett tillfredsställande sätt

 

behärska dessa översättningar mycket bra och visa på grammatisk och syntaktisk förståelse

verbet être

behärska tempusformerna av verbet être

 

behärska tempusformerna av verbet être och kunna använda de olika formerna i språket

 

behärska tempusformerna av verbet être och använda dessa korrekt i muntliga och skriftliga meningar

passiv form

kunna förstå användandet av passiv form i franska

 

kunna använda och konstruera passiva meningar på ett korrekt sätt

 

behärska den passiva formen i franskan och kunna konstruera egna passiva meningar

menings-konstruktion

kunna klara vissa menings-konstruktioner

 

kunna konstruera franska meningar på ett korrekt och begripligt språk

 

behärska fransk menings-konstruktion såväl i olika tempusformer som grammatiska former

repetition av personliga pronomen

kunna använda och förstå  personliga pronomen bra såväl i tal som i skrift

 

kunna använda och förstå  personliga pronomen bra såväl i tal som i skrift

 

kunna använda och förstå  personliga pronomen bra såväl i tal som i skrift

olika dialoger om diverse ämnen

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer

 

kunna klara dessa situationer på ett korrekt sätt

 

behärska dessa situationer mycket bra

verb i presens och imperfekt

kunna böja och korrekt använda verb i presens och imperfekt

 

väl behärska verb i presens och imperfekt

 

ha fullständig kontroll på de olika verben i presens och imperfekt

vardagsspråk och media

ha viss kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

 

ha god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc och ha god förståelse samt framförallt aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

 

ha mycket god kännedom om franskt vardagsspråk och franska medier; känna till vanliga teveserier, populärmusik, vardagshändelser; framförallt lyssna aktivt på tv-nyheter, fransk reklam etc

och ha mycket god förståelse samt framförallt mycket aktivt lära sig att lyssna och förbättra sitt vardagsordförråd

personbeskrivningar

kunna göra enklare personbeskrivningar med ett någorlunda korrekt språkbruk

 

kunna göra utförligare personbeskrivningar med ett mycket korrekt språkbruk

 

kunna göra nyanserade, välformulerade och språkligt mycket korrekta personbeskrivningar

bildbeskrivningar

kunna göra enklare bildbeskrivningar med ett någorlunda korrekt språkbruk

 

kunna göra utförligare bildbeskrivningar med ett mycket korrekt språkbruk

 

kunna göra nyanserade, välformulerade och språkligt mycket korrekta bildbeskrivningar

enklare dialoger

kunna läsa, förstå och använda enklare dialoger på ett ganska begripligt sätt

 

kunna använda, förstå och läsa enklare dialoger på ett mycket begripligt sätt

 

behärska enklare dialoger såväl muntligt som skriftligt med ett mycket korrekt språkbruk

smånotiser

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningsnotiser och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

textläsning

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på begriplig franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på bra franska och med egna meningskonstruktioner

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska

kunna läsa franska tidningstexter och utifrån dessa besvara frågor på mycket korrekt franska och klara av att formulera egna frågor och svar

vardagssituationer (restaurang, post, bank, olika affärer, i idrottshallen, på gymmet, på bio, på möte)

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer med hjälp av enkla men ganska begripliga ord

 

kunna göra sig förstådd såväl muntligt som skriftligt i dessa situationer med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer mycket bra, använda ett varierat och korrekt språkbruk, kunna formulera och konstruera egna frågor, svar och meningar utifrån dessa situationer

vardagssituationer (snabbköp, storkmarknad, bokhandel, slakteri, bageri, musikaffär, IT, tvättstugan, jämföra priser, köpa presenter, på stranden, på marknaden etc)

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer med hjälp av enkla men ganska begripliga ord

 

kunna göra sig förstådd såväl muntligt som skriftligt i dessa situationer med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer mycket bra, använda ett varierat och korrekt språkbruk, kunna formulera och konstruera egna frågor, svar och meningar utifrån dessa situationer

vardagssituationer (apoteket, hos doktorn, tandläkarbesök, äta ute, på polisstation-en, taxi, resebyrå, hyra hus, på järnvägsstationen, i skolan, söka jobb etc)

kunna göra sig någorlunda förstådd i dessa situationer med hjälp av enkla men ganska begripliga ord

 

kunna göra sig förstådd såväl muntligt som skriftligt i dessa situationer med hjälp av ett mycket korrekt språkbruk

 

behärska dessa situationer mycket bra, använda ett varierat och korrekt språkbruk, kunna formulera och konstruera egna frågor, svar och meningar utifrån dessa situationer

frågor och svar

kunna ställa enklare frågor och besvara olika enklare frågor med ett ganska begripligt språkbruk

 

kunna ställa många olika typer av frågor och kunna besvara olika frågor med ett mycket begripligt språkbruk

 

mycket väl behärska frågeställningar, frågekonstruktioner och svarsformuleringar på franska, kunna använda språket i dessa situationer på ett mycket korrekt sätt

vardagsfraser

ha viss kunskap om olika vardagsfraser i olika situationer och kunna använda dessa på ett ganska begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha god kunskap och kännedom om olika vardagsfraser i olika situationer och kunna använda dessa med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska olika vardagsfraser i olika situationer och kunna använda dessa mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer

repetition av genitiv, olika pronomen, konjunktioner och prepositioner

ha viss kunskap om genitiv, olika pronomen, konjunktioner och prepositioner och kunna använda dessa på ett ganska begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha god kunskap och kännedom om genitiv, olika pronomen, konjunktioner och prepositioner och kunna använda dessa med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska genitiv, olika pronomen, konjunktioner och prepositioner och kunna använda dessa mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer

konjunktiv

ha viss kunskap om konjunktiv och kunna använda denna på ett ganska begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha god kunskap och kännedom om konjunktiv och kunna använda denna med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska konjunktiv i det franska språket och kunna använda denna mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer

olika tidsformer

ha viss kunskap om olika tidsformer och kunna använda dessa på ett ganska begripligt sätt i vardagsspråket

 

ha god kunskap och kännedom om olika tidsformer och kunna använda dessa med ett mycket korrekt språkbruk i olika situationer

 

mycket väl behärska olika tidsformer och kunna använda dessa mycket korrekt och varierat i olika muntliga och skriftliga situationer

repetitions-grammatik

känna till grunderna i den franska grammatiken

 

förstå och kunna använda den franska grammatiken

 

mycket väl behärska och kunna använda franskans väsentligaste grammatikmoment

ordförståelse, härleda ord

förstå ords betydelse och ursprung

 

kunna härleda okända franska ord och förstå dess betydelse

 

ha mycket stor kunskap i ords ursprung och betydelse

uttrycka åsikter

eleven kan säga något om vad han/hon tycker

eleven kan uttrycka flera olika åsikter på enkel franska

eleven kan ganska utförligt berätta vad han/hon tycker om olika saker

eleven uttrycker utförligt sina åsikter om olika saker och teman

eleven kan mycket varierande uttrycka sina åsikter och föra en enklare diskussion om olika saker

hörövningar

ha klarat av de flesta hörövningarna med godkänt resultat

ha gjort alla obligatoriska nyhets-övningar och ha förstått dessa bra

ha utfört alla betygsgrundande hörövningar och visat prov på mycket stor lektionsaktivitet

ha genomfört samtliga nyhetsövning-ar och övriga hörövningar (sånger, politiska tal m.m.) med minst 14 i betyg

klara av att höra vardagligt talad franska mycket bra och förstå merparten av nyhetssändningarna

 

 

 

 

grundläggande moment i steg 3:

 

allmän repetition av tidigare moment

 

presentationsuppgifter

 

redogöra/berätta om semester/sommarlov

 

repetition av grundläggande grammatik

 

muntliga + skriftliga övningar

 

textläsning ur tidningsartiklar

 

ställa/besvara frågor; kunna ställa frågor och besvara dessa, frågeställningar

 

fransk litteraturkunskap, enklare litterära texter, fransk litteratur och historia

 

uttals- och läsövningar

 

läsa och kommentera filmer, skriva filmrecension

 

vardagssituationer:hos doktorn, kroppsdelar, på resebyrån, klagomål m.m.

 

praktiskt kunna använda olika verbformer muntligt och skriftligt

 

göra sig förstådd i vardagliga situationer

 

beskriva bilder och händelser

 

sagoläsning

 

oregelbundna verb i olika tidsformer genom muntliga och skriftliga presentationer

 

jämförelser

 

jul- och nyårstraditioner i olika fransktalande kulturer samt jämföra med den svenska

 

fransk musik, läsa och översätta sånger, gemensamt eller enskilt arbete om fransk musikkultur

 

skriva egna berättelser och notiser

 

utföra förklaringar av olika saker/tillstånd och skeenden

 

fördjupad ordkunskap och ordbildning, meningskonstruktion

 

egna specialtexter/glosor

 

ev. läsning av ett skönlitterärt verk

 

skriva egna texter och skriva till bilder, göra egna skyltar

 

muntligt öva viktiga situationer

 

skriftlig produktion

 

textanalys

 

hörförståelse och läsförståelse

 

praktiska, muntliga övningar för att använda verben rätt

 

ev. egen skriftlig produktion med handledning och hjälp av bla. informationsteknik

 

argumentera och debattera, uttrycka känslor och värderingar, läsa debatter, göra egna muntliga övningar på enklare debatter utifrån olika ämnen

 

adjektiv och adverb

 

muntlig redogörelse för egen produktion, muntliga och skriftliga resuméer av skönlitterärt verk