TYCKA, TÄNKA

1.      c’est affreux

2.      c’est bête

3.      c’est bien pour les crimes terribles

4.      c’est certainement bien

5.      c’est dommage qu’il y ait tant de violence

6.      c’est ennuyeux

7.      c’est facile

8.      c’est génial

9.      c’est honteux !

10.  c’est idiot

11.  c’est important

12.  c’est injuste de tuer les gens

13.  c’est l’émission la plus nulle !

14.  c’est nécessaire

15.  c’est nul

16.  c’est pratique

17.  c’est ridicule

18.  c’est super !

19.  c’est toute ma vie

20.  c’est très bien

21.  c’est très important pour moi

22.  c’est trop compliqué

23.  c’est trop dur

24.  c’est un concours magnifique

25.  c’est un mouvement important

26.  c’est une excellente idée

27.  c’est une très belle émission

28.  c’est utile

29.  c’est vraiment divertissant

30.  ça ne sert à rien

31.  ça suffit maintenant, il faut arrêter

32.  ça va augmenter les prix

33.  ce n’est pas juste

34.  cela ne m’intéresse pas du tout

35.  il faut interdire ces manifestations

36.  il faut interdire la peine de mort partout

37.  il faut les supprimer

38.  il faut plus de notes

39.  il faut tuer les pires criminels

40.  il n’y a que des mensonges

41.  ils ont raison

42.  j’adore cette émission !

43.  j’adore le sport

44.  j’ai horreur de la politique

45.  j’aime bien regarder le foot

46.  j’aime certains sports

47.  j’essaie de suivre un peu

48.  je déteste ça

49.  je déteste la politique

50.  je les supporte entièrement

51.  je m’en fous de la politique

52.  je n’ai pas d’opinion

53.  je n’ai pas d’opinion sur ce sujet

54.  je n’aime pas

55.  je n’aime pas trop

56.  je n’y connais rien

57.  je ne m’intéresse pas au sport

58.  je ne regarde jamais ce genre d’émission

59.  je suis absolument pour la peine de mort

60.  je suis contre

61.  je suis ni pour ni contre, cela dépend

62.  je suis pour

63.  je suis très contre la peine de mort

64.  je suis très intéressé à la politique

65.  je suis très sportif

66.  je trouve qu’ils exagèrent

67.  les films d’aventure

68.  les films d’horreur

69.  les films de sciences-fiction

70.  les films documentaires

71.  les films dramatiques

72.  les films érotiques

73.  les films fantastiques

74.  les films historiques

75.  les films policiers

76.  les films romantiques

77.  qu’est-ce que c’est con !

78.  que penses-tu de l’euro?

79.  que penses-tu de l’Eurovision ?

80.  que penses-tu de la peine de mort ?

81.  que penses-tu de la politique ?

82.  que penses-tu des gilets jaunes ?

83.  que penses-tu des notes à l’école ?

84.  que penses-tu du sport ?

85.  quel est ton genre de film préféré ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYCKA, TÄNKA

 

1.      det är fruktansvärt

2.      det är dumt

3.      det är bra för hemska brott

4.      det är säkert bra

5.      det är synd att det är så mycket våld

6.      det är tråkigt

7.      det är enkelt

8.      det är suveränt

9.      det är skamligt !

10.  det är idiotiskt

11.  det är viktigt

12.  det är orättvist att döda folk

13.  det är det mest värdelösa programmet

14.  det är nödvändigt

15.  det är värdelöst

16.  det är praktiskt

17.  det är löjligt

18.  det är superbra !

19.  det är hela mitt liv

20.  det är mycket bra

21.  det är viktigt för mig

22.  det är för komplicerat

23.  det är för svårt

24.  det är en storslagen tävling

25.  det är en viktig rörelse

26.  det är en suverän idé

27.  det är ett mycket fint program

28.  det är användbart

29.  det är verkligen underhållande

30.  det är meningslöst

31.  det räcker nu, man måste sluta

32.  det kommer att öka priserna

33.  det är inte rättvist

34.  det intresserar mig inte alls

35.  man måste förbjuda dessa demonstrationer

36.  man måste förbjuda dödsstraffet överallt

37.  man måste avskaffa dem

38.  man måste ha fler betyg(ssteg)

39.  man måste döda brottslingar

40.  det är bara lögner

41.  de har rätt

42.  jag älskar detta program !

43.  jag älskar sport

44.  jag avskyr politik

45.  jag tycker om att titta på teve

46.  jag gillar vissa sporter

47.  jag försöker att följa lite

48.  jag hatar det

49.  jag hatar politik

50.  jag stödjer dem helt

51.  jag bryr mig inte om politik

52.  jag har ingen åsikt

53.  jag har ingen åsikt i frågan

54.  jag gillar inte det

55.  jag gillar det inte så mycket

56.  jag kan ingenting om det

57.  jag intresserar mig inte för sport

58.  jag tittar aldrig på denna typ av program

59.  jag är absolut för dödsstraffet

60.  jag är mot

61.  jag är varken för eller mot, det beror på

62.  jag är för

63.  jag är mot dödsstraffet

64.  jag är mycket intresserad av politik

65.  jag är mycket sportig

66.  jag tycker att de överdriver

67.  äventyrsfilmer

68.  skräckfilmer

69.  sf-filmer

70.  dokumentärer

71.  dramatiska filmer

72.  erotiska filmer

73.  fantasyfilmer

74.  historiska filmer

75.  deckare

76.  romantiska filmer

77.  vad knäppt det är !

78.  vad tycker du om euron ?

79.  vad tycker du om melodifestivalen ?

80.  vad tycker du om dödsstraff ?

81.  vad tycker du om politik ?

82.  vad tycker du om de gula västarna ?

83.  vad tycker du om betygen i skolan ?

84.  vad tycker du om sport ?

85.  vilken är din favorittyp av film ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYCKA, TÄNKA

det är fruktansvärt

c’est affreux

det är dumt

c’est bête

det är bra för hemska brott

c’est bien pour les crimes terribles

det är säkert bra

c’est certainement bien

det är synd att det är så mycket våld

c’est dommage qu’il y ait tant de violence

det är tråkigt

c’est ennuyeux

det är enkelt

c’est facile

det är suveränt

c’est génial

det är skamligt !

c’est honteux !

det är idiotiskt

c’est idiot

det är viktigt

c’est important

det är orättvist att döda folk

c’est injuste de tuer les gens

det är det mest värdelösa programmet

c’est l’émission la plus nulle !

det är nödvändigt

c’est nécessaire

det är värdelöst

c’est nul

det är praktiskt

c’est pratique

det är löjligt

c’est ridicule

det är superbra !

c’est super !

det är hela mitt liv

c’est toute ma vie

det är mycket bra

c’est très bien

det är viktigt för mig

c’est très important pour moi

det är för komplicerat

c’est trop compliqué

det är för svårt

c’est trop dur

det är en storslagen tävling

c’est un concours magnifique

det är en viktig rörelse

c’est un mouvement important

det är en suverän idé

c’est une excellente idée

det är ett mycket fint program

c’est une très belle émission

det är användbart

c’est utile

det är verkligen underhållande

c’est vraiment divertissant

det är meningslöst

ça ne sert à rien

det räcker nu, man måste sluta

ça suffit maintenant, il faut arrêter

det kommer att öka priserna

ça va augmenter les prix

det är inte rättvist

ce n’est pas juste

det intresserar mig inte alls

cela ne m’intéresse pas du tout

man måste förbjuda dessa demonstrationer

il faut interdire ces manifestations

man måste förbjuda dödsstraffet överallt

il faut interdire la peine de mort partout

man måste avskaffa dem

il faut les supprimer

man måste ha fler betyg(ssteg)

il faut plus de notes

man måste döda brottslingar

il faut tuer les pires criminels

det är bara lögner

il n’y a que des mensonges

de har rätt

ils ont raison

jag älskar detta program !

j’adore cette émission !

jag älskar sport

j’adore le sport

jag avskyr politik

j’ai horreur de la politique

jag tycker om att titta på teve

j’aime bien regarder le foot

jag gillar vissa sporter

j’aime certains sports

jag försöker att följa lite

j’essaie de suivre un peu

jag hatar det

je déteste ça

jag hatar politik

je déteste la politique

jag stödjer dem helt

je les supporte entièrement

jag bryr mig inte om politik

je m’en fous de la politique

jag har ingen åsikt

je n’ai pas d’opinion

jag har ingen åsikt i frågan

je n’ai pas d’opinion sur ce sujet

jag gillar inte det

je n’aime pas

jag gillar det inte så mycket

je n’aime pas trop

jag kan ingenting om det

je n’y connais rien

jag intresserar mig inte för sport

je ne m’intéresse pas au sport

jag tittar aldrig på denna typ av program

je ne regarde jamais ce genre d’émission

jag är absolut för dödsstraffet

je suis absolument pour la peine de mort

jag är mot

je suis contre

jag är varken för eller mot, det beror på

je suis ni pour ni contre, cela dépend

jag är för

je suis pour

jag är mot dödsstraffet

je suis très contre la peine de mort

jag är mycket intresserad av politik

je suis très intéressé à la politique

jag är mycket sportig

je suis très sportif

jag tycker att de överdriver

je trouve qu’ils exagèrent

äventyrsfilmer

les films d’aventure

skräckfilmer

les films d’horreur

sf-filmer

les films de sciences-fiction

dokumentärer

les films documentaires

dramatiska filmer

les films dramatiques

erotiska filmer

les films érotiques

fantasyfilmer

les films fantastiques

historiska filmer

les films historiques

deckare

les films policiers

romantiska filmer

les films romantiques

vad knäppt det är !

qu’est-ce que c’est con !

vad tycker du om euron ?

que penses-tu de l’euro?

vad tycker du om melodifestivalen ?

que penses-tu de l’Eurovision ?

vad tycker du om dödsstraff ?

que penses-tu de la peine de mort ?

vad tycker du om politik ?

que penses-tu de la politique ?

vad tycker du om de gula västarna ?

que penses-tu des gilets jaunes ?

vad tycker du om betygen i skolan ?

que penses-tu des notes à l’école ?

vad tycker du om sport ?

que penses-tu du sport ?

vilken är din favorittyp av film ?

quel est ton genre de film préféré ?

 

TYCKA, TÄNKA

det är fruktansvärt

c’est affreux

det är dumt

c’est bête

det är bra för hemska brott

c’est bien pour les crimes terribles

det är säkert bra

c’est certainement bien

det är synd att det är så mycket våld

c’est dommage qu’il y ait tant de violence

det är tråkigt

c’est ennuyeux

det är enkelt

c’est facile

det är suveränt

c’est génial

det är skamligt !

c’est honteux !

det är idiotiskt

c’est idiot

det är viktigt

c’est important

det är orättvist att döda folk

c’est injuste de tuer les gens

det är det mest värdelösa programmet

c’est l’émission la plus nulle !

det är nödvändigt

c’est nécessaire

det är värdelöst

c’est nul

det är praktiskt

c’est pratique

det är löjligt

c’est ridicule

det är superbra !

c’est super !

det är hela mitt liv

c’est toute ma vie

det är mycket bra

c’est très bien

det är viktigt för mig

c’est très important pour moi

det är för komplicerat

c’est trop compliqué

det är för svårt

c’est trop dur

det är en storslagen tävling

c’est un concours magnifique

det är en viktig rörelse

c’est un mouvement important

det är en suverän idé

c’est une excellente idée

det är ett mycket fint program

c’est une très belle émission

det är användbart

c’est utile

det är verkligen underhållande

c’est vraiment divertissant

det är meningslöst

ça ne sert à rien

det räcker nu, man måste sluta

ça suffit maintenant, il faut arrêter

det kommer att öka priserna

ça va augmenter les prix

det är inte rättvist

ce n’est pas juste

det intresserar mig inte alls

cela ne m’intéresse pas du tout

man måste förbjuda dessa demonstrationer

il faut interdire ces manifestations

man måste förbjuda dödsstraffet överallt

il faut interdire la peine de mort partout

man måste avskaffa dem

il faut les supprimer

man måste ha fler betyg(ssteg)

il faut plus de notes

man måste döda brottslingar

il faut tuer les pires criminels

det är bara lögner

il n’y a que des mensonges

de har rätt

ils ont raison

jag älskar detta program !

j’adore cette émission !

jag älskar sport

j’adore le sport

jag avskyr politik

j’ai horreur de la politique

jag tycker om att titta på teve

j’aime bien regarder le foot

jag gillar vissa sporter

j’aime certains sports

jag försöker att följa lite

j’essaie de suivre un peu

jag hatar det

je déteste ça

jag hatar politik

je déteste la politique

jag stödjer dem helt

je les supporte entièrement

jag bryr mig inte om politik

je m’en fous de la politique

jag har ingen åsikt

je n’ai pas d’opinion

jag har ingen åsikt i frågan

je n’ai pas d’opinion sur ce sujet

jag gillar inte det

je n’aime pas

jag gillar det inte så mycket

je n’aime pas trop

jag kan ingenting om det

je n’y connais rien

jag intresserar mig inte för sport

je ne m’intéresse pas au sport

jag tittar aldrig på denna typ av program

je ne regarde jamais ce genre d’émission

jag är absolut för dödsstraffet

je suis absolument pour la peine de mort

jag är mot

je suis contre

jag är varken för eller mot, det beror på

je suis ni pour ni contre, cela dépend

jag är för

je suis pour

jag är mot dödsstraffet

je suis très contre la peine de mort

jag är mycket intresserad av politik

je suis très intéressé à la politique

jag är mycket sportig

je suis très sportif

jag tycker att de överdriver

je trouve qu’ils exagèrent

äventyrsfilmer

les films d’aventure

skräckfilmer

les films d’horreur

sf-filmer

les films de sciences-fiction

dokumentärer

les films documentaires

dramatiska filmer

les films dramatiques

erotiska filmer

les films érotiques

fantasyfilmer

les films fantastiques

historiska filmer

les films historiques

deckare

les films policiers

romantiska filmer

les films romantiques

vad knäppt det är !

qu’est-ce que c’est con !

vad tycker du om euron ?

que penses-tu de l’euro?

vad tycker du om melodifestivalen ?

que penses-tu de l’Eurovision ?

vad tycker du om dödsstraff ?

que penses-tu de la peine de mort ?

vad tycker du om politik ?

que penses-tu de la politique ?

vad tycker du om de gula västarna ?

que penses-tu des gilets jaunes ?

vad tycker du om betygen i skolan ?

que penses-tu des notes à l’école ?

vad tycker du om sport ?

que penses-tu du sport ?

vilken är din favorittyp av film ?

quel est ton genre de film préféré ?