tvinga manliga polismän att bära mustach

 

ge gratis kaffe till att gymnasieelever

 

 

 

avskaffa alla prov i skolan

 

tillåta alla mobiler lektionerna

 

 

 

ge gymnasieleverna lön

 

ta bort 2-lärarsystemet högstadiet Manilla

 

 

 

renovera skolans fasad

 

ge lärarna högre löner

 

 

 

öka antalet elever skolan

 

ändra betygssystemet

 

 

 

införa efterrätt i matsalen

 

införa en snack skolan

 

 

 

återinföra dödsstraffet i Sverige

 

uppmuntra eleverna att dricka mer mjölk

 

 

 

bygga ett större skolbibliotek

 

samarbeta mer mellan gymnasiet och högstadiet

 

 

 

ha fler aktiviteter för eleverna skolan

 

tvinga lärarna att bära Manillakavajen

 

 

 

förbjuda hemläxor

 

ha bubbelvatten i matsalen