mots importants 1corrigé

aldrig

jag har aldrig rökt

je n’ai jamais fumé

annan, annat

något annat?

autre chose?

annars

gå ut annars ringer jag dina föräldrar

sors sinon j’appelle tes parents

använda

använder du din mobil på lektioner ?

tu utilises ton portable en cours?

behaga

denna blus behagar mig mycket

ce chemisier me plaît beaucoup

behaga

jag trivs här

ça me plaît ici

beställa, styra

jag skulle vilja beställa

je voudrais commander

bevara, spara

spara kvittot

garde(z) le reçu

bli arg

Stefan blir arg

Stefan se fâche

bråka

barnen bråkar

les enfants se disputent

det struntar jag i

det är rött, det struntar jag i

c’est rouge, je m’en fous

eftersom

jag hjälper min bror eftersom att han har ont i magen

j’aide mon frère puisqu’il a mal au ventre

elak

är din svärmor elak ?

ta belle-mère est méchante ?

en lön

har du fått din lön ?

tu as eu ton salaire?

en upplysning

kan jag få en liten upplysning ?

je peux avoir un petit renseignement ?

ett ansikte

ditt ansikte är runt

ton visage est rond

ett hål

han har gjort ett hål i väggen

il a fait un trou au mur

ett oväder

det är ett stort oväder i Frankrike

il y a un grand orage en France

framförallt

jag gillar framförallt pasta

j’aime surtout les pâtes

full

det finns inga fler platser, bion är full

il n’y a plus de places, le cinéma est plein

följa

jag skall följa min instinkt

je vais suivre mon instinct

föreslå

hon föreslog en stor resa

elle a proposé un grand voyage

förlora

förlorar du alla dina matcher ?

tu perds tous tes matches?

förvånad

är ni förvånade ?

vous êtes étonnés?

ge tillbaka

du måste ge tillbaka böckerna

tu dois rendre les livres

glad, uppåt

min syster är mycket uppåt

ma sœur est très joyeuse

gå ner (för)

jag går ner för trappan

je descends l’escalier

gå upp för

katten går upp i trädet

le chat monte dans l’arbre

ha fel

ni har fel

vous avez tort

hindra

min pappa hindrar mig att gå ut

mon père m’empêche de sortir

häftigt, kul

det är häftigt här

c’est chouette ici

hälla ut, köra på

en bil har kört på den gamla damen

une voiture a renversé la vieille dame

hälla ut, köra på

han har spillt ut min kåla

il a renversé mon coca

jag har fått nog

jag har fått nog av dig

j’en ai assez de toi

kasta

jag kastar pappret i soptunnan

je jette le papier dans la poubelle

klappa, smeka

kan man klappa hunden ?

on peut caresser le chien?

köra

min mamma kör illa

ma mère conduit mal

lyckas

klarade du din examen? (lyckas)

tu as réussi ton examen?

långtifrån

Stefan bor långt härifrån

Stefan habite loin d’ici

länge

väntar du sedan länge ?

tu attends depuis longtemps?

missta sig

eleverna misstar sig

les élèves se trompent

nära

det är i närheten

c’est près d’ici

nästan

jag har nästan gjort klart (avslutat) mina läxor

j’ai presque fini mes devoirs

olycklig

min syster är mycket olycklig

ma sœur est très malheureuse

otroligt

det är otroligt

c’est incroyable

på grund av

jag är försenad på grund av en tågolycka

je suis en retard à cause d’un accident de train

räkna

kan jag räkna med dig ?

je peux compter sur toi?

röra om

vill du röra om i soppan ?

tu veux remuer la soupe?

skadad

är ni skadad ?

vous êtes blessé?

skrika

jag har lust att skrika

j’ai envie de crier

skryta

Didier skryter alltid

Didier se vante toujours

snarare, hellre, ganska

jag är snarare blyg

je suis plutôt timide

snäll

min bror är inte snäll

mon frère n’est pas gentil

stanna (kvar), återstå

hur många dagar är det kvar innan lovet ?

il reste combien de jours avant les vacances?

sticka

brännässlor, det sticks

les orties ça pique

strejka

fransmännen strejkar ofta

les Français font souvent la grève

stryka

har du strykt min skjorta ?

tu as repassé ma chemise?

sudda ut

jag har suddat ut allt jag har skrivit

j’ai effacé tout ce que j’ai écrit

sällan

min morbror ringer mig sällan

mon oncle me téléphone rarement

särskilt

jag är särskilt intresserad av politik

je suis particulièrement intéressé par la politique

ta hand om, ägna sig åt

min fru tar hand om ungdomar i svårigheter

ma femme s’occupe des jeunes en difficulté

ta med sig

jag tar med mig chokladbröd från Paris

j’emporte des pains au chocolat de Paris

tack vare

tack vare dig så klarade jag min examen

grâce à toi, j’ai réussi mon examen

till hälften

jag är till hälften tysk

je suis à moitié allemande

tom

det finns inga mer karameller, burken är tom

il n’y a plus de bonbons, la boîte est vide

undvika

du måste undvika att dricka alkohol

tu dois éviter de boire de l’alcool

ungefär

min mamma är ungefär 40 år

ma mère a environ 40 ans

uppenbart, självklart

Stefan är ung, det är uppenbart

Stefan est jeune, c’est évident

uppföra sig

vissa elever uppför sig illa på buss 69

certains élèves se comportent mal dans le bus 69

vara törstig

de är törstiga

ils ont soif

vi ses snart

vi ses snart

à bientôt

viska

Elsa viskar ofta

Elsa chuchote souvent

vårda, sköta

Patrick vårdar sin sköldpadda

Patrick soigne sa tortue

vänta (på)

Ava väntar på sin födelsedag

Ava attend son anniversaire

åka skridskor

Marcus avskyr att åka skridskor i Eiffeltornet

Marcus déteste faire du patin à glace à la Tour Eiffel

ännu, ytterligare

har du ytterligare frågor ?

tu as encore des questions?

önska

jag önskar er en bra dag

je vous souhaite une bonne journée

mots importants 1

empêcher

éviter

plaire à

chuchoter

utiliser

crier

un salaire

compter

près de

environ

évident

rarement

se fâcher

se disputer

encore

loin de

ne...jamais

sinon

étonné

proposer

jeter

garder

souhaiter

longtemps

attendre

 

mots importants 2

faire la grève

faire du repassage

faire du patin

remuer

presque

plutôt

un trou

soigner

s’occuper de

je m’en fous

j’en ai assez

commander

effacer

particulièrement

surtout

à bientôt

chouette

malheureux

joyeux

méchant

gentil, gentille

incroyable

un orage

monter

descendre

 

mots importants 3

un visage

un renseignement

avoir tort

perdre

suivre

avoir soif

à cause de

grâce à

emporter

autre

se tromper

puisque

rendre

vide

à moitié

se vanter

blessé

renverser

conduire

se comporter

réussir

plein

rester

piquer

caresser