5365 mots voc difficile 1

 

fermé

stängd, stängt

le monde entier

hela världen

étonner

förvåna

ça m’étonne

det förvånar mig

incroyable

otrolig

pourtant

ändå, trots detta, likväl

taille

storlek, midja

écran

skärm

devient

blir

interdit

förbjuden, förbjudet

parfois

ibland

ne...jamais

aldrig

rarement

sällan

renverser

hälla ut

verser

hälla, betala ut

souple

smidig

se plier

vikas

frotter

gnugga

froisser

skrynkla

eux

dem (självständigt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne...jamais

aldrig

devient

blir

rarement

sällan

renverser

hälla ut

verser

hälla, betala ut

fermé

stängd, stängt

le monde entier

hela världen

étonner

förvåna

frotter

gnugga

ça m’étonne

det förvånar mig

incroyable

otrolig

pourtant

ändå, trots detta, likväl

taille

storlek, midja

écran

skärm

froisser

skrynkla

eux

dem (självständigt)

interdit

förbjuden, förbjudet

parfois

ibland

souple

smidig

se plier

vikas

 

 

ibland

parfois

skärm

écran

skrynkla

froisser

förvåna

étonner

blir

devient

hela världen

le monde entier

vikas

se plier

stängd, stängt

fermé

sällan

rarement

hälla ut

renverser

förbjuden, förbjudet

interdit

dem (självständigt)

eux

det förvånar mig

ça m’étonne

gnugga

frotter

storlek, midja

taille

hälla, betala ut

verser

ändå, trots detta, likväl

pourtant

aldrig

ne...jamais

smidig

souple

otrolig

incroyable

 

 

fermé

stängd, stängt

le monde entier

hela världen

étonner

förvåna

ça m’étonne

det förvånar mig

incroyable

otrolig

pourtant

ändå, trots detta, likväl

taille

storlek, midja

écran

skärm

devient

blir

interdit

förbjuden, förbjudet

parfois

ibland

ne...jamais

aldrig

rarement

sällan

renverser

hälla ut

verser

hälla, betala ut

souple

smidig

se plier

vikas

frotter

gnugga

froisser

skrynkla

eux

dem (självständigt)