Praktisk dialog 1: Hotellet                                                A

 

 

 

1 Du ringer ett nummer. Receptionisten svarar.

 

Vad heter hotellet? ……………………………….……………….

 

2 Frๅga om de har lediga rum i natt.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

3 Frๅga vad ett enkelrum kostar.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

4 Frๅga hur man kommer till hotellet med tunnelbana.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

5 Frๅga hur mycket de tror en taxi kostar frๅn centralen.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

6 Frๅga vilken tid receptionen stไnger f๖r natten.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

 

7 Frๅga om det ไr nๅgot som receptionisten beh๖ver veta.

 

8 Ditt namn: Herr/Fru/Fr๖ken Guhra.

 

9 Antal nไtter: tvๅ eller tre, beroende pๅ vไdret.

 

10 Berไknad ankomsttid: Troligen mellan 21.00 och 22.00.

 

11 Angๅende middag: Det rไcker med ett par sm๖rgๅsar

 

12 ึnskad service: telefonvไckning kl. 07.30, frukost i rummet

 

 

Praktisk dialog 1: Hotellet                                                B

 

 

 

1 Telefonen ringer. Du jobbar pๅ Park Palace Hotel.

 

Vad heter personen? ………………………………..

 

2 Lediga rum: bara har ett enkel- och ett dubbelrum.

 

3 Priser: Dubbel 559 kr. Enkel 359 kr. Frukost ingๅr

 

4 Resvไg: R๖d linje till Kungstorget. C:a 150 m gๅngvไg frๅn torget.

 

5 Taxipris: h๖gst 75 kr. Varning: vissa f๖rare lurar turister!

 

6 Receptionens ๖ppettider: ๖ppet dygnet runt; ringklocka efter 22.00

 

 

7 Frๅga vad gไsten heter (bokstavera namnet om det beh๖vs)

 

Svar: …………………………………………………………………

 

8 Frๅga hur mๅnga nไtter gไsten vill stanna.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

9 Frๅga vilken tid gไsten kommer att anlไnda i dag.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

10 Frๅga om gไsten vill ไta middag efter ankomst.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

11 Frๅga om gไsten ๖nskar nๅgon annan service

 

Svar: …………………………………………………………………

 

12 ึnska gไsten vไlkommen och avsluta samtalet.

 

 

Praktisk dialog 2: Hyra bostad                                        A

 

 

1 Du ringer ett nummer. En hyresvไrd svarar.

 

Vad heter f๖retaget? ……………………………….……………….

 

2 berไtta att du s๖ker en lไgenhet

 

3 ึnskad storlek: minst tre rum och k๖k.

 

4 Familjens storlek: tvๅ vuxna, tvๅ barn.

 

5 Husdjur: har inga, bara ett akvarium.

 

6 Balkong: vill ni gไrna ha, mot s๖der om m๖jligt.

 

7 Nuvarande bostad: en tvๅa i centrum.

 

8 Frๅga hur stor lไgenheten ไr.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

9 Ta reda pๅ hur stor hyran ไr.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

10 Frๅga om el och vไrme ingๅr.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

11 Frๅga vilken adress huset ligger pๅ.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

12 Frๅga vilken vๅning lไgenheten ligger pๅ.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

13 Frๅga nไr ni kan titta pๅ lไgenheten.

 

Svar: …………………………………………………………………

Praktisk dialog 2: Hyra bostad                                        B

 

 

 

1 Telefonen ringer. Du jobbar pๅ Paradis-lไgenheter.

 

2 Frๅga hur stor lไgenhet personen vill ha.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

3 Frๅga hur mๅnga personer som ska flytta in.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

4 Frๅga om de har nๅgra husdjur.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

5 Frๅga om familjen ๖nskar balkong.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

6 Frๅga var familjen bor f๖r nไrvarande.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

 

7 Tala om att ni har en ledig lไgenhet just nu.

 

8 Storlek: en liten fyra, 76 m2

 

9 Hyra: 5 200 kr/mๅn.

 

10 Ingๅr i hyran: vไrme, vatten, kabel-TV.

 

11 Adress: Parkvไgen 114.

 

12 Vๅning: femte (= h๖gsta vๅningen i huset).

 

13 Avtala ett m๖te f๖r visning pๅ onsdag

     f๖rmiddag och avsluta samtalet.

 

Praktisk dialog 3: Postkontoret                                       A

 

 

 

1 Du gๅr in pๅ posten. Frๅga var du kan k๖pa vykort.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

2 Frๅga vad vykorten kostar.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

3 Frๅga om man kan fๅ mไngdrabatt.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

4 Ta reda pๅ portot f๖r vykort till Norge.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

5 Frๅga hur lๅng tid det tar f๖r kortet att komma fram.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

6 Frๅga om posten brukar levereras pๅ l๖rdagar.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

7 Sไg att du vill k๖pa nๅgra vykort med frimไrken till.

 

8 ึnskat antal: ๅtta stycken smๅ vykort.

 

9 Paket med tio st: du k๖per tvๅ paket, men bara ๅtta frimไrken.

 

10 Express-service: beh๖vs inte.

 

11 Kuvertet du hๅller i: skall skickas till USA.

 

12 Flyg- eller ytpost: skall skickas med flyg

 

13 Innehๅll: bara nๅgra tidningsurklipp

 

Praktisk dialog 3: Postkontoret                                       B

 

 

 

1 Vykort: finns i kassa fyra.

 

2 Pris f๖r vykort: 4 kr f๖r stora och 2 kr f๖r smๅ.

 

3 Mไngdrabatt: paket med tio st. kostar 35 resp. 17 kr.

 

4 Porto: Sverige 5 kr, Norden 6 kr, Europa 7 kr, Vไrlden 8 kr.

 

5 Leverans: Sverige 1 dag, Norden 2 d, Europa 4 d, Vไrlden 6 d.

 

6 L๖rdagsutdelning: inte i Sverige, du vet inte om andra lไnder.

 

7 Frๅga hur mๅnga vykort personen vill ha, och vilken typ.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

8 Frๅga om personen vill k๖pa ett paket med tio stycken.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

9 Erbjud m๖jlighet till express-service, f๖r en krona per kort.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

10 Frๅga om personen ocksๅ vill skicka kuvertet som han/hon har.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

11 Frๅga om kuvertet skall skickas med flyg eller bๅt.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

12 Frๅga om det innehๅller nๅgot ๖mtๅligt gods.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

13 Be personen betala 94 kronor totalt, och tacka.

 

Praktisk dialog 4: Hyra bil                                                A

 

 

 

1 Du gๅr in pๅ en biluthyrningsfirma. Sไg god morgon.

 

2 Frๅga om de har en ledig bil att hyra ut.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

3 Frๅga vad det kostar att hyra bil.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

4 Frๅga efter priset pๅ en liten personbil under helgen.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

5 Ta reda pๅ om nๅgra andra kostnader tillkommer.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

6 Frๅga om det finns radio och luftkonditionering i bilen.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

7 Frๅga vad som hไnder om bilen blir skadad eller stulen.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

8 Tala om att du vill hyra en bil och frๅga hur du ska g๖ra nu.

 

9 Ditt ๖nskemๅl: att hyra bilen frๅn i dag och ๖ver helgen.

 

10 Hไmta bilen: Du vill ta bilen efter kl. 17.00 i eftermiddag.

 

11 K๖rkort: Du har det inte pๅ dig, men tar med det nไr du kommer.

 

12 F๖rsไkring: vill du absolut ha.

 

13 Lไmna bilen: Du kan g๖ra det sent pๅ s๖ndag kvไll om det ไr ๖ppet

 

Praktisk dialog 4: Hyra bil                                                B

 

 

 

1 Du jobbar pๅ en biluthyrningsfirma. Frๅga om du kan hjไlpa till.

 

2 Lediga bilar: Ni har flera olika storlekar att vไlja pๅ.

 

3 Priser: Olika beroende pๅ typ av bil och veckodag.

 

4 Helgpris: Lastbil 1 200 kr, stor personbil 1 000 kr, liten 800 kr.

 

5 Ingๅr: fria mil, stไdning.    Ingๅr inte: bensin, f๖rsไkring.

 

6 Utrustning: radio, reservhjul  Finns inte: stereo, luftkonditionering

 

7 Vid skada eller st๖ld: F๖rsไkring tไcker, men sjไlvrisk betalas

 

8 Frๅga nไr kunden vill hyra bilen.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

9 Frๅga nไr kunden vill ta bilen – nu eller senare?.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

10 Be kunden visa dig sitt k๖rkort.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

11 Frๅga om kunden vill ha f๖rsไkring pๅ bilen.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

12 Frๅga kunden nไr han/hon kan lไmna tillbaka bilen.

 

Svar: …………………………………………………………………

 

13 Sไg att kunden kan lไgga nycklarna i brevinkastet nไr bilen lไmnas.

 

14 ึnska kunden vไlkommen ๅter i eftermiddag