mots importants 1 ; chaos ; fichier word ; chaos1 ;

franįais

suédois

empęcher

hindra

éviter

undvika

plaire ā

behaga

chuchoter

viska

utiliser

använda

crier

skrika

un salaire

en lön

compter

räkna

prčs de

nära

environ

ungefär

évident

uppenbart, självklart

rarement

sällan

se fâcher

bli arg

se disputer

bråka

encore

ännu, ytterligare

loin de

långtifrån

ne...jamais

aldrig

sinon

annars

étonné

förvånad

proposer

föreslå

jeter

kasta

garder

bevara, spara

souhaiter

önska

longtemps

länge

attendre

vänta (på)

 

 

 

 

 

 

_et_r

jeter

kasta

_m_ę_her

empęcher

hindra

é_i_er

éviter

undvika

_a_em_nt

rarement

sällan

_n_ir_n

environ

ungefär

_ro_o_er

proposer

föreslå

_n / _al_i_e

un salaire

en lön

_ou_ai_er

souhaiter

önska

e_c_re

encore

ännu, ytterligare

_t_nn_

étonné

förvånad

l_i_ d_

loin de

långtifrån

_o_p_er

compter

räkna

a_t_n_re

attendre

vänta (på)

_on_te_p_

longtemps

länge

_e..._a_a_s

ne...jamais

aldrig

é_i_e_t

évident

uppenbart, självklart

_t_li_er

utiliser

använda

s_n_n

sinon

annars

_a_d_r

garder

bevara, spara

c_u_h_ter

chuchoter

viska

c_i_r

crier

skrika

_e / _â_h_r

se fâcher

bli arg

s_ / _isputer

se disputer

bråka

_r_s / _e

prčs de

nära

p_a_re / _

plaire ā

behaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mots importants 2 ; chaos ; chaos 1 ;

franįais

suédois

faire la grčve

strejka

faire du repassage

stryka

faire du patin

åka skridskor

remuer

röra om

presque

nästan

plutôt

snarare, hellre, ganska

un trou

ett hål

soigner

vårda, sköta

s’occuper de

ta hand om, ägna sig åt

je m’en fous

det struntar jag i

j’en ai assez

jag har fått nog

commander

beställa, styra

effacer

sudda ut

particuličrement

särskilt

surtout

framförallt

ā bientôt

vi ses snart

chouette

häftigt, kul

malheureux

olycklig

joyeux

glad, uppåt

méchant

elak

gentil, gentille

snäll

incroyable

otroligt

un orage

ett oväder

monter

gå upp för

descendre

gå ner (för)

 

_ff_c_r

effacer

sudda ut

_é_h_nt

méchant

elak

c_m_a_d_r

commander

beställa, styra

_e_t_l, _e_t_ll_

gentil, gentille

snäll

f_i_e / d_ / _e_a_sa_e

faire du repassage

stryka

s’_c_u_er / _e

s’occuper de

ta hand om, ägna sig åt

_r_s_ue

presque

nästan

_e / m’_n / _o_s

je m’en fous

det struntar jag i

_ / _ie_t_t

ā bientôt

vi ses snart

f_i_e / du / _a_in

faire du patin

åka skridskor

_o_e_x

joyeux

glad, uppåt

_a_re / _a / _r_ve

faire la grčve

strejka

j’_n / _i / _s_e_

j’en ai assez

jag har fått nog

p_r_i_ul_čre_ent

particulič-rement

särskilt

_u_to_t

surtout

framförallt

_e_ce_d_e

descendre

gå ner (för)

_on_er

monter

gå upp för

_l_tô_

plutôt

snarare, hellre, ganska

r_m_er

remuer

röra om

_n / _r_ge

un orage

ett oväder

_n_ro_a_le

incroyable

otroligt

_al_e_re_x

malheureux

olycklig

_oi_n_r

soigner

vårda, sköta

_n / t_o_

un trou

ett hål

_ho_e_te

chouette

häftigt, kul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mots importants 3 ; chaos ; chaos 1 ;

franįais

suédois

un visage

ett ansikte

un renseignement

en upplysning

avoir tort

ha fel

perdre

förlora

suivre

följa

avoir soif

vara törstig

ā cause de

på grund av

grâce ā

tack vare

emporter

ta med sig

autre

annan, annat

se tromper

missta sig

puisque

eftersom

rendre

ge tillbaka

vide

tom

ā moitié

till hälften

se vanter

skryta

blessé

skadad

renverser

hälla ut, köra på

conduire

köra

se comporter

uppföra sig

réussir

lyckas

plein

full

rester

stanna (kvar), återstå

piquer

sticka

caresser

klappa, smeka

 

_ar_s_er

caresser

klappa, smeka

_e_d_e

perdre

förlora

_r_c_ / ā

grâce ā

tack vare

a_o_r / _o_f

avoir soif

vara törstig

_n /

 _i_ag_

un

 visage

ett ansikte

_ / _oi_ié

ā moitié

till hälften

a_t_e

autre

annan, annat

_on_u_re

conduire

köra

_e / _ro_p_r

se tromper

missta sig

_n / _en-_ei_ne_e_t

un ren-seignement

en upplysning

_le_n

plein

full

_é_s_ir

réussir

lyckas

_e / v_n_e_

se vanter

skryta

_i_ue_

piquer

sticka

_le_ _é

blessé

skadad

_vo_r / _o_t

avoir tort

ha fel

_m_or_er

emporter

ta med sig

_e / _om_or_er

se comporter

uppföra sig

_ui_q_e

puisque

eftersom

_i_e

vide

tom

_e_d_e

rendre

ge tillbaka

r_n_er_er

renverser

hälla ut, köra på

_es_e_

rester

stanna (kvar), återstå

ā / _au_e / de

ā cause de

på grund av

s_i_re

suivre

följa

 

******************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mots importants 1-3

framförallt

surtout

vara törstig

avoir soif

tom

vide

länge

longtemps

ta med sig

emporter

följa

suivre

en upplysning

un renseignement

skryta

se vanter

sticka

piquer

vi ses snart

ā bientôt

behaga

plaire ā

jag har fått nog

j’en ai assez

en lön

un salaire

hälla ut, köra på

renverser

använda

utiliser

gå upp för

monter

beställa, styra

commander

tack vare

grâce ā

bråka

se disputer

nära

prčs de

annars

sinon

ungefär

environ

hindra

empęcher

stryka

faire du repassage

strejka

faire la grčve

vänta (på)

attendre

kasta

jeter

elak

méchant

på grund av

ā cause de

snäll

gentil, gentille

det struntar jag i

je m’en fous

ta hand om, ägna sig åt

s’occuper de

föreslå

proposer

olycklig

malheureux

ännu, ytterligare

encore

önska

souhaiter

häftigt, kul

chouette

glad, uppåt

joyeux

ett oväder

un orage

långtifrån

loin de

klappa, smeka

caresser

sudda ut

effacer

ha fel

avoir tort

stanna (kvar), återstå

rester

undvika

éviter

lyckas

réussir

nästan

presque

räkna

compter

röra om

remuer

förvånad

étonné

missta sig

se tromper

uppenbart, självklart

évident

åka skridskor

faire du patin

eftersom

puisque

skadad

blessé

full

plein

uppföra sig

se comporter

vårda, sköta

soigner

köra

conduire

bli arg

se fâcher

sällan

rarement

annan, annat

autre

till hälften

ā moitié

aldrig

ne...jamais

ett hål

un trou

bevara, spara

garder

förlora

perdre

särskilt

particuličrement

otroligt

incroyable

ett ansikte

un visage

skrika

crier

snarare, hellre, ganska

plutôt

gå ner (för)

descendre

viska

chuchoter

ge tillbaka

rendre

 

 

 

 

*************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mots importants 1-3

framförallt

surtout

vara törstig

avoir soif

tom

vide

länge

longtemps

ta med sig

emporter

följa

suivre

en upplysning

un renseignement

skryta

se vanter

sticka

piquer

vi ses snart

ā bientôt

behaga

plaire ā

jag har fått nog

j’en ai assez

en lön

un salaire

hälla ut, köra på

renverser

använda

utiliser

gå upp för

monter

beställa, styra

commander

tack vare

grâce ā

bråka

se disputer

nära

prčs de

annars

sinon

ungefär

environ

hindra

empęcher

stryka

faire du repassage

strejka

faire la grčve

vänta (på)

attendre

kasta

jeter

elak

méchant

på grund av

ā cause de

snäll

gentil, gentille

det struntar jag i

je m’en fous

ta hand om, ägna sig åt

s’occuper de

föreslå

proposer

olycklig

malheureux

ännu, ytterligare

encore

önska

souhaiter

häftigt, kul

chouette

glad, uppåt

joyeux

ett oväder

un orage

långtifrån

loin de

klappa, smeka

caresser

sudda ut

effacer

ha fel

avoir tort

stanna (kvar), återstå

rester

undvika

éviter

lyckas

réussir

nästan

presque

räkna

compter

röra om

remuer

förvånad

étonné

missta sig

se tromper

uppenbart, självklart

évident

åka skridskor

faire du patin

eftersom

puisque

skadad

blessé

full

plein

uppföra sig

se comporter

vårda, sköta

soigner

köra

conduire

bli arg

se fâcher

sällan

rarement

annan, annat

autre

till hälften

ā moitié

aldrig

ne...jamais

ett hål

un trou

bevara, spara

garder

förlora

perdre

särskilt

particuličrement

otroligt

incroyable

ett ansikte

un visage

skrika

crier

snarare, hellre, ganska

plutôt

gå ner (för)

descendre

viska

chuchoter

ge tillbaka

rendre