révision; repetition av viktiga ord: förhör varandra muntligt 1

ofta

souvent

jag är hungrig

j’ai faim

äta

manger

när

quand

varför

pourquoi

vad är det?

qu’est-ce que c’est?

det är – är det?

c’est

det finns – finns det?

il y a

vad

qu’est-ce que

du gör

tu fais

jag gillar

j’aime

gillar du fotboll?

tu aimes le foot?

ditt huvud

ta tête

en tjej/flicka

une fille

en pojke/en kypare

un garçon

pojken/kyparen

le garçon

notan

l’addition

var så snäll, tack

s’il vous plaît

jag är inte

je ne suis pas

ni är svensk

vous êtes Suédois

sjunga

chanter

jag förstår

je comprends

förlåt

pardon

ursäkta mig

excusez-moi

gul

jaune

grön

vert

till förrätt

comme entrée

kött

viande

fisk

poisson

révision; repetition av viktiga ord: förhör varandra muntligt 2

kyckling

poulet

75

soixante-quinze

93

quatre-vingt-treize

onsdag

mercredi

jag kan

je peux

var, där

jag gillar inte

je n’aime pas

kanske

peut-être

jag gör

je fais

vad gör du?

qu’est-ce que tu fais?

de gör

ils font

jag arbetar

je travaille

var bor du?

tu habites où?

hur gammal är du?

tu as quel âge?

det är svart

c’est noir

hon dricker

elle boit

jag städar

je fais le ménage

du lagar mat

tu fais la cuisine

han handlar

il fait les courses

hon diskar

elle fait la vaisselle

ni städar

vous faites le ménage

vi gör allt

nous faisons tout

alla

tout le monde

245

deux cent quarante-cinq

1000

mille

det är varmt

il fait chaud

vad kostar det?

c’est combien?

det kostar 11 euro

c’est onze euros

stänga

fermer

det är bra

c’est bien

révision; repetition av viktiga ord: förhör varandra muntligt 1

 

ofta

 

jag är hungrig

 

äta

 

när

 

varför

 

vad är det?

 

det är – är det?

 

det finns – finns det?

 

vad

 

du gör

 

jag gillar

 

gillar du fotboll?

 

ditt huvud

 

en tjej/flicka

 

en pojke/en kypare

 

pojken/kyparen

 

notan

 

var så snäll, tack

 

jag är inte

 

ni är svensk

 

sjunga

 

jag förstår

 

förlåt

 

ursäkta mig

 

gul

 

grön

 

till förrätt

 

kött

 

fisk

 

 

révision; repetition av viktiga ord: förhör varandra muntligt 2

kyckling

 

75

 

93

 

onsdag

 

jag kan

 

var, där

 

jag gillar inte

 

kanske

 

jag gör

 

vad gör du?

 

de gör

 

jag arbetar

 

var bor du?

 

hur gammal är du?

 

det är svart

 

hon dricker

 

jag städar

 

du lagar mat

 

han handlar

 

hon diskar

 

ni städar

 

vi gör allt

 

alla

 

245

 

1000

 

det är varmt

 

vad kostar det?

 

det kostar 11 euro

 

stänga

 

det är bra