Allez Hop 4b; vocabulaire chapitres 1-14

kapitel 1

chapitre 1

dansk, danska

danois –e

polsk, polska

polonais –e

kurs, lektion

cours (m)

utlänning

étranger (m)

lära sig

apprendre

öva, träna

pratiquer

dessutom

en plus

kaffe med mjölk (grädde)

café crème (m)

vara törstig

avoir soif

juice

jus (m)

ge mig

donne-moi

grapefrukt

pamplemousse (m)

dryck

boisson (f)

tysk, tyska

allemand –e

grupp

groupe (m)

konversation

conversation (f)

vi ses i kväll

à ce soir

okej

d’accord

vi måste skynda oss

il faut se dépêcher

jag är hungrig

j’ai faim

jag har slutat för idag

j’ai fini pour aujourd’hui

jag är törstig

j’ai soif

jag vet inte

je ne sais pas

vi är lediga

on est libre

vad betyder det ?

qu’est-ce que ça veut dire ?

vad tar du ?

qu’est-ce que tu prends ?

hur mycket är klockan ?

quelle heure est-il ?

kapitel 2

chapitre 2

tid, väder

temps (m)

hela tiden

tout le temps

här: sådan, den

en

överallt

partout

freestyle

walkman (m)

sort, slag

genre (m)

hårdrock

hard rock (m)

inte så mycket

pas trop

tycka bäst om

aimer le mieux

sätta på, tända

allumer

stereo(anläggning), kedja

chaîne (f)

sätta på (musik), ställa, lägga

mettre

reflex

réflexe (m)

göra av med

dépenser

fickpengar

argent de poche (m)

på det sättet

comme ça

tekno

techno

trummor

batterie (f)

på helgen

le week-end

ladda ner

télécharger

favorit-

top

sätt

façon (f)

smak

goût (m)

speciell

particulier particulière

femtiotalet

les années 50

beundrare

fan (m) (f)

rockare

rockeur (m)

lust

envie (f)

intressera sig för

s’intéresser à

piano

piano (m)

fiol

violon (m)

inte jag

moi non

kapitel 3

chapitre 3

ligga, befinna sig

se trouver

vid (kanten, stranden) av

au bord du

flod

fleuve (m)

ha tur

avoir de la chance

ung. majsgröt

pâté de maïs (m)

allmän, statlig

public, publique

regelbunden

régulier, régulière

privat-

privé –e

moral

morale (f)

regel

règle (f)

artighet, hövlighet

politesse (f)

hygien

hygiène (f)

hälsa

santé (f)

officiell

officiel –le

börja igen

reprendre

skugga

ombre (f)

där, dit

y

madrass

matelas (m)

fläkt

ventilateur (m)

svalka

rafraîchir

annars

autrement

man (vi) lever

on vit (av vivre)

de varmaste

les plus chauds

färsk, frisk

frais, fraîche

ris

riz (m)

inte mycket

pas grand-chose

jag skulle tycka om

j’aimerais (av aimer)

(störst), större

(le) plus grand

fattigdom

misère (f)

försvinna

disparaître

info France 1

info France 1

skiva

disque (m)

symbolisera

symboliser

sol

soleil (m)

angränsande, gräns-

limitrophe

Mali

le Mali

Algeriet

l’Algérie (f)

Libyen

la Libye

Burkina Faso

le Burkina-Faso

Benin

le Bénin

som blivit

devenu (av devenir)

oberoende, självständig

indépendant –e

öken-, ökenartad

désertique

torr

sec, sèche

solig

ensoleillé –e

gå (flyta) igenom

traverser

runt om

autour de

koncentreras

se concentrer

officiell

officiel, officielle

befolkning

population (f)

förväntad livslängd

espérance de vie (f)

religion

religion (f)

muslimsk

musulman –e

skolgång

scolarité (f)

obligatorisk

obligatoire

jordbruk

agriculture (f)

boskapsuppfödning

élevage (m)

odling

culture (f)

jordnöt

arachide (f)

bomull

coton (m)

gruva

mine (f)

uran

uranium (m)

mynt, valuta

monnaie (f)

franc

franc (m)

kapitel 4

chapitre 4

cirkus

cirque (m)

passion

passion (f)

sektor, del

secteur (m)

amatör-

amateur (m)

proffs-

professionnel –le

gymnastik

gymnastique (f)

specialitet

spécialité (f)

akrobatik

acrobatie (f)

akrobat

acrobate (m) (f)

smidig

souple

muskulös

musclé –e

självförtroende

confiance en soi

träning

entraînement (m)

jonglering

jonglage (m)

gren

discipline (f)

koncentrerad

concentré-e

enhjuling

monocycle (m)

tillhöra

faire partie de

tjugotal

vingtaine (f)

sätta upp, gå upp

monter

föreställning

spectacle (m)

de kommer att presentera

ils présenteront (av présenter)

nummer

numéro (m)

förutom

en plus de

aerobics

aérobic (m)

rytmisk

rythmé –e

inslag

élément (m)

mästarinna

championne (f)

för…sedan

il y a

framtid

avenir (m)

jag kommer att arbeta

je travaillerai (av travailler)

teater-, filmmiljön

le milieu du spectacle (m)

jag ska göra, jag ska ägna mig åt

je ferai (av faire)

tjänsteman

employé (m)

kvinnlig låg- mellanstadielärare

institutrice (f)

student, studerande

étudiant –e

universitet

université (f)

husdjur

animal domestique (m)

vallhund från Pyrenéerna

labrit des Pyrénées (m)

gren, program

section (f)

ung. samhällsprogrammet

ES (=économique et Sociale)

hobby

hobby (m)

plan

projet (m)

artist

artiste (m) (f)

kapitel 5

chapitre 5

till slut, äntligen

finalement

vinterlov, sportlov

vacances d’hiver (fpl)

Alperna

les Alpes (fpl)

schweizisk

suisse

stanna

s’arrêter

vetta mot

donner sur

grann-

voisin-e

höra

entendre

ljud, oljud

bruit (m)

begravningsbil, likbil

corbillard (m)

parkerad

garé –e

någon

quelqu’un

månsken

clair de lune (m)

kista

cercueil (m)

i stället för

à la place de

dussintal

douzaine (f)

sittande, som sitter

assis –e

darrande

tremblant –e

återvända

retourner

följande dag

le lendemain

ge sig av igen

repartir

i natt

cette nuit

här : liftkort

forfait (m)

linbana

téléphérique (m)

mycket folk

beaucoup de monde

kabin

cabine (f)

stiga upp i

monter

full

plein -e

vända sig

se tourner

backa, ta ett steg tillbaka

reculer

solen sken

le soleil brillait

himmel

ciel (m)

skidåkare

skieur (m)

talrik, mångtalig, många

nombreux

leende

sourire (m)

satte av, lastade av

débarquait

topp

sommet (m)

därnere, nedanför

en bas

folk väntade

les gens attendaient

åka upp

monter

kabel

câble (m)

brast

s’est brisé

krossades

s’est écrasée

mark

sol (m)

facit, resultat

bilan (m)

kapitel 6

chapitre 6

inlines

roller (m)

möte, mötesplats

rendez-vous (m)

förbereda

prévoir

picknick

pique-nique (m)

tillbringa en tid

passer un séjour

brevvän, mejlkompis

corrès (av correspondante) (f)

åka inlines

faire du roller

vi stack iväg, vi gav oss av

on est parti (av partir)

tusentals

milliers (mpl)

skridskoåkare

patineur (m)

behov

besoin (m)

guide

guide (m)

motorcykelpolis

motard (m)

polis

policier (m)

rulla, åka, köra

rouler

gå ner, slutta

descendre

bro

pont (m)

högtalare, ljudanläggning

sono (f)

han ramlade

il est tombé (av tomber)

hopp

saut (m)

undvika

éviter

kollision

collision (f)

vi kom

on est venu (av venir)

kvarter

quartier (m)

hoppas

espérer

shoppa

fairedu shopping

vi åkte

on est allé (av aller)

jag ramlade

je suis tombée (av tomber)

kille

mec (m)

inte så tokig

pas mal

han stannade

il s’est arrêté (av s’arrêter)

handtag (hjälp)

coup de main (m)

allvarlig

grave

de kom

ils sont venus (av venir)

upplyst

illuminé -e

vi återvände, vi kom tillbaka

on est retourné (av retourner)

sätt

façon (f)

fantastisk, genialisk

génial –e

mitt i natten

en pleine nuit

gratis

gratuitement

i vår ålder

de notre âge

ta med sig

apporter

ung. puss och kram

bisous (mpl)

info France 2

info France 2

Belgien

la Belgique

tillhöra

faire partie de

Europeiska unionen

l’Union européenne

grundar-

fondateur (m)

nederländska

néerlandais (m)

grann-

voisin –e

Luxemburg

le Luxembourg

platt

plat -e

punkt

point (m) 

högsta

culminant –e

gjort, här : är

fait (av faire)

belgisk

belge

monarki

monarchie (f)

berömd

célèbre

medeltiden

le Moyen Âge

spets

dentelle (f)

mussla

moule (f)

pommes frites

frites (fpl)

tecknad serie

bande dessinée (f)

kapitel 7

chapitre 7

nagel

ongle (f)

nagellack

vernis à ongles (m)

läppglans

gloss (m)

så enkelt

si facile que ça

riskera

risquer

åka fast

se faire piquer

ingen

ne...personne

avdelning

rayon (m)

smink

maquillage (m)

berätta

raconter

följande

suivant (m)

förbereda

préparer

kupp, grej

coup (m)

hytt

cabine (f)

grej, pryl

truc (m)

på samma gång, samtidigt

à la fois

upphetsande, spännande

excitant –e

otäckt

angoissant -e

försiktig

prudent –e

öga

œil (m)

runt (omkring)

autour de

misslyckas

rater

full

plein -e

utgång

sortie (f)

med högburet huvud

tête haute (f)

väktare

vigile (m)

vill ni vara vänlig

veuillez (av vouloir)

följa

suivre

kapitel 8

chapitre 8

död

mort (f)

ångra

regretter

jag har känt

j’ai connu (av connaître)

göra om, göra på nytt

refaire

jag skulle börja om igen

je recommencerais (av recommencer)

himmel

ciel (m)

jag har levt

j’ai vécu (av vivre)

se ut som

avoir l’air de

mager

maigre

det största

le plus grand

hes

rauque

mystisk

mystérieux –euse

på samma gång

à la fois

följd

suite (f)

olycka

malheur (m)

kärleksförbindelser, förhållanden

amours (mpl)

sviken

déçu –e

sprit

alcool (m)

drog

drogue (f)

legend

légende (f)

trottoar

trottoir (m)

distrikt i Paris

arrondissement (m)

kappa

manteau –x (m)

dressör

dresseur, dresseuse

loppa

puce (f)

elände

misère (f)

ta med sig

emmener

farmor

grand-mère paternelle (f)

bordell

maison close (f)

sedan, därefter

puis

samla in pengar, tigga

faire la quête

tjäna

gagner

franska nationalsången

la Marseillaise

hon kan

elle sait (av savoir)

utantill

par coeur

alltså

donc

karriär

carrière (f)

varieté, nattklubb

cabaret (m)

röra, beveka

toucher

häftig, lidelsefull

passionné –e

henne

lui

unge

môme (m) (f)

gråsparv

piaf (m)

sparv

moineau –x (m)

kapitel 9

chapitre 9

tecknad serie

bande dessinée (f)

historia

histoire (f)

i bilder

en images

gobeläng, bonad

tapisserie (f)

på det

en

broderi

broderie (f)

1000-talet

le XIème siècle

vara 70 meter lång

faire 70 mètres de long

vara 50 centimeter hög

faire 50 centimètres de haut

teckning

dessin (m)

text

texte (m)

erövring

conquête (f)

England

l’Angleterre (f)

normand

Normand (m)

höra talas om

entendre parler de

belgare

Belge (m)

Tintins skapare

Hergé

skapa

créer

person, figur

personnage (m)

reporter

reporter (m)

hjälte

héros (m)

situation

situation (f)

kritisk

critique

trogen

fidèle

lyckas, anlända

arriver

rädda

sauver

här: hamna till slut, sluta

finir

galleri

galerie (f)

kapten

capitaine (m)

torsk på engelska

Haddock

sjöman

marin (m)

berömd

célèbre

vredesutbrott

colère (f)

professor, lärare

professeur (m)

döv

sourd –e

tankspridd

distrait –e

opera

opéra (m)

olika

différent –e

kapitel 10

chapitre 10

vända sig om

se retourner

polsk, polska

polonais –e

studera

faire des études

av en slump

par hasard

ung. modellagent

directeur de casting

vara fotomodell

faire des photos

strax därefter

peu après

modeskapare

créateur de mode (m)

modevisning

défilé (m)

stress

stress (m)

här: visning

passage (m)

audition

casting (m)

konkurrens

concurrence (f)

de senaste åren

des dernières années (fpl)

öster

est (m)

visa fram, uppvisa

présenter

bok, portfölj inom modebranschen

book (m)

sittning, posering

séance (f)

tröttsam, jobbig

fatigant –e

smink

maquillage (m)

sminkös

maquilleuse (f)

vinkel

angle (m)

sida

côté (m)

negativ

négatif, négative

vara trött på

en avoir marre de

seriös

sérieux, sérieuse

modell

modèle (m)

leende

sourire (m)

aorektisk

anorexique

här: film

cinéma (m)

info France 3

info France 3

jätte

géant (m)

ung. modet, de stora modehusen

la Haute Couture (f)

presentera

présenter

kollektion

collection (f)

stil

style (m)

omedelbart

immédiatement

göra berömd

rendre célèbre

hel

entier, entière

mode

mode (f)

kvinno-, dam-

féminin –e

dräkt

tailleur (m)

tweed

tweed (m)

midja

taille (f)

smal

fin –e

rik, omfattande

abondant –e

förändring

changement (m)

manlig

masculin –e

sträng, strikt

austère

revolutionera

révolutionner

bekvämlighet, komfort

confort (m)

reservera

réserver

trenchcoat

trench-coat (m)

cardigan

cardigan (m)

skapa

créer

befria

libérer

korsett

corset (m)

snöre

lacet (m)

genom att skapa

en créant (av créer)

bekväm

confortable

förutom

en plus de

parfym

parfum (m)

legendarisk

légendaire

smycke

bijou –x (m)

bijouterier

bijoux fantaisie

ingen

aucun, aucune

blanda

mélanger

elegans

élégance (f)

buse

enfant terrible (m)

våga

oser

konservburk

boîte de conserve (f)

signera

signer

kapitel 11

chapitre 11

se upp

faire attention

oskiljaktiga

inséparable

intressera

intéresser

flytta

déménager

chatta

chatter

ålder

âge (m)

i min ålder

de mon âge

ända

bout (m)

i andra ändan av

à l’autre bout de

ung. naturvetenskapligt program

section S (=scientifique) (f)

gemensamt

en commun

kort sagt

bref

ställa frågor

poser des questions

före detta

ex (m) (f)

till utseendet

physiquement

till slut

finalement

förtroende (för)

confiance (en)

total

total –e

bestämma

fixer

(stadens) centrum

centre-ville (m)

vara (komma) i tid

être à l’heure

efter

au bout de

leende

sourire (m)

ta med sig

emmener

förstått

compris (av comprendre)

existera, finnas

exister

kapitel 12

chapitre 12

full

plein –e

krig

guerre (f)

världskrig

guerre mondiale (f)

ockupera

occuper

runt

autour de

(radio)apparat

poste (m)

motståndsrörelsen

la Résistance

organisation

organisation (f)

bekämpa

lutter

befrielse

libération (f)

nyhet

nouvelle (f)

förbjudet

interdit –e

riskabel, riskfylld

risqué

gå upp

monter

kontakta

contacter

region-, distrikts-

régional –e

promenera, åka omkring

se promener

göra anteckningar

prendre des notes

rapportera

rapporter

aktivitet

activité (f)

farlig

dangereux, dangereuse

fara

danger (m)

det viktigaste

le plus important

kamp

lutte (f)

officer

officier (m)

soldat

soldat (m)

terrorist

terroriste (m) (f)

söka igenom

fouiller

byrålåda

tiroir (m)

ta ut, gå ut

sortir

elektrisk

électrique

sändare

émetteur (m)

skratta

rire

brödrost

grille-pain (m)

rasande

furieux, furieuse

han kastar

il jette (av jeter)

föra med sig

emmener

tortera

torturer

deportera

déporter

inte långt därifrån

pas loin de là

fly

s’évader

fiske

pêche (f)

på, inom

en (om tid)

rädda

sauver

mindre än

moins de

de allierade

les Alliés (mpl)

trupp

troupe (f)

befria

libérer

info France 4

info France 4

strid

combat (m)

trupp

troupe (f)

besegrad

vaincu (av vaincre)

dela

diviser

zon

zone (f)

så kallad

dit –e

regering

gouvernement (m)

installera sig, slå sig ned

s’installer

samarbeta

collaborer

från och med

à partir de

general

général (m)

rikta en uppmaning

lancer un appel

uppmana, uppmuntra

encourager

strid

bataille (f)

jude

juif (m)

tvinga

obliger

stjärna

étoile (f)

skicka, sända

envoyer

läger

camp (m)

landstiga

débarquer

kapitel 13

chapitre 13

det var en gång

il était une fois

Cornwall

les Cornouailles (fpl)

föra med sig

apporter

hårstrå

cheveu –x (m)

gyllene, av guld

d’or

Isolde

Iseut

brorson, systerson

neveu –x (m)

i sin farbrors namn

au nom de son oncle

jungfru, tjänarinna

servante (f)

trolldryck

philtre (m)

älska varandra

s’aimer

av misstag

par erreur

bli kär

tomber amoureux

älskare, älskande

amant (m)

misstanke

soupçon (m)

sanning

vérité (f)

mjöl

farine (f)

när han hoppar

en sautant (av sauter)

riva upp

déchirer

sår

blessure (f)

lämna

laisser

spår

trace (f)

blod

sang (m)

döma

condamner

gömma sig

se cacher

be om förlåtelse

demander pardon

svära

jurer

hov

cour (f)

älskarinna

maîtresse (f)

ceremoni

cérémonie (f)

äga rum

se passer

vadställe

gué (m)

stackars

pauvre

pilgrim

pèlerin (m)

ingen

aucun, aucune

utom

sauf

hållit

tenue (av tenir)

jaga bort

chasser

strid

combat (m)

dödligt

mortellement

såra

blesser

segel

voile (f)

annars

sinon

närma sig

approcher

svartsjuk

jaloux, jalouse

han dör

il meurt (av mourir)

kapitel 14

chapitre 14

skatt

trésor (m)

han ska, han måste

il doit (av devoir)

här: kallad

dit (av dire)

ormvråk

buse (f)

döma

condamner

skyldig

coupable

sjöröveri

piraterie (f)

plundring

pillage (m)

hängd

pendu (av pendre)

himmel

ciel (m)

fackla

torche (f)

dömd

condamné (m)

vägra

refuser

hundratal

centaine (f)

avrättning

exécution (f)

sjörövare

pirate (m)

Mauritius

île Maurice

profil

profil (m)

imponerande

impressionnant –e

uppstå, bli

se faire

nyss ha kastat

venir de jeter

folkmassa

foule (f)

kryptera

crypter

den som

celui, celle qui

som ska kunna

qui pourra (av pouvoir)

otroligt mycket folk

un monde fou

kasta sig

se jeter

få fatt i, fånga

attraper

bödel

bourreau –x (m)

rep

corde (f)

spännas

se tendre

enligt

d’après

legend

légende (f)

återfinna

retrouver

tolka, tyda

déchiffrer

sedan dess

depuis

förmögenhet

fortune (f)

gräva i, söka igenom

fouiller

sand

sable (m)

utmattad

épuisé –e

fattig

pauvre

mynt

pièce (f)

guld

or (m)

begravd

enterré –e

gömd

caché –e

äventyrare

aventurier (m)

åk dit

vas-y

jungfru

vierge (f)

Kapstaden

le Cap

fartyg

navire (m)

portugisisk

portugais –e

plundra

piller

diamant

diamant (m)

mynt, valuta

monnaie (f)

uppskatta

estimer

den är värd

il vaut (av valoir)