vocabulaire; le Fouquet's

compagnie (f)

sällskap, företag

vedette (f)

stjärna

fréquenté

besökt

surtout

framförallt

grand écran (m)

bio (stor skärm)

pendant

under

tapis (m)

matta

plaque (f)

skylt, plåt

cuivre (m)

koppar

célčbre

berömd

remporter

ta hem, vinna

décerner

tilldela, utdela

se dérouler

utspela sig

distribution (f)

utdelning

prix (m)

pris

souper (m)

enklare middag

ā l'intention de

i avsikt för

lauréat (m)

pristagare

inscrire

skriva in

prestigieux

ansedd, viktigt, prestigefull

meilleur

bättre, bäst

acteur, actrice

skådespelare

réalisateur (m)

regissör

présider

leda, vara ordförande för

de retour

tillbaka, åter

mince!

fasen också!

attendre

vänta (på)

assis

sittande

payer

betala

consommation (f)

förtäring

ailleurs

på annat ställe

revenir

komma tillbaka

chasseur (m)

jägare

gibier (m)

vilt

recette (f)

matrecept

lieu (m)

plats

pčlerinage (m)

vallfärd

se passer

hända, ske, utspela sig

faįon (f)

sätt

étrange

konstig

pâte (f)

pasta, deg

four (m)

ugn

ā l'envers

bakochfram

cependant

emellertid

retourner

återvända

plat de service (m)

serveringsfat

ressembler ā

likna

ordinaire

vanlig

savoureux

smaklig

emplacement (m)

plats, ställe, placering

se trouver

finnas, befinna sig

en face de

mittemot

considérer

anse

parmi

bland

bourgeoisie (f)

borgerlighet

débarquer

anlända, stiga ombord

fusil (m)

gevär

sans conteste

utan tvekan, utan att ifrågasätta

contester

ifrågasätta

endroit (m)

plats, ställe

déguster

avsmaka

mort (f)

död

laisser

lämna, låta

filleul (m)

gudson, guddotter

futur

kommande

épuisé

uttröttad

remettre en ordre

sätta i ordning

roi (m)

kung

gouverner

regera, styra

maître (m)

herre, mästare, husse

état (m)

stat

affirmer

försäkra, påstå

méfiant

vaksam, misstänksam

ā l'égard de

gentemot

noblesse (f)

adel, ädelhet

puissant

mäktig

arręter

stoppa, stanna, arrestera

province (f)

landsbygd

intendant (m)

intendent, förvaltare

nombreux

många, åtskilliga

écraser

krossa

agitation (f)

livlighet, uppror, upphetsning

paysan (m)

bonde

impôt (m)

skatt

lourd

tung

obéissance (f)

lydnad

obtenir

erhålla, få

emblčme (m)

emblem, märke

rčgne (m)

styre

cour (f)

hov

ręver de

drömma om

encourager

uppmuntra

manufacture (f)

typ av fabrik, bruk

tapisserie (f)

matta, väggmatta

imposer

tvinga på

franchir

överskrida

courtisan (m)

hovman

devenir

bli

récompense (f)

pris, ersättning

droit (m)

rätt, juridik

repas (m)

måltid

lutte (f)

kamp

chasse (f)

jakt

palais (m)

palats

chantier (m)

bygge, varv, byggarbetsplats

chauffage (m)

uppvärmning

admirer

beundra

épris

betagen, kär i, förtjust i

grandeur (f)

storhet

opposer ā

motsätta

abolir

avskaffa

galčre (f)

slavarbete

fuir

fly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vocabulaire; les 24 heures du Mans

course (f)

lopp, tävling

circuit (m)

bana

particuličrement

speciellt, särskilt

bout (m)

ände, stump, bit

magique

magisk

conduire

köra, föra

vitesse (f)

hastighet

réaliser

förverkliga, utföra

lors de

vid (tidpunkten för)

suivant

följande

léger

lätt

retracer

rita om

ajouter

tillsätta, tillägga

chicane (f)

kurva

réduire

minska

compréhensible

förståelig

mortel

dödlig

avoir lieu

hända, äga rum, ske

accrocher

haka fast

tribune (f)

läktare

débris (mpl)

spillra, småbitar, rester

parmi

bland

foule (f)

folkmassa

bilan (m)

resultat

centaine (f)

100-tal

cela fait

det blir

demi

hälften

bien entendu

självklart

nombre (m)

antal

mesure (f)

åtgärd

départ (m)

avgång, start

accomplir

fullfölja

environ

ungefär, cirka

sauter

hoppa

bolide (m)

eldkula, snabb maskin, bolid

démarrer

starta

évidemment

tydligen, uppenbarligen

 

 

vocabulaire; Chanel

lancer

lansera

vendre

sälja

autrefois

förr

brûler

brinna, bränna

honorer

ära

dieu

gud

mot (m)

ord

couturičre (f)

sömmerska

ręver de

drömma om

propriétaire

ägare

principal

viktig(ast), huvud-

muguet (m)

liljekonvalj

aubépine (m)

hagtorn

jonquille (f)

påsklilja

flacon (m)

liten flaska

 

 

 

 

 

 

vocabulaire; maillot jaune

maillot (m)

tröja

męme si

även om

fanatique

fanatisk

entendre

höra

course (f)

lopp, tävling

prestigieux

ansedd, viktig, prestigefull

événement (m)

händelse

se dérouler

utspela sig

naissance (f)

födelse

quelqu'un

någon

oser

våga

envahir

invadera

martien

från mars

décisif

avgörande

inaperįu

obemärkt

coureur (m)

springare, tävlande

mener

föra, leda

c'est-ā-dire

dvs

en tęte

i ledning

classement (m)

resultatlista, rangordning

porter

bära

introduire

införa

distinguer

urskilja

peloton (m)

klunga

il fallait (falloir - il faut)

man var tvungen att

imprimer

trycka

enfiler

ta på sig

car

ty, för att

dépasser

överskrida, köra om, sticka ut

limite (f)

gräns, begränsning

d'ailleurs

för övrigt

frontičre (f)

gräns

 

 

vocabulaire; Moličre

född

tapissier (m)

tapetserare, möbelbeklädare

faire des études

studera

devenir

bli

fonder

grunda

dette (f)

skuld

jeter

kasta

sortir

gå ut

pičce (f)

pjäs, bit, mynt

metteur en scčne (m)

regissör

grâce ā

tack vare

appui (m)

stöd

cour (f)

hov

fournisseur (m)

leverantör

divertissement (m)

underhållning

sans arręt

utan uppehåll

noble

ädel

bourgeois

borgerlig

hypocrite

skenhelig

réunir

samla

malaise (m)

illamående, obehag, tryckt stämning

œuvre (f)

verk

 

 

 

 

vocabulaire; tryffel

ressembler ā

likna

champignon (m)

svamp

ordinaire

vanlig

se cacher

gömma sig

terre (f)

jord, mark

chęne (m)

ek

profondeur (f)

djup

environ

ungefär, cirka

découvrir

upptäcka

se servir de

använda sig av, tjäna till

adorer

älska

ā cause de

pga

faire attention

se upp, vara försiktig

gourmand

som äter mycket

empęcher

hindra

distraire

förströ, distrahera

maīs (m)

majs

dresser

resa

flairer

få korn på

collaborateur (m)

medarbetare

mouche (f)

fluga

surnommer

kalla med öknamn, benämna

savoureux

smaklig

plat (m)

rätt

au-dessus

under

pondre

värpa

ramasser

plocka upp

lorsque

då, när

mûr

mogen

endroit (m)

plats, ställe

le midi

södra Frankrike

selon

enligt

reine (f)

drottning

chair (f)

kött

 

vocabulaire; la Deuche

usine (f)

fabrik

pdg (m)

vd

essence (f)

bensin

inventeur (m)

uppfinnare

traction avant (f)

framhjulsdrift

diriger

styra

matičre (f)

ämne

phare (m)

billykta

essuie-glace (m)

vindrutetorkare

éclater

bryta ut, brista

décider

bestämma

détruire

förstöra

sauf

utom

modification (f)

ändring

laid

ful

cesser

upphöra

 

 

vocabulaire; Tonton

född

enfance (f)

barndom

plein

full, mitt i

droit (m)

juridik, rätt

service militaire (m)

militärtjänst

se battre

slåss

s'échapper

fly, undslippa

devenir

bli

épouse (f)

äkta maka

faire partie de

ingå i, delta i

échec (m)

misslyckande

ravi

förtjust

réélu

omvald

pouvoir (m)

makt

vocabulaire; Louise Attaque

bande (f)

grupp, gäng

se mettre ā

börja, starta, sätta i gång

malgré

trots

ancien

före detta, gammal

devenir

bli

son (m)

ljud

signification (f)

betydelse

membre (m)

medlem

faire référence ā

hänvisa till

violent

våldsam

d'ailleurs

för övrigt

réaliser

förverkliga, klara av, göra

enregistrement (m)

inspelning

avant tout

särskilt, framför allt

humilité (f)

ödmjukhet

gratitude (f)

tacksamhet

męler

blanda

esprit (m)

sinne, själ

franc-parler (m)

öppenhet

déranger

störa

mot (m)

ord

fidelité (f)

trohet

point de vue (m)

åsikt, ståndpunkt

équipe (f)

lag

label (m)

märke

oublier

glömma

grâce ā

tack vare

avoir la grosse tęte

vara stöddig

fédéré

i förbund med

par rapport ā

i jämförelse med

évolution (f)

utveckling

dense

tät

mûr

mogen

sombre

mörk, dyster

affirmer

försäkra

pesant

betungande

morceau (m)

bit, stycke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vocabulaire; la guerre de 100 ans

héritier (m)

arvtagare

roi (m)

kung

duc (m)

hertig

couronner

kröna

écarter

åsidosätta, föra åt sidan, ta bort

puissant

mäktig

s'emparer

ta i besittning

renoncer ā

avstå ifrån

avoir lieu

äga rum, ske

bataille (f)

slag

équiper

utrusta

arbalčte (f)

armborst

lent

långsam

tirer

skjuta, dra

écraser

krossa

chevalerie (f)

riddarfolk, riddarväsen

victoire (f)

seger

sičge (m)

säte, belägring

se rendre

ge sig, bege sig

au bout de

i änden av, efter

bourgeois

borgerlig

corde (f)

rep

cou (m)

hals

apporter

föra med sig

clé (f)

nyckel

tiers (m)

tredjedel

céder

upphöra, ge efter

royaume (m)

kungarike

épuisé

utmattad

mener

föra, leda

soulever

lyfta upp, uppvigla

peuple (m)

folk

impôt (m)

skatt

paysan (m)

bonde

piller

plundra

noble

ädel

redresser

återuppföra

brigand (m)

rövare, stråtrövare, bedragare, skurk

essentiel

viktig(aste)

conquęte (f)

erövring

frappé

slagen

folie (f)

galenskap

seigneur (m)

herre, storherre

pouvoir (m)

makt

déchirer

slita sönder

camp (m)

läger

profiter

dra nytta av

bergčre (f)

herdinna

hors de

utanför

courtisan (m)

hovman

convaincre

övertyga

brûler

brinna, bränna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vocabulaire; 1914-1918

durer

vara

diviser

dela

regrouper

samla

compétition (f)

tävling

se livrer ā

hänge sig åt

course (f)

tävling

armement (m)

beväpning

héritier (m)

arvtagare

assassiner

mörda

aussitôt

genast, så snart

fusil (m)

gevär

résigné

resignerad

se rendre

ge sig

tartine (f)

smörgås

dčs

redan från

fulgurant

förtrollande, blixtrande

combattant (m)

kämpe

victoire (f)

seger

éclater

brista, utbrista, bryta ut, spricka

épuisé

uttröttad

emporter

vinna, ta hem

acharné

hetsig, ivrig

reculer

gå tillbaka, dra sig tillbaka, backa

sauvé

räddad

repousser

trycka tillbaka, skjuta ifrån sig

usine (f)

fabrik

enfer (m)

helvete

obus (m)

projektil

adversaire (m)

motståndare

ossuaire (m)

bensamling, benhus

tranchée (f)

skyttegrav

 

 

Vocabulaire; Franįois Mitterrand

enfance (f)

barndom

plein

full

contre

mot

diplômé

diplomerad, med avlagd examen

droit (m)

juridik

sciences politiques

politisk vetenskap, statskunskap

faire son service militaire

göra militärtjänsten

se battre

slåss

allemand

tysk

s’échapper

fly

résistance (f)

motstånd

futur

framtida

épouse (f)

maka

faire partie de

delta i

se marier

gifta sig

connaître

känna, känna till/av

échec (m)

misslyckande

élection (f)

val

de nouveau

på nytt, igen

ravi

förtjust

réélire

välja om

pouvoir (m)

makt

 

 

 

 

 

vocabulaire; JO

intéręt (m)

intresse

renforcer

förstärka

mise au jour (f)

uppdatering

ainsi

så, på detta sätt, sålunda

se propager

sprida sig

influent

inflytelserik

mener

föra, leda

dčs

redan från, redan

renaître

återfödas

unanimité (f)

enighet

avoir lieu

hända, ske, äga rum

devenir

bli

compter

räkna (med)

réunir

samla

participant (m)

deltagare

amener

ta med sig

décaler

förskjuta, flytta på

afin que

för att

filiation (f)

börd, härstamning, samband

édifier

bygga upp

honneur (f)

ära

constituer

utgöra

fortuné

rik

considérer

anse

mépris

förakt

exiger

kräva

rompre

bryta

échapper

undslippa, fly

tension (f)

spänning

entraîner

träna

malgré

trots

subsister

bestå

rassembler

samla

brûler

brinna, bränna

tręve (f)

(vapen)vila, uppehåll

suspendre

utesluta, ta bort, skjuta upp

ā partir de

från och med

allumer

tända

se relayer

byta av varandra

se déplacer

förflytta sig

souhaiter

önska

retentissement (m)

genljud, succé, buller

anneau (m)

ring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vocabulaire; Tour de France

naissance (f)

födelse

imposer

påtvinga

se dérouler

utspela sig

coureur (m)

tävlande, cyklist

ancien (m)

gammal, före detta

ramoneur (m)

sotare

rouler

rulla, åka

vitesse (f)

hastighet

moyenne (f)

medeltal

retransmettre

vidarebefordra, överföra, sända ut

ā partir de

från och med

épreuve (f)

tävling, prov

retentissement (m)

genljud, succé

prouesse (f)

bragd, bedrift

réaliser

förverkliga

rassembler

samla

recenser

sammanräkna

spectateur (m)

åskådare

bord (m)

kant

téléviseur (m)

teve

audience (f)

"publik", åhörare

compétition (f)

tävling

tellement

så (till den grad)

dur

hård, svår

hauteur (f)

höjd

pičge (m)

fälla

davantage

mer

reculer

backa, gå tillbaka

limite (f)

gräns

s'entraîner

träna sig

absorber

inta, äta/dricka, svälja

usage (m)

användning

passible de

skyldig till

amende (f)

böter

mesure (f)

åtgärd

suspension (f)

uteslutning

cas (m)

fall

récidive (f)

återfall

parcours (m)

lopp, väg, bana

ā peine

knappt

apercevoir

få syn på

peloton (m)

klunga

dossard (m)

nummerlapp på tävlande

coller

klistra, sätta fast

ętre sur ses gardes

vara vaksam

perdre

förlora

miette (f)

smula

approche (f)

närmande

fuite (f)

läcka, flykt, utbrytning

suivre

följa

digérer

smälta

substantiel

väsentlig

chute (f)

fall

défaillance (f)

fel

ravitaillement (m)

proviantering

maillot (m)

tröja

remporter

vinna, ta hem

orgueil (m)

högmod

volonté (f)

vilja

surnom (m)

öknamn

améliorer

förbättra

pois (m)

ärta

meilleur

bättre, bäst

panache (f)

brio, plym, ståtligt

appuyer

stödja

posséder

äga

 

vocabulaire; Stade de France

įa vaut la peine

det är värt besväret

se rendre ā

bege sig till

admirer

beundra

s'approcher

närma sig

édifice (m)

byggnad

avoir l'impression de

ha intryck av

irréel

overklig

on dirait

man skulle kunna tro/säga

vaisseau (m)

skepp, farkost

spatial

rymd-

décoller

lyfta

presque

nästan

lorsque

då, när

marquer

göra mål

but (m)

mål

coupe du monde (f)

VM

spectateur (m)

åskådare

faillir

vara nära att

s'envoler

flyga iväg

joie (f)

glädje

instant (m)

ögonblick

toit (m)

tak

avoir l'air de

se ut som

flotter

flyta, sväva

au-dessus de

ovanför

pelouse (f)

gräsmatta

d'ailleurs

för övrigt

gazon (m)

gräs

résistant

motståndskraftig

rencontre (f)

möte

dur

hård, svår

męme

samma

tenir le coup

klara av

tribune (f)

läktare

bas, basse

låg

c'est-ā-dire

dvs

proche

nära

mobile

rörlig

reculer

backa, ta tillbaka

transformer

förvandla

terrain (m)

terräng

athlétisme (m)

friidrott

inférieur

inre

en effet

nämligen

reposer

vila

coussin gonflable (m)

uppblåsbar kudde

aéroglisseur (m)

svävare

tombe (f)

grav

exploit (m)

bedrift, bragd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vocabulaire; Paris d'aujourd'hui

agglomération (f)

tätort

compter

räkna

pouvoir (m)

makt

exercer

utöva

siéger

sitta, ha sitt säte

chercheur (m)

forskare

rassembler

samla

enfin

till slut

sičge (m)

säte

entreprise (f)

företag

sauf

förutom

tenir

hålla

vie (f)

liv

diminuer

minska

se vider

tömmas

banlieue (f)

förort

perdre

förlora

équivalent

likvärdig

augmenter

öka

devenir

bli

peuplé

befolkad

élevé

upphöjd

encombrement (m)

trängsel, överhopning

amener

föra med sig, medföra

entraîner

leda till

déplacement (m)

förflyttning

s'effectuer

utföra, göra

rayonnement (m)

omfång

congrčs (m)

kongress

lieu (m)

plats, ställe

constituer

utgöra

art (m)

konst

étranger

utländsk

séjourner

vistas

haute couture (f)

modevärlden

abriter

inneha, inhysa

s'étendre

sträcka sig

immense

väldig

carrefour (m)

mötesplats, korsning

s'adapter

anpassa sig

croissance (f)

tillväxt

amélioration (f)

förbättring

maintenir

bibehålla

ceinture (f)

bälte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vocabulaire; fester, folklor och traditioner

exprimer

uttrycka

pardon (m)

procession

joute (f)

kamp, tornerspel

nautique

sjö-, vatten-

esprit (m)

själ, sinne

fęte (f)

fest, högtid

joie (f)

glädje

se multiplier

öka

printemps (m)

vår

feu (m)

eld

début (m)

början

vendanges (fpl)

vinskörd

fournir

förse med

réjouissance (f)

festligheter, glädje

apporter

ta med sig

ailleurs

på annat håll

chanson (f)

sång

se distinguer

utmärka sig

ruban (m)

band

bijou (m)

smycke

croix (f)

kors

ferrure (f)

järnbeslag, järnarbete

autrefois

förr

épouser

gifta sig med

bien-aimé

omtyckt, älskad

tablier (m)

förkläde

dentelle (f)

spets

coiffe (f)

huvudprydnad

atteindre

uppnå

hauteur (f)

höjd

suivant

följande

bataille (f)

slag, kamp

char (m)

stridsvagn, kärra

bal masqué

maskeradbal

feu d'artifice (m)

fyrverkeri

galette (f)

slags kaka eller pannkaka

déguster

avsmaka

muguet (m)

liljekonvalj

défaite (f)

nederlag

prise (f)

intagande, beslag

plein air

ute i luften, utomhus

saint, sainte

helgon

armistice (m)

vapenvila

border

kanta

cage (f)

bur

remplir

fylla

accrocher

sätta fast

branche (f)

gren

foręt (f)

skog

patron (m)

chef, skyddshelgon

prochain

nästa

foire (f)

marknad

marinier (m)

sjöman

s'affronter

mötas i strid

taureau (m)

tjur

toréador (m)

tjurfäktare

assister ā

närvara vid

permettre

tillåta

 

 

 

vocabulaire; "Bib"

person (påhittad, ej verklig)

personnage (m)

berömd, känd

célčbre

överallt

partout

möta, träffa

rencontrer

lastbil

camion (m)

yttertak

toit (m)

kylargaller

calandre (f)

"gubbe"

bonhomme (m)

leende

souriant

känd

connu

under

sous

helt enkelt

simplement

grundare

fondateur (m)

däck

pneu (m)

utställning

exposition (f)

stanna, stoppa

s'arręter

hög, trave

pile (f)

likna

ressembler ā

konstig, märklig

étrange

mänsklig

humain

produkt

produit (m)

dyka upp

apparaître

reklam

publicité (f)

utrusta

équiper

hjul

roue (f)

hända, ske

se passer

vägkarta

carte routičre (f)

publicera - utkom

paraître - paru

sälja

vendre

finnas

se trouver

 

Vocabulaire; Catherine Deneuve

comédien (m)

teaterskådespelare, komiker

proche

nära

aînée (f)

äldre syster

abandonner

överge

études (fpl)

studier

se consacrer ā

ägna sig åt

joie (f)

glädje

jouer

spela, leka

claquer

smälla

teinter

färga

rencontre (f)

möte

cinéaste (m)

filmskapare

naissance (f)

födelse

męme

samma, även, t.o.m.

triomphe (m)

triumf

important

viktig

répulsion (f)

motvilja, avsky

vie (f)

liv

château (m)

slott

montrer

visa

éventail (m)

solfjäder, urval, skala

talent (m)

talang

épouser

gifta sig med, äkta

bouleverser

vända upp och ner på, knuffa

bonheur (m)

lycka

se remettre

återhämta sig

perte (f)

förlust

découvrir

upptäcka

renommé

känd

sondage (m)

undersökning

chic

snyggt, tufft

choisir

välja

servir de

tjäna till, användas som

 

 

Vocabulaire; 2CV

invention (f)

uppfinning

usine (f)

fabrik

pdg (m)

vd, direktör

cher, chčre

dyr

ne…ni…ni

varken…eller

pomme de terre (f)

potatis

doit (devoir)

måste, ska

ā l’heure

i timmen

sans

utan

consommer

förbruka, förtära

essence (f)

bensin

inventeur (m)

uppfinnare

traction avant (f)

framhjulsdrift

diriger

styra, leda

projet (m)

projekt

finalement

till slut

produit (produire)

framställer, producerar

matičre (f)

ämne

ne…que

bara

phare (m)

lampa, ljus, lykta

essuie-glace (m)

vindrutetorkare

guerre (f)

krig

mondial

världs-

éclater

utbryta

décider

bestämma, besluta

détruire

förstöra

sauf

förutom

recherches (fpl)

forskning, eftersökning

en secret

i hemlighet

modification (f)

ändring

en cachette

i smyg

simplifier

förenkla

faire son apparition

dyka upp

salon (m)

mässa

sérieux

allvarlig

chouette

häftig, kul, fin, toppen

laid

ful

se vendre

säljas

environ

ungefär

cesser

upphöra, sluta

 

Vocabulaire; la soirée

récréation (f)

rast

cour (f)

gård

lycée (m)

gymnasium

vrai

sant, riktig

oublier

glömma

interne

internatelev

retour (m)

återkomst

prévu

förutsedd

ā l’avance

i förväg

souvent

ofta

quand męme

i alla fall

anniversaire (m)

födelsedag

ce serait bien

det skulle vara bra

rester

stanna, återstå

faire une fęte

göra en fest

attendre

vänta

comment

hur, på vilket sätt

réagir

reagera

dire

säga

ne..que

bara

repousser

skjuta fram

voir

se, träffa

avoir raison

ha rätt

non plus

inte heller

plutôt

snarare

se douter de

ana

embęter

förarga

mieux

bättre

d’accord

ok

rejoint

förenas med

content

nöjd

je devais

jag skulle (ha gjort det)

avoir la grippe

ha influensa

Vocabulaire; Se upp för sport!

decider

bestämma, besluta

partir en vacances

åka på semester

camp (m)

läger

au bord de

vid kanten av

mer (f)

hav

choix (m)

val

vrai

sann, riktig

ski nautique (m)

vattenskidor

planche ā voile (f)

surfning

plongée (f)

dykning

quoi

vad

commencer

börja

ne…rien

ingenting

se faire mal

göra sig illa

nager

simma

faire du jogging

jogga

plage (f)

strand

partant

vara med på något

fainéant

latmask

courir

springa

profiter de

dra nytta av

essayer

prova, försöka

avoir tort

ha fel

faire attention

se upp, vara försiktig

habitué

van

effort (m)

ansträngning

violent

våldsam

échauffement (m)

uppvärmning

moniteur (m)

ledare, lärare, instruktör

ā tout ā l’heure

vi ses snart

envieux

avundsjuk

avoir des courbatures

ha träningsvärk

lendemain

dagen efter

faire une tęte

se dålig ut

arriver

hända

penaud

slokörad

partout

överallt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulaire; leve camping!

vive

leve

décider de

besluta att

partir

åka (iväg)

lac (m)

sjö

mettre – mis

sätta, ställa, lägga – lagt

vérifier

kontrollera

tente (f)

tält

sac de couchage (m)

sovsäck

vętement (m)

kläder

propre

ren

maillot de bain (m)

baddräkt

assez

ganska, nog, tillräcklig

il paraît

det verkar, det påstås

se dépęcher

skynda sig

avoir hâte de

ha lust att, längta efter

y

där, dit

chouette

kul, häftigt, toppen

męme

samma, även, t.o.m.

plage (f)

strand

bronzer

bli solbränd

se baigner

bada

monter

sätta upp, gå upp

d’accord