Coluche; vocabulaire

trivial

enkel, trivial

autant que

lika mycket som

craindre

frukta

fleuriste

florist

dire – dit

säga – sagt, kallad

manière

sätt

dont

vars

s’exprimer

uttrycka sig

fonder

grunda

déterminer

bestämma

chanceux

tursam

recevoir

ta emot, få

même

till och med, samma

devenir

bli

dénoncer

avslöja

simultanément

samtidigt

hypocrisie

hyckleri

mensonge

lögn

pire

värre, värst

nul

värdelös

s’habiller

klä (på) sig

tourner en dérision

förlöjliga

essentiel

viktig

obtenir

erhålla, få

montrer

visa

facette

sida, fasett

lui-même

han själv

caritatif

välgörenhets-

aide

hjälp

se résumer

sammanfattas

maxime

ordspråk, motto, levnadsregel

pauvre

fattig, stackars

moto

motorcykel

funéraire

begravnings-

conduire

föra, köra, leda

abbé

präst