DIALOGUE AVEC LES PRONOMS 2

 

1.      var är bageriet ?....................................................................................................................

2.      bageriet ligger därborta.......................................................................................................

3.      det ligger till vänster...........................................................................................................

4.      jag letar efter banken..........................................................................................................

5.      den är rakt fram...................................................................................................................

6.      har du min mobil? ..............................................................................................................

7.      ja, den är här........................................................................................................................

8.      har ni sett mina böcker? ....................................................................................................

9.      ja, de ligger på bordet..........................................................................................................

10.   var är dem? jag ser dem inte.......................................................................................................

11.  min text är svår.......................................................................................................................

12.  den är svår................................................................................................................................

13.  det är svårt...............................................................................................................................

14.  den är svårare än din text..........................................................................................................

 

LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS

 1. ..............fille est sympa (denna tjej är snäll)
 2. ..............homme est méchant (denna man är elak)
 3. ...............cochon est gris (denna gris är grå)
 4. ................oies sont jaunes (dessa gäss är gula)
 5. ................matin, j’étais en retard (denna morgon var jag försenad)
 6. ...............année j’ai beaucoup travaillé (detta år har jag jobbat mycket)
 7. ...............avions sont magnifiques (dessa flygplan är suveräna)
 8. je n’aime pas..............idée (jag gillar inte denna idé)
 9. il n’a pas compris................explication (han förstod inte denna förklaring)
 10. vous connaissez.................hôtel? (känner ni till detta hotell ?)
 11. je connais...............hôtels (jag känner till dessa hotell)
 12. .........................................................(jag känner till dem) hotellen
 13. ..........................................................(de är mycket bra), hotellen alltså
 14. ............................................................................(de är inte dyra) hotellen igen