PHRASES DE DISCUSSION 1

 

det är skamligt

c'est honteux

det är oacceptabelt

c'est inadmissible

det är synd

c'est dommage

det är otroligt

c'est incroyable

det är inte normalt

ce n'est pas normal

det är troligt

c'est probable

det är bra

c'est bien

det är inte bra

ce n'est pas bien

det är konstigt

c'est bizarre

det är idiotiskt

c'est idiot

det är fruktansvärt

c'est affreux

det är löjligt

c'est ridicule

man måste, man bör

on doit

man måste, det är tvunget att

il faut

förbjuda

interdire

stanna, stoppa

arrêter

ändra, byta

changer

protestera

protester

tvinga

obliger

tillåta

permettre

ta bort, upphäva

supprimer

därför att

parce que

eftersom

puisque

eftersom att

étant donné que

det är bäst att

il vaut mieux

jag önskar

je souhaite

jag skulle vilja

je voudrais

jag uppskattar att/anser att

j'estime que

jag finner/anser att

je trouve que

jag hoppas att

j'espère que

jag tror att

je crois que

det är uppenbart att

il est évident que

det är nödvändigt att

il est nécessaire que/de

jag är för

je suis pour

jag är mot

je suis contre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que penses-tu ................................. ?

 

 1. de la peine de mort ?
 2. de l’hiver ?
 3. de l’euro ?
 4. des cigarettes ?
 5. des devoirs à l’école ?
 6. des nouvelles notes en Suède ?
 7. de Facebook ?
 8. des blagues sur les Norvégiens ?
 9. de la chasse aux loups ? (vargjakten)
 10. du handball ?

översätt:

 1. man måste förbjuda läxor!
 2. jag tycker att det är nödvändigt att ta bort betygen i skolan
 3. man måste protestera
 4. jag är för euron i Sverige
 5. jag skulle vilja tillåta dödsstraffet i Sverige
 6. man måste tvinga lärarna att protestera
 7. det är löjligt att röka
 8. jag tycker att det är bra
 9. jag är mot de nya betygen
 10. man bör stoppa alla krig