PETITS DIALOGUES niveau bfg

 

 

 

till höger

till vänster

rakt fram

tag

sväng

hitta

jag hittar inte

söka, leta efter

jag tror att

fråga, be, kräva

ni kan

alltid

annars

en stor byggnad

ni fortsätter

ännu en gång

använda