GRAMMAIRE DIVERSE

 

genus (kön) – le genre et la forme

 

 

betydelse

användning

 

en, ett

maskulina ord ; slutar i regel inte på –e ; « killord » ; de flesta ord som slutar på -age –isme, -aire och -é

 

en, ett

feminina ord ; slutar ofta på –e och -tion/-sion ; « tjejord »

 

bestämd form i singular

maskulina ord

 

bestämd form i singular

feminina ord

 

bestämd form i plural

maskulina och feminina ord i plural

 

obestämd form i plural

maskulina och feminina ord i plural

 

 

en gris

 

 

en bror

 

en ko

 

 

brodern

 

grisen

 

 

en morbror/en farbror

 

kon

 

 

farbrorn/morbrorn

 

grisarna

 

 

en man

 

grisar

 

 

mannen

 

en syster

 

 

systern

 

les négations – INTEform

 

inte heter på franska PAS och står på samma ställe som INTE i svenskan; men framför verbet skall i skriven franska NE placeras: OBS vokalmöte!

 

je travaille

jag arbetar

il chante bien

han sjunger bra

 

 

jag arbetar inte

 

han sjunger  inte bra

tu marches vite

du går fort

c’est bien

det är bra

 

 

du går inte fort

 

det är inte bra

j’ai compris

jag har förstått

tu es Suédois

du är svensk

 

 

jag har inte förstått

 

du är inte svensk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les chiffres

 

0

11

22

59

1

12

30

64

2

13

31

93

3

14

40

46

4

15

50

83

5

16

60

72

6

17

70

34

7

18

80

26

8

19

90

74

9

20

100

92

10

21

1000

68

 

l’heure

 

11.30

14.20

16.45

18.35

19.10

20.15

16.50

17.05

22.11

18.55

 

 

 

 

le temps

 

det regnar

 

det blåser

 

det är dåligt väder

 

det snöar

 

det är soligt

 

det är vackert

 

det är kallt

 

det är varmt

 

det är grått

 

det är dimmigt

 

 

les questions

 

när

vad

var

varför

vilken/vilket

vem

hur dags

hur

 

les pronoms possessifs

 

singulier - man äger 1 sak

pluriel - man äger flera saker

masculin

féminin

ägaren/ägarna

masculin+féminin

ägare

 

 

min, mitt

 

mina

 

 

din, ditt

 

dina

 

 

hans, hennes, sin, sitt

 

sina, hans, hennes

 

 

vår, vårt

 

våra

 

 

er, ert

 

era

 

 

deras, sin

 

deras, sina

 

les pronoms démonstratifs – utpekande ord

 

pronomen

betyder

används framför

 

denna, detta, den, det (här)

maskulina ord i singular

 

denna, detta, den, det (här)

maskulina ord i singular som börjar på vokalljud (vokal eller h)

 

denna, detta, den, det (här)

feminina ord i singular

 

dessa, de här

plurala ord

 

 

 

 

vanliga verb i presens:

 

 

être=vara (är)

avoir=ha

je

 

 

tu

 

 

il

 

 

nous

 

 

vous

 

 

ils

 

 

 

 

faire=göra

venir=komma

je

 

 

tu

 

 

il

 

 

nous

 

 

vous

 

 

ils

 

 

 

 

vouloir=vilja

pouvoir=kunna

je

 

 

tu

 

 

il

 

 

nous

 

 

vous

 

 

ils

 

 

 

 

prendre=ta

savoir=veta

je

 

 

tu

 

 

il

 

 

nous

 

 

vous

 

 

ils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dire=säga

aller=gå, må, ska, resa

je

 

 

tu

 

 

il

 

 

nous

 

 

vous

 

 

ils

 

 

 

les pronoms indéfinis

 

 

 

ingen (inte någon)

 

ingenting (inte någonting)

 

aldrig

 

någon

 

något

 

några

 

inte en enda

 

ingen av

 

 

 

jag ser ingen (jag ser inte någon)

 

han vet ingenting

 

ingen förstår

 

inget är spelat (=avgjort)

 

jag känner någon i Paris

 

förstår du något ?

 

han inte en enda vän

 

ingen av hans grannar är snäll

 

jag har inte en enda idé

 

hon har några vänner

 

les pronoms relatifs ; qui, que=som

 

 

följs av verb INTE PERSONER

 

följs av PERSONER

 

 

han ser hunden som är röd

 

han ser hunden som du har förlorat

 

det är en kvinna som gillar choklad

 

det är en kvinna som alla gillar

 

det är min mamma som gillar er mycket

 

les prépositions

 

framför städer

 

framför länder som är feminina

 

framför länder som är maskulina

 

framför länder som är plurala

 

framför månader, årtal

 

ange material

 

före klockslag

 

före sjukdomar (ha ont i)

 

vid idrotter

 

vid musik

 

vid kollektiva transporter

 

vid individuella transporter

 

i tidsbetydelsen ”om”

 

i tidsbetydelsen ”på”

 

”under” i tidsuttryck

 

”under” i positionsuttryck

 

”på” i positionsuttryck

 

 

le complément du nom

 

 

 

Corinnes hund

 

kvinnans ko

 

läkarens sköldpadda

 

flickans katt

 

dagens rätt

 

bilarnas pris

 

pojkarnas lek

 

les adjectifs

 

dessa står FRAMFÖR :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les adjectifs et les adverbes

 

 

 

en långsam hund

 

två långsamma hundar

 

en hund springer långsamt

 

två hundar springer långsamt

 

en farlig man

 

en farlig flicka

 

två farliga flickor

 

flickan lever farligt

 

flickorna lever farligt

 

 

 

 

 

 

 

adjektiv i maskulinform

adjektiv i  femininform

adverb

plein

 

 

rapide

 

 

idiot

 

 

heureux

 

 

normal

 

 

bête

 

 

actif

 

 

réel

 

 

*intelligent

 

 

bon

 

 

mauvais

 

 

 

 

les verbes réguliers

 

traduction

infinitif

futur

participe présent

participe passé

présent

 

 

 

 

 

 

veta

 

 

 

 

 

vilja

 

 

 

 

 

komma

 

 

 

 

 

kunna

 

 

 

 

 

gå ut

 

 

 

 

 

tro

 

 

 

 

 

åka iväg

 

 

 

 

 

gå, resa, må

 

 

 

 

 

ta

 

 

 

 

 

springa

 

 

 

 

 

göra

 

 

 

 

 

säga

 

 

 

 

 

sova

 

 

 

 

 

vara

 

 

 

 

 

se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

présent

 

je

tu

il

nous

vous

ils

 

 

 

 

 

 

 

gå, må

 

 

 

 

 

 

komma

 

 

 

 

 

 

kunna

 

 

 

 

 

 

vilja

 

 

 

 

 

 

veta

 

 

 

 

 

 

vara

 

 

 

 

 

 

se

 

 

 

 

 

 

göra

 

 

 

 

 

 

säga

 

 

 

 

 

 

tro

 

 

 

 

 

 

åka iväg

 

 

 

 

 

 

springa

 

 

 

 

 

 

sova

 

 

 

 

 

 

ta

 

 

 

 

 

 

gå ut

 

 

 

 

 

 

 

les verbes réguliers en -er

 

 

infinitif

participe présent

participe passé

présent

 

réviser =repetera

révisant

révisé

je révise

 

futur = ska, kommer att

imparfait = dåtid/igår

passé composé = harform, dåtid

présent = nutid

je

 

 

 

 

tu

 

 

 

 

il

 

 

 

 

nous

 

 

 

 

vous

 

 

 

 

ils

 

 

 

 

 

conditionnel = skulle

subjonctif

plusqueparfait = hadeform

impératif = uppmaning

je

 

 

 

 

tu

 

 

 

 

il

 

 

 

 

nous

 

 

 

 

vous

 

 

 

 

ils

 

 

 

 

 

 

les verbes pronominaux – reflexiva verb

 

tvätta sig = se laver i presens

 

 

jag tvättar mig

 

du tvättar dig

 

han tvättar sig

 

hon tvättar sig

 

vi tvättar oss

 

ni tvättar er

 

de tvättar sig

 

de tvättar sig (bara tjejer)

 

tvätta sig = se laver i passé composé

 

 

jag har tvättat mig

 

du har tvättat dig

 

han har tvättat sig

 

hon har tvättat sig

 

vi har tvättat oss

 

ni har tvättat er

 

de har tvättat sig

 

de har tvättat sig (bara tjejer)

 

les verbes avec être – verb som böjs med ÊTRE i har-formen

 

 

jag har kommit

 

han har åkt till Kina

 

vi har åkt iväg

 

Marie har ramlat/Marie ramlade

 

dessa verb är :

 

 

 

 

 

 

 

 

gå, åka

komma

komma, anlända

gå ut

åka iväg

gå in

åka hem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

falla, ramla

gå upp

gå ned

återvända

födas

gå förbi

 

 

 

 

komparering av adjektiv och adverb

 

 

stor

 

större

 

störst

 

lycklig

 

lyckligare

 

lyckligast

 

nyfiken

 

mer nyfiken

 

den mest nyfikna

 

enkel

 

enklare

 

(den) enklast(e)

 

dyr

 

dyrare

 

dyrast

 

dyr

 

dyrare

 

dyrast

 

dyr

 

billigare

 

billigast

 

intelligenta

 

intelligentare

 

intelligentast

 

bra

 

bättre

 

bäst

 

illa

 

sämre, värre

 

sämst, värst

 

 

jag är mer intelligent än dig

 

flickorna är lyckligare än pojkarna

 

Marie är den mest nyfikna tjejen i världen

 

det är den dyraste bilen

 

min ko är större än din ko

 

hans ko är den största

 

de yngsta pojkarna bor här

 

han är sjukare än dig

 

jag är mindre förkyld än ni

 

min son är den minst intelligenta i klassen

 

min son är den minst intelligenta personen

 

han springer snabbt

 

han springer snabbare

 

hon springer snabbast

 

hon talar intelligentast

 

det är en bättre skådespelare

 

den bästa sångerskan

 

hon sjunger bra

 

hon sjunger bättre

 

Christine sjunger bäst

 

Lucas sjunger bäst

corrigé

 

 

GRAMMAIRE DIVERSE

 

genus (kön) – le genre et la forme

 

 

betydelse

användning

un

en, ett

maskulina ord ; slutar i regel inte på –e ; « killord » ; de flesta ord som slutar på -age –isme, -aire och -é

une

en, ett

feminina ord ; slutar ofta på –e och -tion/-sion ; « tjejord »

le

bestämd form i singular

maskulina ord

la

bestämd form i singular

feminina ord

les

bestämd form i plural

maskulina och feminina ord i plural

des

obestämd form i plural

maskulina och feminina ord i plural

 

un cochon

en gris

 

un frère

en bror

une vache

en ko

 

le frère

brodern

le cochon

grisen

 

un oncle

en morbror/en farbror

la vache

kon

 

l’oncle

farbrorn/morbrorn

les cochons

grisarna

 

un homme

en man

des cochons

grisar

 

l’homme

mannen

une soeur

en syster

 

la soeur

systern

 

les négations – INTEform

 

inte heter på franska PAS och står på samma ställe som INTE i svenskan; men framför verbet skall i skriven franska NE placeras: OBS vokalmöte!

 

je travaille

jag arbetar

il chante bien

han sjunger bra

je ne travaille pas

jag arbetar inte

il ne chante pas bien

han sjunger  inte bra

tu marches vite

du går fort

c’est bien

det är bra

tu ne marches pas vite

du går inte fort

ce n’est pas bien

det är inte bra

j’ai compris

jag har förstått

tu es Suédois

du är svensk

je n’ai pas compris

jag har inte förstått

tu n’es pas Suédois

du är inte svensk

 

les chiffres

 

0 zéro

11 onze

22 vingt-deux

59 cinquante-neuf

1 un, une

12 douze

30 trente

64 soixante-quatre

2 deux

13 treize

31 trente-et-un

93 quatre-vingt-treize

3 trois

14 quatorze

40 quarante

46 quarante-six

4 quatre

15 quinze

50 cinquante

83 quatre-vingt-trois

5 cinq

16 seize

60 soixante

72 soixante-douze

6 six

17 dix-sept

70 soixante-dix

34 trente-quatre

7 sept

18 dix-huit

80 quatre-vingts

26 vingt-six

8 huit

19 dix-neuf

90 quatre-vingt-dix

74 soixante-quatorze

9 neuf

20 vingt

100 cent

92 quatre-vingt-douze

10 dix

21 vingt et un

1000 mille

68 soixante-huit

 

 

 

 

l’heure

 

11.30 il est onze heures et demie

14.20 il est deux heures vingt

16.45 il est cinq heures moins le quart

18.35 il est sept heures moins vingt-cinq

19.10 il est sept heures dix

20.15 il est huit heures et quart

16.50 il est cinq heures moins dix

17.05 il est cinq heures cinq

22.11 il est dix heures onze

18.55 il est sept heures moins cinq

 

le temps

 

det regnar

il pleut

det blåser

il fait du vent

det är dåligt väder

il fait mauvais

det snöar

il neige

det är soligt

il fait (du) soleil

det är vackert

il fait beau

det är kallt

il fait froid

det är varmt

il fait chaud

det är grått

il fait gris

det är dimmigt

il fait du brouillard

 

les questions

 

när

quand

var

hur

comment

vem

qui

vad

que ; qu’est-ce que

varför

pourquoi

vilken/vilket

quel, quelle

hur dags

à quelle heure

 

les pronoms possessifs

 

singulier - man äger 1 sak

pluriel - man äger flera saker

masculin

féminin

ägaren/ägarna

masculin+féminin

ägare

mon

ma

min, mitt

mes

mina

ton

ta

din, ditt

tes

dina

son

sa

hans, hennes, sin, sitt

ses

sina, hans, hennes

notre

notre

vår, vårt

nos

våra

votre

votre

er, ert

vos

era

leur

leur

deras, sin

leurs

deras, sina

 

les pronoms démonstratifs – utpekande ord

 

pronomen

betyder

används framför

ce

denna, detta, den, det (här)

maskulina ord i singular

cet

denna, detta, den, det (här)

maskulina ord i singular som börjar på vokalljud (vokal eller h)

cette

denna, detta, den, det (här)

feminina ord i singular

ces

dessa, de här

plurala ord

 

 

 

 

 

vanliga verb i presens:

 

 

être=vara (är)

avoir=ha

je

suis

ai

tu

es

as

il

est

a

nous

sommes

avons

vous

êtes

avez

ils

sont

ont

 

 

faire=göra

venir=komma

je

fais

viens

tu

fais

viens

il

fait

vient

nous

faisons

venons

vous

faites

venez

ils

font

viennent

 

 

vouloir=vilja

pouvoir=kunna

je

veux

peux

tu

veux

peux

il

veut

peut

nous

voulons

pouvons

vous

voulez

pouvez

ils

veulent

peuvent

 

 

prendre=ta

savoir=veta

je

prends

sais

tu

prends

sais

il

prend

sait

nous

prenons

savons

vous

prenez

savez

ils

prennent

savent

 

 

dire=säga

aller=gå, må, ska, resa

je

dis

vais

tu

dis

vas

il

dit

va

nous

disons

allons

vous

dites

allez

ils

disent

vont

 

les pronoms indéfinis ; kom ihåg: NE före verbet

 

ne...personne

ingen (inte någon)

ne...rien

ingenting (inte någonting)

ne...jamais

aldrig

quelqu’un

någon

quelque chose

något

quelques

några

ne...aucun(e)

inte en enda

ne....aucun(e) de

ingen av

 

je ne vois personne

jag ser ingen (jag ser inte någon)

il ne sait rien

han vet ingenting

personne ne comprend

ingen förstår

rien n’est joué

inget är spelat (=avgjort)

je connais quelqu’un à Paris

jag känner någon i Paris

tu comprends quelque chose ?

förstår du något ?

il n’a aucun ami

han inte en enda vän

aucun de ses voisins n’est gentil

ingen av hans grannar är snäll

je n’ai aucune idée

jag har inte en enda idé

elle a quelques amis

hon har några vänner

 

les pronoms personnels

 

uttryck med

byts ut mot FÖRE VERBET

 

 

de

en

à + personer

lui, leur

à + icke-personer

y

varken à eller de

le, la, les

 

elle téléphone à Jacques – elle lui téléphone

hon ringer till Jacques – hon ringer honom

tu rêves de partir – tu en rêves

du drömmer om att åka iväg – du drömmer om det

il va à la piscine – il y va

han går till badhuset – han går dit

je connais ta sœur – je la connais

jag känner din syster – jag känner henne

il voit votre chien – il le voit

han ser er hund – han ser den

tu comprends ces phrases ? – tu les comprends ?

förstår du dessa fraser ? – förstår du dem ?

je veux du thé – j’en veux

jag vill ha te – jag vill ha det

 

Placeringen av personliga pronomen i franska:

 

         1

 

         2

 

         3

 

       4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

me

 

 

 

 

 

me

 

 

 

 

te

le

 

le

lui

 

te

 

 

 

 

se

la

 

la

 

 

se

 

 

 

 

nous

les

 

les

leur

 

nous

y

 

y

en

vous

 

 

 

 

 

vous

en

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leur

 

 

 

 

 

# Hela bisatser (inledda med QUE) byts alltid ut mot det neutrala LE

les pronoms relatifs ; qui, que=som

 

qui

följs av verb INTE PERSONER

que

följs av PERSONER

 

il voit le chien qui est rouge

han ser hunden som är röd

il voit le chien que tu as perdu

han ser hunden som du har förlorat

c’est une femme qui aime le chocolat

det är en kvinna som gillar choklad

c’est une femme que tout le monde aime

det är en kvinna som alla gillar

c’est ma mère qui vous aime beaucoup

det är min mamma som gillar er mycket

 

les prépositions

 

framför städer

à

framför länder som är feminina

en

framför länder som är maskulina

au (à+bestämd artikel)

framför länder som är plurala

aux

framför månader, årtal

en

ange material

de, en

före klockslag

à

före sjukdomar (ha ont i)

avoir mal à + bestämd artikel

vid idrotter

jouer à + bestämd artikel

vid musik

jouer de + bestämd artikel

vid kollektiva transporter

en

vid individuella transporter

à

i tidsbetydelsen ”om”

dans

i tidsbetydelsen ”på”

en

”under” i tidsuttryck

pendant (ibland sous)

”under” i positionsuttryck

sous

”på” i positionsuttryck

sur

 

le complément du nom

 

rummets pris är en form av ägande = genitiv ; på franska måste man vända på meningen och säga : « priset på rummet » dvs le prix (=priset) de (=på) la chambre (=rummet) ; är det andra ordet maskulinum blir DE+LE=DU : ”cykelns pris » - ”priset på cykeln” = le prix du (de+le) vélo; i flertal blir det ”des”:

flickornas hund=hunden till flickorna=le chien des (de+les) filles; framför personer används enbart DE: le chat de Pierre=Stens katt

 

le chien de Corinne

Corinnes hund

la vache de la femme

kvinnans ko

la tortue du médecin

läkarens sköldpadda

le chat de la fille

flickans katt

le plat du jour

dagens rätt

le prix des voitures

bilarnas pris

le jeu des garçons

pojkarnas lek

 

 

 

les adjectifs

 

adjektiv beskriver saker och ting ; « beskrivningsord » såsom färger, nationalitetsord osv ; adjektiven skall normalt stå BAKOM substantivet som de beskriver ; ett fåtal mycket vanliga står dock FRAMFÖR substantivet (som i svenskan) ; lär man sig de som skall stå före substantivet så kan man räkna med att ALLA andra står bakom :

 

dessa står FRAMFÖR :

 

grand

petit

jeune

vieux/vieille

bon/bonne

mauvais

stor

liten

ung

gammal

god, bra

dålig

 

 

 

 

 

 

nouveau/nouvelle

joli

beau/belle

gros/grosse

ancien/ancienne

 

ny

vacker, fin

vacker

fet

före detta

 

 

les adjectifs et les adverbes

 

ett adjektiv bestämmer ett substantiv eller ett pronomen ; ett adverb bestämmer ett verb, ett adjektiv eller ett annat adverb ; ADJEKTIVET BÖJSADVERBET BÖJS INTE när man sätter dem i omväxlande ental och flertal = pluralregeln

 

un chien lent

en långsam hund

deux chiens lents

två långsamma hundar

un chien court lentement

en hund springer långsamt

deux chiens courent lentement

två hundar springer långsamt

un homme dangereux

en farlig man

une fille dangereuse

en farlig flicka

deux filles dangereuses

två farliga flickor

la fille vit dangereusement

flickan lever farligt

les filles vivent dangereusement

flickorna lever farligt

 

adjektiven bildar normalt femininform genom att –e läggs på till maskulinformen ;

adverb bildas normalt genom att –ment läggs till det feminina adjektivet :

 

adjektiv i maskulinform

adjektiv i  femininform

adverb

plein

pleine

pleinement

rapide

rapide

rapidement

idiot

idiote

idiotement

heureux

heureuse

heureusement

normal

normale

normalement

bête

bête

bêtement

actif

active

activement

réel

réelle

réellement

*intelligent

intelligente

intelligemment

bon

bonne

bien

mauvais

mauvaise

mal

 

ord som slutar på –e i maskulinum får inget extra –e i femininum ; *adjektiv som slutar på –ent/-ant bildar adverb som att NT byts ut mot –MMENT ; vissa adjektiv får i femininum fördubblad slutkonsonant ; vissa oregelbundna adjektiv eller adverb finns

 

 

les verbes réguliers

 

traduction

infinitif

futur

participe présent

participe passé

présent

 

 

 

 

 

 

veta

savoir

je saurai

sachant

su

je sais

vilja

vouloir

je voudrai

voulant

voulu

je veux

komma

venir

je viendrai

venant

*venu

je viens

kunna

pouvoir

je pourrai

pouvant

pu

je peux

gå ut

sortir

je sortirai

sortant

*sorti

je sors

tro

croire

je croirai

croyant

cru

je crois

åka iväg

partir

je partirai

partant

*parti

je pars

gå, resa, må

aller

j'irai

allant

*allé

je vais

ta

prendre

je prendrai

prenant

pris

je prends

springa

courir

je courrai

courant

couru

je cours

göra

faire

je ferai

faisant

fait

je fais

säga

dire

je dirai

disant

dit

je dis

sova

dormir

je dormirai

dormant

dormi

je dors

vara

être

je serai

étant

été

je suis

se

voir

je verrai

voyant

vu

je vois

 

présent

 

je

tu

il

nous

vous

ils

 

 

 

 

 

 

 

gå, må

je vais

tu vas

il va

nous allons

vous allez

ils vont

komma

je viens

tu viens

il vient

nous venons

vous venez

ils viennent

kunna

je peux

tu peux

il peut

nous pouvons

vous pouvez

ils peuvent

vilja

je veux

tu veux

il veut

nous voulons

vous voulez

ils veulent

veta

je sais

tu sais

il sait

nous savons

vous savez

ils savent

vara

je suis

tu es

il est

nous sommes

vous êtes

ils sont

se

je vois

tu vois

il voit

nous voyons

vous voyez

ils voient

göra

je fais

tu fais

il fait

nous faisons

vous faites

ils font

säga

je dis

tu dis

il dit

nous disons

vous dites

ils disent

tro

je crois

tu crois

il croit

nous croyons

vous croyez

ils croient

åka iväg

je pars

tu pars

il part

nous partons

vous partez

ils partent

springa

je cours

tu cours

il court

nous courons

vous courez

ils courent

sova

je dors

tu dors

il dort

nous dormons

vous dormez

ils dorment

ta

je prends

tu prends

il prend

nous prenons

vous prenez

ils prennent

gå ut

je sors

tu sors

il sort

nous sortons

vous sortez

ils sortent

 

les verbes réguliers en -er

 

 

infinitif

participe présent

participe passé

présent

 

réviser =repetera

révisant

révisé

je révise

 

futur = ska, kommer att

imparfait = dåtid/igår

passé composé = harform, dåtid

présent = nutid

je

réviserai

révisais

ai révisé

révise

tu

réviseras

révisais

as révisé

révises

il

révisera

révisait

a révisé

révise

nous

réviserons

révisions

avons révisé

révisons

vous

réviserez

révisiez

avez révisé

révisez

ils

réviseront

révisaient

ont révisé

révisent

 

conditionnel = skulle

subjonctif

plusqueparfait = hadeform

impératif = uppmaning

je

réviserais

révise

avais révisé

 

tu

réviserais

révises

avais révisé

révise!

il

réviserait

révise

avait révisé

 

nous

réviserions

révisions

avions révisé

révisons!

vous

réviseriez

révisiez

aviez révisé

révisez!

ils

réviseraient

révisent

avaient révisé

 

les verbes pronominaux – reflexiva verb

 

s.k. reflexiva verb är verb såsom : lägga sig, tvätta sig, skynda sig, jag reser mig, du kammar dig ;

man använder personliga pronomen (mig, dig, sig, oss, er, sig) som alltid syftar tillbaka på subjektet, dvs. personen som gör något ; dessa pronomen placeras i franskan FÖRE VERBET :

 

tvätta sig = se laver i presens

 

je me lave

jag tvättar mig

tu te laves

du tvättar dig

il se lave

han tvättar sig

elle se lave

hon tvättar sig

nous nous lavons

vi tvättar oss

vous vous lavez

ni tvättar er

ils se lavent

de tvättar sig

elles se lavent

de tvättar sig (bara tjejer)

 

i passé composé böjs dessa verb alltid med HAR och inte är ;

 

tvätta sig = se laver i passé composé

 

je me suis lavé(e)

jag har tvättat mig

tu t’es lavé(e)

du har tvättat dig

il s’est lavé

han har tvättat sig

elle s’est lavée

hon har tvättat sig

nous nous sommes lavé(e)s

vi har tvättat oss

vous vous êtes lavé(e, s)

ni har tvättat er

ils se sont lavés

de har tvättat sig

elles se sont lavées

de har tvättat sig (bara tjejer)

 

OBServera att participet (lavé=tvättat) böjs i passé composé om det är flera (-s) eller en tjej (-e)

 

les verbes avec être – verb som böjs med ÊTRE i har-formen

 

Vissa rörelseverb böjs i har-formen med ÄR i stället för med HAR :

 

je suis venu

jag har kommit

il est allé en Chine

han har åkt till Kina

nous sommes partis

vi har åkt iväg

Marie est tombée

Marie har ramlat/Marie ramlade

 

OBServera att participet (partis=åkt) böjs i passé composé om det är flera (-s) eller en tjej (-e)

 

dessa verb är :

 

aller

venir

arriver

sortir

partir

entrer

rentrer

gå, åka

komma

komma, anlända

gå ut

åka iväg

gå in

åka hem

 

 

 

 

 

 

 

tomber

monter

descendre

retourner

naître

mourir

passer

falla, ramla

gå upp

gå ned

återvända

födas

gå förbi

 

 

 

 

komparering av adjektiv och adverb

 

adjektiv och adverb kompareras i franskan med hjälp av « plus » = mer och « le/la plus » = mest ; eller med « moins » = mindre och « le/la moins » = minst

 

grand

stor

plus grand

större

le plus grand/ la plus grande

störst

heureux

lycklig

plus heureux

lyckligare

le plus heureux

lyckligast

curieuse

nyfiken

plus curieuse

mer nyfiken

la plus curieuse

den mest nyfikna

facile

enkel

plus facile

enklare

le/la plus facile

(den) enklast(e)

cher

dyr

plus cher

dyrare

le plus cher

dyrast

chère

dyr

plus chère

dyrare

la plus chère

dyrast

cher

dyr

moins cher

billigare

le moins cher

billigast

intelligents

intelligenta

plus intelligents

intelligentare

les plus intelligents

intelligentast

bien

bra

mieux

bättre

le mieux

bäst

mal

illa

pire

sämre, värre

le pire

sämst, värst

 

kom ihåg att adjektiven böjs efter plural och femininum !

 

je suis plus intelligent que toi

jag är mer intelligent än dig

les filles sont plus heureuses que les garςons

flickorna är lyckligare än pojkarna

Marie est la fille la plus curieuse du monde

Marie är den mest nyfikna tjejen i världen

c’est la voiture la plus chère

det är den dyraste bilen

ma vache est plus grande que ta vache

min ko är större än din ko

sa vache est la plus grande

hans ko är den största

les plus jeunes garςons habitent ici

de yngsta pojkarna bor här

il est plus malade que toi

han är sjukare än dig

je suis moins enrhumé que vous

jag är mindre förkyld än ni

mon fils est le moins intelligent de la classe

min son är den minst intelligenta i klassen

mon fils est la personne la moins intelligente

min son är den minst intelligenta personen

il court vite

han springer snabbt

il court plus vite

han springer snabbare

elle court le plus vite

hon springer snabbast

elle parle le plus intelligemment

hon talar intelligentast

c’est un meilleur acteur

det är en bättre skådespelare

la meilleure chanteuse

den bästa sångerskan

elle chante bien

hon sjunger bra

elle chante mieux

hon sjunger bättre

Christine chante le mieux

Christine sjunger bäst

Lucas chante le mieux

Lucas sjunger bäst

 

kom också ihåg att adverben INTE BÖJS !

det finns även oregelbundna komparationer