la soirée vocabulaire glosor.eu

rast

récréation (f)

(skol)gård, hov

cour (f)

gymnasium

lycée (m)

vad skall vi göra?

qu’est-ce qu’on fait?

ni skall göra

vous allez faire

sant, riktig

vrai

åka hem

rentrer

glömma

oublier

hela tiden

tout le temps

internatelev

interne

återkomst, återfärd, hemkomst

retour (m)

förutse – förutsedd, planerat

prévoir – prévu

i förväg

à l’avance

ofta

souvent

i alla fall

quand même

födelsedag

anniversaire (m)

skulle vara

serait

stanna (kvar)

rester

enligt min åsikt

à mon avis

jag hade

j’avais

vänta (på)

attendre

bara

ne...que

flytta fram

repousser

bättre

mieux

ha rätt

avoir raison

älskling

chéri

snarare, hellre, ganska

plutôt

fråga

demander

något

quelque chose

ana, misstänka

s’en douter

störa, bråka med, bekymra

embêter

sedan

puis

säga sig

se dire

förena sig med, ansluta sig till

rejoindre

nöjd, glad

content

trodde (tro)

croyait (croire)

jag skulle (vara tvungen, böra)

je devais (devoir)

sjuk

malade

ha influensa

avoir la grippe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la soirée vocabulaire – prénom........................................................résultat...............................sur 40

förena sig med, ansluta sig till

vänta (på)

säga sig

sant, riktig

ha influensa

sedan

ni skall göra

skulle vara

älskling

ofta

hela tiden

gymnasium

i förväg

jag hade

flytta fram

återkomst, återfärd, hemkomst

(skol)gård, hov

bättre

sjuk

födelsedag

störa, bråka med, bekymra

internatelev

något

i alla fall

trodde (tro)

vad skall vi göra?

ha rätt

stanna (kvar)

bara

ana, misstänka

rast

nöjd, glad

förutse – förutsedd, planerat

glömma

fråga

åka hem

snarare, hellre, ganska

jag skulle (vara tvungen, böra)

enligt min åsikt

 

 

la soirée vocabulaire – prénom........................................................résultat...............................sur 40

något

ha rätt

trodde (tro)

nöjd, glad

(skol)gård, hov

rast

i förväg

åka hem

enligt min åsikt

skulle vara

bättre

flytta fram

förutse – förutsedd, planerat

jag hade

vad skall vi göra?

återkomst, återfärd, hemkomst

i alla fall

sjuk

födelsedag

störa, bråka med, bekymra

älskling

hela tiden

sant, riktig

fråga

ofta

internatelev

sedan

glömma

jag skulle (vara tvungen, böra)

förena sig med, ansluta sig till

vänta (på)

säga sig

ha influensa

ni skall göra

bara

ana, misstänka

stanna (kvar)

gymnasium

snarare, hellre, ganska

 

 

la soirée vocabulaire – prénom........................................................résultat...............................sur 40

åka hem

enligt min åsikt

jag hade

skulle vara

störa, bråka med, bekymra

bättre

bara

förena sig med, ansluta sig till

gymnasium

säga sig

ofta

förutse – förutsedd, planerat

ni skall göra

födelsedag

jag skulle (vara tvungen, böra)

rast

hela tiden

ha influensa

i förväg

glömma

stanna (kvar)

nöjd, glad

återkomst, återfärd, hemkomst

något

sedan

trodde (tro)

fråga

(skol)gård, hov

vänta (på)

ha rätt

snarare, hellre, ganska

älskling

internatelev

sant, riktig

ana, misstänka

vad skall vi göra?

i alla fall

flytta fram

sjuk

 

 

la soirée vocabulaire – prénom........................................................résultat...............................sur 40

vad skall vi göra?

jag hade

ni skall göra

åka hem

internatelev

ofta

födelsedag

glömma

skulle vara

hela tiden

vänta (på)

rast

återkomst, återfärd, hemkomst

flytta fram

bara

nöjd, glad

gymnasium

bättre

(skol)gård, hov

älskling

sedan

enligt min åsikt

ana, misstänka

fråga

säga sig

sjuk

snarare, hellre, ganska

trodde (tro)

i alla fall

ha rätt

ha influensa

i förväg

något

störa, bråka med, bekymra

sant, riktig

jag skulle (vara tvungen, böra)

stanna (kvar)

förutse – förutsedd, planerat

förena sig med, ansluta sig till

 

 

la soirée vocabulaire – prénom........................................................résultat...............................sur 40

återkomst, återfärd, hemkomst

snarare, hellre, ganska

skulle vara

sedan

ofta

ni skall göra

enligt min åsikt

vänta (på)

flytta fram

födelsedag

bättre

hela tiden

älskling

fråga

något

störa, bråka med, bekymra

sjuk

i alla fall

nöjd, glad

trodde (tro)

ha influensa

förena sig med, ansluta sig till

glömma

förutse – förutsedd, planerat

stanna (kvar)

jag skulle (vara tvungen, böra)

rast

åka hem

bara

gymnasium

jag hade

vad skall vi göra?

sant, riktig

säga sig

ha rätt

(skol)gård, hov

internatelev

i förväg

ana, misstänka