v50

1.     ha ont; text- och läsförståelse Molière;

2.      verbmeningar1 

3.      bildbeskriv

4.      ha ont                 

5.      julglosor

 

 

v49

fransk film

+1 lek

 

 

 

v48

contrôleblanc

contrôle                            

 

v47

1.      vi repeterar inför provet;

2.      chanson

3.      135 dialo phrases 123 

4.      pub/télé/vidéo

5.      4 dialogues quo1 

6.      145 mots impo2

7.     155 stations de métro

8.     160 stations de métro2

9.      5 pays    x

10.   6 vocrévjeu    x

11.   7 divers

12.   8 jeux1    htm

13.   9 jeu de l’oie   x

14.   10 étape1      x

15.   11 contrôle

 

 

v46

1.     öva inför provet

2.      vad säger du...olika situationer;

3.      4adjectifs

4.      4dialogue-verbes1

5.      4dialogue-verbes2

6.      4dialogue-verbes3

7.      4les verbes

8.      4 acheter vêtements

9.      4 comp réduit

10.   les verbes4

11.   version courte

12.   contrôle court1 – 2 - 3

13.   nos chers voisins 0611v2a

14.   dialogue-verbes

15.   liens verbes

16.   verbes irréguliers-bloc

17.   verbes-bloc-ph

18.   vi övar på franska adjektiv skriftligt och i dialogform

19.   dialog på bageriet

20.   övningar/dialoger med faire + recept

21.   kroppsglosor      mer kroppsglosor

22.   vi övar att säga att man har ont     x 

23.   dialog-adj

24.   vad säger du...olika situationer;

25.   pub/télé/vidéo

 

v45 stage

 

1.      vi arbetar med de oregelbundna verben i muntliga situationer

2.      muntliga övningar vardagliga situationer

3.      mer verbövningar;

4.      vi övar att beskriva till bilder1+2;

5.      vi tittar på franskt frågeprogram; 

6.      muntliga övningar köpa ost

7.     verbmeningar1

8.     exerc12 dialogue-adj      x

9.     4 jeu verbes

10.  4les verbes irréguliers

11.  4 dialogue verbes irr

12.  4poss dialo

13.   divers20

14.  jeu observation2

15.   divers21

16.  33 jeu vocabulaire c4c2

17.  pub/télé/vidéo