3ème ; planning ; ancpage ;hörläxa javisst v6 finns på schoolsoft

1.           devoir v7: calissons   texte

2.           Yvette Guilberttexte

3.           dialogue1

4.           dialogue2

5.           dialogue3

6.           dialogueperso

7.           dialogueperso

8.           dialoguecorr

9.           jeuappartement

10.       jeuopinions

11.       muntliga dialoger: 118 comp2brévision

12.       konversationsövningar

13.       5484 les pronoms personnels

14.       lästräning Johnny

15.       Johnny; DELF2arbetsmoment v6-v10

16.       mots importants

17.       cn

18.       hörläxa Johnnymuntliga och skriftliga övningar om Johnny; vidéo + sång

19.       fle-tests

20.       hörläxa Johnny

21.       muntliga och skriftliga övningar om Johnny;

22.       vidéo + sång Johnny; 

23.       DELF2

24.       arbetsmoment v6-v10

25.       Johnny1 – Johnny2

26.       Johnny15chansons - ht

27.       Johnny15liens - suédois

28.       jeu chansons1 – 2 ; 

29.       jeu chansons réponses

30.       Johnny dialogue

31.       jeu chanson Johnny4

32.       jeu chanson4prof

33.       jeu chanson tableau

34.       v5: situations quotidiennes; doc

35.       finale de l’Eurovision

36.       text med läs- och hörförståelse grillons ; 

37.       läsa liten berättelse;

38.       konversationsövningar

39.       5484 les pronoms personnels

40.       métro-grillonshörläxa

41.       métro-grillonshörläxa

42.       fortsätta med cn

43.       läxa nästa vecka audio :Johnny

44.       läsa, lyssna på Johnny ; chanson

45.       Damiens tatoueur

46.       läxa 23/01: allmän grammatik

47.       gå igenom devoir 16/01 hörläxa zamours 356

48.       1j1q intelliartific

49.       blandad allmän grammatik repetition 

50.       nya moment

51.       vardagliga situationer1 + 2

52.       52 missions gram

53.       DELF1

54.       blandad grammatik;

55.       läxgenomgång; grammaire diverse 2,

56.       mer cn-text- och läsförståelse

57.       nästa veckas läxa: métro-grillons

58.       zamours

59.       94 verbes et dialogues3;

60.       grammaireetdialogues2;

61.       pubcrista1v3

62.       verbes pronominaux bl

63.       faits divers1512

64.       situation perso célèbre

65.       intelliartific

66.       quiz intelligence

67.       questioIA - ia

68.       ia2quest

69.       testament Louis XVI

70.       tarte Tatinvoct - vid

71.       Tatin123 - 4

72.       exercicesTatin+test

73.       situationsquotidiennes

74.       dictionnairedébutant

75.       jeu musical27a

76.       subjonctif1 – 2 - 3

77.       pers1pers2pers3

78.       pers4pers5pers6

79.       persodevoir

80.       test d’aptitude

81.       jeuoraloral2 - célèb

82.       images2 – ima3

83.       bokläsning Belphégor,

84.       rédactions1

85.       rédactions2 situations

86.       contratdelocation

87.       racisme1 – 2 – 3 - 4

88.       dates

89.       dépeindre1personne

90.       chercher1maison

91.       se disputer

92.       descri1

93.       Paris

94.       Légion d’honneur

95.       Légion étrangère

96.       Eau de Cologne

97.       Dahu

98.       dialogueverbessub

99.       cahierdegrammaire

100.    liens

101.    riksprov

102.    Paris anecdotes

103.    Paris anecdotes l’air

104.    JL DAVID

105.    voyage centre JV

106.    de la Terre à la Lune

107.    situations cartes

108.    apprendre

109.    Cristaline histoire

110.    läsa recept och lära oss matglosor; 

111.    text och video om Tarte Tatin;

112.    situationsimportantes

113.    raconteretrésumer

114.    journée Louis XIV

115.    Tatinquestions 

116.    texte

117.    Tatinexercices 

118.    vidéo1

119.    Tatin vidéo2 

120.    vidéo3

121.    exercicesTatinpp

122.    Tatinhisto1– 2 – 

123.    3fle - q

124.    voeux du président

125.    vidéo des voeux

126.    voeux Macron transcrip

127.    titta Couple ou pas couple;

128.    jeu couples; couples1 – couples2couples3 couples4

129.    hörövning Bélier

130.    ordkunskapsövningar;

131.    meningsbyggnad; ma ville, mon ami*

132.    egna dialoger-bageri

133.    dialog-beskrivningar

134.    blandade övningar;

135.    exercices de construc1

136.    construc2 – construc3

137.    audiov20 ma fille

138.    ordkunskapstest

139.    51 dialogue Urvoas3

140.    49 vœux du Président

141.    Tarte Tatin + text

142.    12 Vianney1 – 2 - 3

143.    36 métiers-voc-dia

144.    devoir Tatin

145.    vidéo Tatin

146.    dégustation

147.    58 chaussures 8ème jour

148.    28 le verbe aller lait

149.    5 professions audio

 

plan3:èmevtchanelhttp://franska.be/exercices/exercices3/chanel5/index.htmplanex1;

i denna planering är inte inlagt: alla lovveckor, eventuella studie- och temadagar, prov samt nationella prov i andra ämnen; dock tar denna planering hänsyn till detta, det är utlagt MER än det vi skall hinna med

 

http://www.franska.be/exercicesdujour/1503/spoke.htm

devoirvocabulairevochopdelf

1

index fichiers – exercices3:ème;

 

2

läsa recept och lära oss matglosortext och video om Tarte Tatin;situationsimportantesraconteretrésumerjournée Louis XIVTatinquestions - texteTatinexercices – vidéo1Tatin vidéo2 – vidéo3exercicesTatinppTatinhisto1– 2 – 3fle - qvoeux du présidentvidéo des voeuxvoeux Macron transcriptitta Couple ou pas couple; jeu couples; couples1 – couples2couples3 hörövning Bélier; 

ordkunskapsövningar; meningsbyggnad; ma ville, mon ami*egna dialoger-bageridialog-beskrivningarblandade övningar;

läxa subjonctif

Tarte Tatin

3

textläsning Vermine; hörförståelse Escalade med text- och grammatikövningar; tevenyheter; fortsatt ordkunskap och meningsbyggnad; läsförståelse: pique-niquevideo:Tintin*;pub destrop1 – destop2destop3 – destop4destop5 – destop6destop7 – destop8wccanard1 – 2 – 3 - 4 - 5pubdestopaudio

hörövning javisst

hörläxa: zamours356

4

blandad allmän grammatik repetition + nya momentvardagliga situationer1 + 252 missions gramDELF1blandad grammatiktitta på Face au mur; face au mur jeu vid

läxa: allmän grammatik; hörläxa

5

text med läs- och hörförståelse grillons ; läsa liten berättelsekonversationsövningar5484 les pronoms personnels; métro-grillonshörläxa ;

situations quotidiennes; doc

läxa: truffe + gastronomie

6

hörläxa Johnnymuntliga och skriftliga övningar om Johnny; vidéo + sång Johnny; DELF2arbetsmoment v6-v10calissons   texteJohnny1 – Johnny2Johnny15chansons - htJohnny15liens - suédoisjeu chansons1 – 2 ; jeu chansons réponsesJohnny dialoguejeu chanson Johnny4jeu chanson4profjeu chanson tableau

hörläxa javisst

7

textläsning Yvette Guilbert., lästräning, ordkunskap och meningsbyggnad; arbetsmoment v6-v105462 comp niveau 3 vt2012blanc

Yvette Guilberttexte

8

vardagliga situationer  med muntliga övningar; titta på zamours och frågeprogram; träna på ställa frågor1 + 2 + ge svar; skriva en liten berättelsehörövning: Amélie Poulain*arbetsmoment v6-v10;

livre pages 5-13

9

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatiksituation i en cd-butikhörövning polararbetsmoment v6-v10;

10

video: les macarons*efterlysanågon: avisderech@glosträning: Voc. 15 + glosträning: Voc. 16arbetsmoment v6-v10Lenglen   texte5381 pronoms perso1 blanc 

hörläxa zamoursboule   corrigé  texte

11

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatik1 + 2 +3; hur säger man-fraservideo: visiter Paris*dialogue2brepetera småord + prepositioner;

livre pages 14-16

nationella prov del 1

12

blandad allmän grammatik repetition + nya momentvardagliga situationer; titta på CyprienCyprien  20quest*;  öva på gammalt provhäfte;  några verb;

grammaire diverse 3

nationella prov del 2

13

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatikfrågor Eiffel-questfichesjeu français ; användbara dialoger1användbara dialoger2användbara dialoger3glosträning: Voc. 21glosträning: Voc. 22video:Fête nationale*

livre 17-21

nationella prov del 3

14

ordbildning, ordkunskapsövningar, muntliga och skriftliga meningsbyggnadsövningar1 ; hörövning teve; fichedialogue50användbara dialoger4användbara dialoger5användbara dialoger6Voc. 23Voc. 24video:pétanque*video: Cannes – hist* production orale

textläsningsläxa

ordkunskapsläxa1+meningsbyggnad

15

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatikpdftéléchargez des manuelsrepetera ordförrådtexter om franskt godis: bonbons#à la pharmacie*fromages* ;

livre 21-30

16

ordbildning, ordkunskapsövningar, muntliga och skriftliga meningsbyggnadsövningar1 ; hörövning teve

VACANCES DE PÂQUES

ordkunskapsläxa2+meningsbyggnad

17

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatik; verb och pronomenFacebook*läsförståelse:pique-fesses;

livre 31-36

18

olika vardagliga situationer att arbeta med framförallt muntligt; video: symbo République*;

TPI – eget projekt

19

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatik; arbetshäfte:livretdetravail2a;

livre 36-41

20

hörövningar, lästräning och ordkunskap, arbeta med lingolia;

TPI – eget projekt

ev nationella prov

21

bokläsning Belphégor, läsövningar, textförståelse + praktisk grammatik

livre 42-47

ev nationella prov

22

titta på fransk film, diskutera och sammanfatta

TPI – eget projekt; redovisning

télé2; vidéo

23

diverse övningar

divers

24