planningv3 http://www.franska.be/exercicesvilles/AixenProvence/6.htm

1.    Yvette Guilberttexte

2.    konversationsövningar

3.     5484 les pronoms personnels

4.    lästräning Johnny

5.    Johnny; DELF2arbetsmoment v6-v10

6.    mots importants

7.    cn

8.    hörläxa Johnnymuntliga och skriftliga övningar om Johnny; vidéo + sång

9.    fle-tests

10.hörläxa Johnny

11.muntliga och skriftliga övningar om Johnny;

12.vidéo + sång Johnny; 

13.DELF2

14.arbetsmoment v6-v10

15.calissons   texte

16.Johnny1 – Johnny2

17.Johnny15chansons - ht

18.Johnny15liens - suédois

19.jeu chansons1 – 2 ; 

20.jeu chansons réponses

21.Johnny dialogue

22.jeu chanson Johnny4

23.jeu chanson4prof

24.jeu chanson tableau