c6annee2223 ; viktigt ord att lära sig: DEVOIR=LÄXA

här är höstterminens läxor ; läxa varje vecka (det kan hända att det blir någon temadag eller annan aktivitet som gör att en veckas läxa utgår men då får ni veta det av Stefan, ta för givet att det är läxa varje vecka)

läxorna kommer att ligga på admentum, i klassrummet och på franska.be; är det något oklart frågar man Stefan

läxorna är alltid skriftliga (först) sedan muntliga; vi skall lära oss att uttala, prata och skriva; alla moment är viktiga och läxorna är till för att man skall lära sig bättre, om man arbetar ned sina läxor så kommer det att ge resultat förr eller senare; är man sjuk eller missar en läxa någon gång så är det bra att göra denna läxa antingen på någon av Stefans läxklubbar (nästan varje dag), på egen tid uppgjord med Stefan eller i undantagsfall på en vanlig lektion

 

obligatoriska moment : exercices1exercices2exercices3;

devoir – läxa varje vecka; fiches

34

présentation, les chiffres 0-10, vanliga hälsningsfraser, färger, fråga vad något är och svara, dagar och datum, Frankrikekunskap, diverse introduktionsövningar, verbet « vara », bestämd/obestämd form; hörövningar från teve/radio, nybörjardialoger-läsa-lyssna-förstånybörjarhäftelilla PRATboken; smaker – liste des courses; goût1 – goût2 – goût3 – goût4vad är det?1 – vad är det?2beställa mat42 mes premiers mots41 fiches débutant;

v34 presentation, lek med ord och siffror

35

v35hälsningsfraser

36

v36;les couleurs

37

v37les jours 

38

v38läsläxa, uttalsträning; siffrorna 1-10 les chiffres 1 à 10

39

presentera sig och andra, se présenter et se décrire + 2tala om sitt telefonnummer, telefonnummer textlära sig olika frukter och bär på franska, fråga vad olika saker kostar, kunna presentera sin familj, köpa något att äta och dricka på en restaurang i Frankrike; kunna ställa enklare frågor och besvara dem, väderuttryck, övningar på dator, uttalsövningar, fortsatt övning med siffror, nekande uttryck, vanliga dialoger, hörövningar från teve/radio, utvalda övningar i läroboken samt Stefans eget lektionsmaterial ; muntlig läsning;

beskriva sig själv och sin familjacheter 1 crêpeköpa crêpes

v39auresto

40

v40: le temps1 ; glosor.eu

41

v41: aimer, säga vad man gillar och inte gillar ; glosor.eu

42

v42frukter och bär

43

v43: l’heure, klockan glosor.eu(enkel); glosor.eu(svårare)

44

les vacances d’automne

44

olika länder+nationaliteter, devoir v44 ; vad är det etc

 

45

till ett eventuellt prov1  kortklockan på franska, kunna olika länder och nationaliteter på franska, kunna beskriva personer – vi selar Qui est-ce; vi tittar på enkla och roliga reklamsnuttar från teve + olika frågeprogram; vi lär oss att tala om vad man gillar och inte gillar, olika sporter, olika smaker, olika aktiviteter; possessiva pronomen, muntliga övningar, vardagssituationer på franska, uttrycka åsikter ; fransk jul, hörövningar från teve/radio, utvalda  övningar i läroboken samt Stefans eget lektionsmaterial ; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel - diverse övningar, Jul, m.m. dialogue au caféöva på ”är” och ”har” 1zamours1Öva på klockan;

v45beskriva personer

46

v46HarryPotter

47

v47åsikter

48

v48prov

49

v49mafamille

50

v50fairedusport

51

v51fiches orales blanc          x