6 :ème

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

devoirs

 

1.                      v40auresto

2.                      jeu plats

3.                      pub59v6

4.                      notre carte

5.                      vid : 1gars1fille resto

6.                      devoir v40 : beställa på restaurang; glosor.eu

7.                      c6resto33carte

8.                      resto34

9.                      mundiresto

10.                au resto6 :ème - pdf

11.                au resto dia

12.                v39: le temps1 ; glosor.eu

13.                v41: aimer, säga vad man gillar och inte gillar ; glosor.eu

14.                v42frukter och bär

15.                v43: l’heure, klockan glosor.eu(enkel); glosor.eu(svårare)

16.                devoir v39: le temps1 ; glosor.eu

17.                le temps2

18.                le temps3

19.                le temps dia

20.                le temps écrire

21.                quel temps fait-il-glosor.eu

22.                läxa v34 hälsningsfraser

23.                v35siffrorna 1-10 les chiffres 1 à 10

24.                v36;les couleurs

25.                v37les jours 

26.                v38läsläxa, uttalsträning

27.                vad är det etc ; glosor.eu

28.                lästräning1

29.                lästräning2

30.                memojeu1

31.                fruitsanimauxjeu

32.                loto animaux

33.                frukter och bär

34.                jeu-mots-ani

35.                site sympa

36.                enkla ord htm    x

37.                enkla ord 1.eu

38.                questsimp2

39.                jeu manque aimer

40.                jeu simple fruits

41.                devoir v41: AIMER

42.                fruits.eu

43.                panneaux1a – 1b; tous les panneaux6619

44.                5panneaux0 – tous les pa

45.                quizz France

46.                71 Chez Nous exercices

47.                lilla PRATbokensmaker – liste coursesgoût1 – goût2 – goût3 – goût4

48.                mots en vrac

49.                lexiqueflee: chiffres-couleurs-animaux

50.                slam länder

51.                fruits

52.                personne-pays

53.                queljour?

54.                beställa restaurang

55.                c6resto33carte

56.                resto34

57.                mundiresto

58.                au resto6 :ème - pdf

59.                au resto dia

60.                6èmeLindtLidlToto

61.                pubLindtLidlTotoblanc

62.                lästräna och textförståelse fiche 1+2

63.                ppt que manque 1

64.                läsa för varandra, öva uttal och förståelse

65.                kahoot på läxan

66.                lästräna

67.                teve

68.                63 dialogueniv1 – 2o2

69.                hörövning tycka om

70.                internetövningar med franska grunder

71.                titta på télé

72.                elevspel siffror

73.                arbeta muntligt med klockan; Öva på klockan

74.                öva på klockan glosor.eu

75.                läsa för varandra, öva uttal och förståelse

76.                17 dialoguesM

77.                18 jeu 6:ème

78.                19 chaos1heure

79.                20 chaos2heure

80.                30 dialogueDEB

81.                31 faire les courses simple

82.                63 dialogueniv1 – 2o2

83.                19 franska Charlotte 6

84.                Rémi Gaillard1 – 2 - 3

85.                siffror 1

86.                siffror 2

87.                siffror 0-20.eu

88.                siffror 0-100.eu

89.                dagar och månader 1

90.                dagar 2 + uttal

91.                dagar 3 dia

92.                dagar och månader.eu

93.                formen

94.                formen.eu

95.                vädret 1

96.                vädret 2

97.                vädret 3

98.                väder+beskrivningar.eu

99.                révtempsdescri1

100.         mixte        3

101.         chiffres

102.         repetera1

103.         révjourmoiscouleur1  2html

104.         descriptions

105.         repetera beskrivningar

106.         repeteraväder+beskrivning1   2

107.         Repetera frukter och bär

108.         phrases.eu

109.         6721PHRASES SIMPLES 1a   html

110.         au restaurant 1

111.         au restaurant 2

112.         au restaurant 3

113.         au restaurant 4

114.         au restaurant 5

115.         devoir v39: AIMER

116.         6aimer

117.         dialogue qu’est-ce que tu aimes ?

118.         c6aimer - devoir

119.         aimer site – vidéo1

120.         questionsbloc

121.         qu’est-ce que tum?

122.         fiches orales

123.         jouer ”À prendre ou à laisser”

124.         picteureka

125.         snurra hjuletrepetera glosor

126.         128 genre exercice

127.         alfabetet

128.         frukt och grönt

129.         träna att beställa mat på restaurant – pizza loulou

130.         leka med djur

131.         vi lär oss mer kläder och övar priser

132.         gå igenom frukter och bär

133.         frukter och länder

134.         Bonjourjeu12Lacoste

135.         au café simple dia

136.         pub136v6eme

137.         jeumanque1a

138.         c’est combien ?

139.         pub137v6eme

140.         6glaceforme

141.         dialogue glace

142.         bataille navale1

143.         un/uneun/une corrigé

144.         vanliga frågor – lexifle;

145.         debu1a

146.         beställa på restaurant - la carte du restaurant 

147.         devoir v38: vädret på franska

148.         devoirtemps glosor.eu - dev

149.         le temps1temps2 - 3

150.         temps glosor.eu

151.         pub134infov38 - pub

152.         6 :ème mots2

153.         6 :ème site fle

154.         färger1

155.         frukter1 

156.         v37 : les jours de la semaine ; jours2 ; révjourmoiscouleur1  2html

157.         les jours, les mois (les dates)

158.         couleur.eu

159.         mer couleur.eu

160.         fruits.eu

161.         quizz France

162.         71 Chez Nous exercices

163.         lilla PRATbokensmaker – liste des courses; goût1 – goût2 – goût3 – goût4

164.         mots en vrac

165.         lexiqueflee: chiffres-couleurs-animaux

166.         slam länder

167.         fruits

168.         personne-pays

 

 

 

v37 plans34-37 

·        6 :ème mots2

·        6 :ème site fle

·        6glaceforme

·        dialogue glace

·        Aramaispub1 – v6ème

·        pub Mr Bricolage jpva

·        pub mr Bricolage coupdm

·        parler français fle

·        c’est combien ?

 

69 site6:ème1

70 småfilmer

71 Chez Nous exercices

72 site fle 6:ème

73 site vocabulaire fle

74 allez hop6:ème

75 jeux français

 

 

PLANNING; exercices à fairegustafsson@gmx.fr classe6 ; http://www.franska.be/exercicesvilles/Colombes/

planeringen kommer att kompletteras med uppgifter vi gör i boken/eller annat skrivet material; förändringar kan också komma att ske vad gäller t.ex.läxor

 

obligatoriska moment : exercices1exercices2exercices3;

devoir – läxa varje vecka; fiches

34

présentation, les chiffres 0-10, vanliga hälsningsfraser, färger, fråga vad något är och svara, dagar och datum, Frankrikekunskap, diverse introduktionsövningar, verbet « vara », bestämd/obestämd form; hörövningar från teve/radio, nybörjardialoger-läsa-lyssna-förstånybörjarhäftelilla PRATboken; smaker – liste des coursesgoût1 – goût2 – goût3 – goût4vad är det?1 – vad är det?2beställa mat42 mes premiers mots41 fiches débutant;

ingen läxa v34

 

ingen läxa v35

35

hälsningsfraser

36

siffrorna 1-10 les chiffres 1 à 10

37

les couleurs

38

ingen läxa men uppgifter att göra

39

presentera sig och andra, se présenter et se décrire + 2tala om sitt telefonnummer, telefonnummer textlära sig olika frukter och bär på franska, fråga vad olika saker kostar, kunna presentera sin familj, köpa något att äta och dricka på en restaurang i Frankrike; kunna ställa enklare frågor och besvara dem, väderuttryck, övningar på dator, uttalsövningar, fortsatt övning med siffror, nekande uttryck, vanliga dialoger, hörövningar från teve/radio, utvalda övningar i läroboken samt Stefans eget lektionsmaterial ; muntlig läsning;

beskriva sig själv och sin familjacheter 1 crêpeköpa crêpes

les jours, les mois (les dates)

40

frukter och bär

41

le temps A   B  C 

42

siffror 0-20+tiotal

43

beställa på restaurang

44

les vacances d’automne

45

till ett eventuellt prov1  kortklockan på franska, kunna olika länder och nationaliteter på franska, kunna beskriva personer – vi selar Qui est-ce; vi tittar på enkla och roliga reklamsnuttar från teve + olika frågeprogram; vi lär oss att tala om vad man gillar och inte gillar, olika sporter, olika smaker, olika aktiviteter; possessiva pronomen, muntliga övningar, vardagssituationer på franska, uttrycka åsikter ; fransk jul, hörövningar från teve/radio, utvalda  övningar i läroboken samt Stefans eget lektionsmaterial ; muntlig läsning och skriftlig översättning av textbokens kapitel - diverse övningar, Jul, m.m. dialogue au caféöva på ”är” och ”har” 1zamours1Öva på klockan;

olika länder+nationaliteter

46

beskriva personer

47

åsikter

48

inte-formen på franska 

49

fiches orales blanc          x

50

julglosor

51

ingen läxa v51