c6v41

1.     6aimer

2.     les jours v40

3.     6èmeLindtLidlToto

4.     pubLindtLidlTotoblanc

5.     6v41devoir1 - 2

6.     descridev2dia

7.     texte123 descri

8.     dialogue descridev

9.     au café simple1

10.  météo1234 - 5

11.  chiffres12345 - 6

12.  estudio site

13.  jeu chiffres langues

14.  jeu 6 :ème

15.  jeuquest1 - jeudébutant

16.  jeu-mémory

17.  quel temps fait-il ?

18.  25 chiffres0-20.eu

19.  26chiffres0-100.eu

20.  27 quel temps fait-il?.eu

21.  dis....perso

22.  6èmeLindtLidlToto

23.  pubLindtLidlTotoblanc

24.  lästräna och textförståelse fiche 1+2

25.  arbeta muntligt med väderuttryck

26.  ppt que manque 1

27.  läsa för varandra, öva uttal och förståelse

28.  kahoot på läxan

29.  lästräna

30.  teve

31.  63 dialogueniv1 – 2o2

32.  hörövning tycka om

33.  internetövningar med franska grunder

34.  titta på télé

35.  elevspel siffror

36.  arbeta muntligt med klockan; Öva på klockan

37.  öva på klockan glosor.eu

38.  läsa för varandra, öva uttal och förståelse

39.  17 dialoguesM

40.  18 jeu 6:ème

41.  19 chaos1heure

42.  20 chaos2heure

43.  30 dialogueDEB

44.  31 faire les courses simple

45.  63 dialogueniv1 – 2o2

46.  19 franska Charlotte 6

47.  Rémi Gaillard1 – 2 - 3

48.  siffror 1

49.  siffror 2

50.  siffror 0-20.eu

51.  siffror 0-100.eu

52.  dagar och månader 1

53.  dagar 2 + uttal

54.  dagar 3 dia

55.  dagar och månader.eu

56.  formen

57.  formen.eu

58.  vädret 1

59.  vädret 2

60.  vädret 3

61.  väder+beskrivningar.eu

62.  révtempsdescri1

63.  mixte        3

64.  chiffres

65.  repetera1

66.  révjourmoiscouleur1  2html

67.  descriptions

68.  repetera beskrivningar

69.  repeteraväder+beskrivning1   2

70.  Repetera frukter och bär

71.  phrases.eu

72.  6721PHRASES SIMPLES 1a   html

73.  au restaurant 1

74.  au restaurant 2

75.  au restaurant 3

76.  au restaurant 4

77.  au restaurant 5

78.   lästräna och textförståelse fiche 1+2

79.   arbeta muntligt med väderuttryck

80.   läsa för varandra, öva uttal och förståelse

81.   lästräna

82.   teve

83.   63 dialogueniv1 – 2o2

84.   hörövning tycka om

85.   arbeta med fiche1; lästräna, förståelse

86.   internetövningar med franska grunder

87.   titta på réveillez vos méninges

88.   elevspel siffror

89.   19 franska Charlotte 6