6 :ème

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

devoirs

1.                 devoir v41: aimer, säga vad man gillar och inte gillar ; glosor.eu

2.                 devoir v42: frukter och grönsaker

3.                 devoir v43: l’heure, klockan ; glosor.eu(enkel); glosor.eu(svårare)

4.                 questions simples   3   5

5.                 repetera1

6.                 révjourmoiscouleur1  2html

7.                 repeteraväder+beskrivning1   2

8.                 révtempsdescri1   mixte     3  doc       chiffres

9.                 repetera beskrivningar

10.           6721PHRASES SIMPLES 1a   html

11.           6743 Macarons inratables      html

12.           devoir v40: le temps1 ; glosor.eu

13.           jeusimple3

14.           brindaimer

15.           aimer

16.           aimerdevoirvariante

17.           lilla pratboken

18.           Stéphane1 - Stéphanepd

19.           bien prononcer1

20.           bien prononcer2

21.           bien prononcer le temps

22.           bien prononcer l’heure

23.           le temps2

24.           le temps3

25.           prononcer le temps pc

26.           l’heure site

27.           memojeuniveau1

28.           jeu simple fruits

29.           keno - grille

30.           météo1

31.           météo2

32.           öva på klockan 1

33.           öva på klockan 2        doc

34.           öva på klockan 3 dialogue    doc

35.           Öva på klockan

36.           öva på klockan glosor.eu

37.           klockan i text        doc       skriva klocka1       2

38.           sajter med klockövningar

39.           textläsning 1

40.           textläsning 2

41.           textläsning 3

42.           inte-formen på franska     doc

43.           acheter des macarons     doc       glosor.eu

44.           recette macarons        doc

45.           vidéo macarons        vidéo2

46.           vidéo macarons la Durée

47.           dialogue au café          doc

48.           acheter une pizza dialogue    doc

49.           carte pizza       Ondres   nos pizzas6

50.           nos pizzas   pizza Délices  

51.           carte Subway          Subway

52.           öva på ”är” och ”har” 1    doc

53.           öva på ”är” och ”har” 2

54.           zamours1

55.           phrases.eu /chiffresdescriptionsjourmois

56.           jeu yapas d’erreur56

57.           cet été

58.           été22

59.           pub52v6

60.           c6dialogues

61.           12coups3

62.           pub52v6

63.           lire 1 menu

64.           franchement fle

65.           premiersmots

66.           animaux1

67.           panneaux1

68.           panneaux22

69.           français en images

70.           yapasderreurco

71.           meubler sa chambre dia       doc

72.           till provet1     kort      code   htm

73.           Repetera djur

74.           dialogue sport      doc

75.           Repetera frukter och bär

76.           6711RÉVISION DIVERSE NIVEAU 1

77.           Repetera glosor

78.           Faire du shopping

79.           l’heure exercice auditif

80.           Henri IV exercice auditif

81.           Jacques Pellegrin        doc

82.           test être et avoir

83.           acheter à la boulangerie     x

84.           ma famille1       3

85.           -er verb i presens

86.           fruitsanimauxjeu

87.           loto animaux

88.           frukter och bär

89.           jeu-mots-ani

90.           site sympa

91.           jeu plats

92.           enkla ord htm    x

93.           enkla ord 1.eu

94.           questsimp2

95.           jeu manque aimer

96.           AIMER

97.           fruits.eu

98.           panneaux1a – 1b; tous les panneaux6619

99.           5panneaux0 – tous les pa

100.     au resto dia

101.     notre carte

102.     lire et prononcer

103.     Damiens glacier

104.     au resto1au resto2au resto3

105.     couple ou pas couple8

106.     au resto glosor.eu

107.     au resto glosor.eu

108.     au resto 6 :ème glosor.eu

109.     6resto30audio

110.     commander au resto

111.     resto site

112.     chanson qu’est-ce que

113.     resto flevidéo

114.     commander au bar

115.     resto dialogues

116.     jeu resto audio

117.     au resto site

118.     JOUONS

119.     phrases à prononcer

120.     vocabulaire

121.     au resto voc et vidéos

122.     qu’est-ce que chanson

123.     livre 5a lucktext

124.     le livre resto

125.     notre carte

126.     6aimer

127.     les jours v40

128.     6èmeLindtLidlToto

129.     pubLindtLidlTotoblanc

130.     6v41devoir1 - 2

131.     descridev2dia

132.     texte123 descri

133.     dialogue descridev

134.     au café simple1

135.     météo1234 - 5

136.     chiffres12345 - 6

137.     estudio site

138.     jeu chiffres langues

139.     jeu 6 :ème

140.     jeuquest1 - jeudébutant

141.     jeu-mémory

142.     quel temps fait-il ?

143.     25 chiffres0-20.eu

144.     26chiffres0-100.eu

145.     27 quel temps fait-il?.eu

146.     dis....perso

147.     6èmeLindtLidlToto

148.     pubLindtLidlTotoblanc

149.     lästräna och textförståelse fiche 1+2

150.     arbeta muntligt med väderuttryck

151.     ppt que manque 1

152.     läsa för varandra, öva uttal och förståelse

153.     kahoot på läxan

154.     lästräna

155.     teve

156.     63 dialogueniv1 – 2o2

157.     hörövning tycka om

158.     internetövningar med franska grunder

159.     titta på télé

160.     elevspel siffror

161.     arbeta muntligt med klockan; Öva på klockan

162.     öva på klockan glosor.eu

163.     läsa för varandra, öva uttal och förståelse

164.     17 dialoguesM

165.     18 jeu 6:ème

166.     19 chaos1heure

167.     20 chaos2heure

168.     30 dialogueDEB

169.     31 faire les courses simple

170.     63 dialogueniv1 – 2o2

171.     19 franska Charlotte 6

172.     Rémi Gaillard1 – 2 - 3

173.     siffror 1

174.     siffror 2

175.     siffror 0-20.eu

176.     siffror 0-100.eu

177.     dagar och månader 1

178.     dagar 2 + uttal

179.     dagar 3 dia

180.     dagar och månader.eu

181.     formen

182.     formen.eu

183.     vädret 1

184.     vädret 2

185.     vädret 3

186.     väder+beskrivningar.eu

187.     révtempsdescri1

188.     mixte        3

189.     chiffres

190.     repetera1

191.     révjourmoiscouleur1  2html

192.     descriptions

193.     repetera beskrivningar

194.     repeteraväder+beskrivning1   2

195.     Repetera frukter och bär

196.     phrases.eu

197.     6721PHRASES SIMPLES 1a   html

198.     au restaurant 1

199.     au restaurant 2

200.     au restaurant 3

201.     au restaurant 4

202.     au restaurant 5

203.     lästräna och textförståelse fiche 1+2

204.     arbeta muntligt med väderuttryck

205.     läsa för varandra, öva uttal och förståelse

206.     lästräna

207.     teve

208.     63 dialogueniv1 – 2o2

209.     hörövning tycka om

210.     arbeta med fiche1; lästräna, förståelse

211.     internetövningar med franska grunder

212.     titta på réveillez vos méninges

213.     elevspel siffror

214.     19 franska Charlotte 6