exercices ā faire Eva Joly

öva uttal och läsning på franska; läs texten för varandra flera gånger och öva in så bra flyt som möjligt

dialogue sport

 

dialog om olika sporter; översätt texten och gör de följande muntliga övningarna på 10021

dialogue sport

 

10021

repetera vädret

le temps 2

quel temps fait-il?

météo1

météo2

muntlig övning, bl.a. vad man gillar+aktiviteter

10017

läs- och uttalsövning; lyssna och träna läsningen med följande texter och ljudfiler

text1

text2

text3

text1 ljud

text2 ljud

text3 ljud

repetera INTE-formen

fiche 5c

fiche 5d

fiche 5e

 

öva på kroppsdelar

le corps

läsa olika dialoger

dia1

dia2

dia3

dia4

possessiva pronomen; läs följande text och försök formulera en egen förklaring till hur possessiva pronomen fungerar i franska

possessiva1

10019possessiva

10023

internetövning; tag reda på vad följande fenomen är; leta på internet och skriv svaren på franska

10022

repetera vanliga ord + lära sig nya viktiga ord;

öva på orden och skriv dem även i skrivhäftet

rev1

rev2

rev3

rev4

läsa och översätta texten

8499 typiquement franįais

text- och läsförståelse 1

exercices hop5 chap11

text- och läsförståelse 2

niveau2a chapitre 7

text- och läsförståelse 3

niveau2a chapitre 8

text- och läsförståelse 4

niveau2a chapitre 9

text- och läsförståelse 5

niveau2a chapitre 10

text- och läsförståelse 6

niveau2a chapitre 11

text- och läsförståelse 7

niveau2a chapitre 12

allmänna repetitionsövningar1

rep1

rep2

rep3

rep4

rep5

allmänna repetitionsövningar2

rep6

rep7

rep8

rep9

rep10

eget miniprojekt

révision complčte 

chap13texte; chap13audio - chap14texte; chap14audio