EXERCICES POUR CLASSE 3 arbetsuppgifter

 

* lyssna på texten, läs efter gärna flera gånger så att uttalet blir bättre, försök sedan förstå texten och gör de uppgifter som finns: texteaudio (texte doc)

* gör följande blandade grammatiska uppgifter 5100 - html

* läs dialogen 208

*öva på tempusformer, jag har gjort, jag skall göra etc 406 - html

*beskriv bilderna för varandra,123

*arbeta med personliga pronomen på franska; läs och försök förstå hur dessa används: 1expli2exercices3exercices4 exercices; html: 12

 

* lyssna på texten, läs efter gärna flera gånger så att uttalet blir bättre, försök sedan förstå texten och gör de uppgifter som finns: texteaudio  (texte html)

*läs och försök förstå ordspråken

*arbeta med svåra ord: mots diffi1 .eu    mots diffi2 .eu    mots diffi3 .eu   mots diffi4 .eu

*discussion-l’uniforme à l’école; texte (htm) – audio

*läs och lär dig vocabulaire d’opinion  (x)

 

* lyssna på texten, läs efter gärna flera gånger så att uttalet blir bättre, försök sedan förstå texten och gör de uppgifter som finns: texteaudio  (texte html)

*frågor 1; frågor 2, frågor 3, frågor 4, frågor 5, frågor 6, frågor 7, frågor 8

 

* repetera nedanstående grammatikmoment och se till att du behärskar dem bra : 2040

 

2009. les pronoms personnels 1

2010. test les pronoms personnels

2011. test les pronoms demo

2012. test les pronoms relatifs

2013. test les pronoms indéfinis

2014. test les pronoms possessifs

2015. test les adjectifs

2016. test adjectifs/adverbes

2017. test les négations

2018. test l'heure

2019. test le subjonctif

2020. test les verbes pronom1 G

2021. test les verbes pronom

2022. test les verbes avec être

2025. les pronoms personnels 1

2026. le subjonctif

2027. le subjonctif

2040. tests de grammaire devoir

2041. test les pronoms personnels

2042. test les pronoms demo

2043. test les pronoms relatifs

2044. test les pronoms indéfinis

2045. test les pronoms possessifs

2046. test les adjectifs

2047. test adjectifs/adverbes

2048. test les négations

2049. test l'heure

2050. test le subjonctif

2051. test les verbes pronom1 G

2052. test les verbes pronom

 

*fraser att behärska muntligt och skriftligt

 

5191 phrases courantes

5186 phrases de voyage

5189 phrases essentielles

 

*texter att läsa och förstå :

 

5140 Plus Belle La Vie

5132 läs, förstå och diskutera med varandra

5178 Guerlain

5176 Lancôme

5177 Givenchy

5185 Cacharel

5134 Fort Boyard

maillot jaune texte

Suzanne Lenglen

5084 petits dialogues

 

*läsning av autentiska franska tidningsartiklar: roman policier, Yvette Guilbert, calissons, parachute, Berthillon, début de la fin, moine, bonnet phrygien, bouillabaisse, truffe, boule, Le Mans, vase, tarasque ; andra likvärdiga texter kan användas

 

*bokläsning Belphégor:

Belphégor vocabulaire

Belphégor questions + texte

öva glosor inom olika områden ; välj olika ämnesområden, flytta musen, lyssna och läs efter orden, skriv sedan en lista på 100 viktiga ord ; gloslistan skall vara på både svenska/franska och helst skrivas på datorn i wordformat

 

 

4213 révision complète

 

1930 textes et exercices