6:ème ; planning ; ancrage ; annéedernière; 21;

1.             ingen läxa denna vecka, désolé...........

2.             provhäfte; prov vecka 21

3.             läxa vecka15: kroppsdelar+ha ont

4.             beskriva våra rum och muntliga övningar

5.             exp faireexp1

6.             dialogueheure1

7.             prononcer famille

8.             prononcer activités

9.             dialogue11a

10.        dialogue15Mlundi

11.        prononcer1

12.        vanliga ord+dialo

13.        que penses-tu1 - 2

14.        révision222

15.        dialogue8salut6

16.        dialogueaimer

17.        dialogueadp5-6

18.        RémiGaillard

19.        révifra-sue

20.        vid frånvaro eller distansundervisning

21.        arbeta i häftet med être-avoir + verb

22.        au resto12 - 34 - 5

23.        jeuresto1 – 2 – 3 - 4

24.        restorap - paroles

25.        restorapauditifvocdia - eu

26.        site fle au resto1 - 2

27.        nourriture voc

28.        resto1             

29.        uppgift: spela in och beskriva sitt rum, berätta hur ditt rum ser ut, vilken färg du har på gardinerna, om du har ett stort fönster etc ; vill man inte visa sitt rum så spelar man in något på skolan ; vill man inte spela in en video så ritar man och förklarar ett rum, helst sitt eget rum

30.        chambre

31.        läxa från vecka 10: dire ce qu’on pense ; kunna ha åsikter om olika saker

32.        provhäfte; prov vecka 17

33.        veckans läxa/uppgifter : glosor till ma chambre; lära sig att beskriva sitt rum; glosor.eu

34.        pub155version6ème

35.        meubler sa chambre.eu

36.        ma chambre alain le lait

37.        ma chambre2 lexique

38.        ma chambre3

39.        panneaux20a

40.        PBLVfamille

41.        Adomania Chez moi vidéo

42.        pub45

43.        compcontrôle - blanc

44.        mer övn; comp6

45.        uttalsträning1

46.        uttal liens

47.        panneaux19a

48.        acheter1glace

49.        assisdebout

50.        sncffacile

51.        pubcrista1v6

52.        Arioljeuidiot

53.        Mjeudi6èmeoral

54.        Totov10vo – v1

55.        demander son chemin devoir

56.        questionssimples1

57.        questions2

58.        devoir v12: kroppsdelar+ha ont

59.        prov vecka 13

60.        devoir v14: dialog hos doktorn

61.        pres1pres2

62.        dire ce qu’on pense

63.        poss20

64.        la forme

65.        vocabulaire en ligne

66.        vocabulaireillustré

67.        sitevoca cup

68.        aliments1 - vêtementshom

69.        vêtementsfemmes - cuisine

70.        qui est Miss France 2020 ?

71.        dialo vacances

72.        acheter1glace

73.        assisdebout

74.        sncffacile

75.        Adomania sport

76.        pubcrista1v6

77.        Arioljeuidiot

78.        Mjeudi6èmeoral

79.        6chemin losc1

80.        6chemin losc2

81.        vanliga fraser 6

82.        nos chers voisins6v6ème

83.        c6qui est-ce asm18

84.        titta C’est à toi

85.        exercices début6 :ème

86.        posspron exercices – dia

87.        révision1

88.        verbes -er

89.        minmitt

90.        dialogues1

91.        jeu chiffres

92.        liste des courses

93.        AriolstationTotov6eme

94.        révision0

95.        exercices / prononc

96.        enkla dialoger 24-27sporter: fiche 12a; prata sport/fritidsaktivitetertexte:directiontexte9dialogues;

97.        dialogue sport

98.        repetitionsövningar être-avoir etc

99.        181 Toto 5 cmtv0 – v6 - v1